Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Maria Koszmider
Waga produktu: 0.370 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2009,  wyd. 1, format 165 x 235, objętość 184 str., oprawa miękka

Materiały są przeznaczone do prowadzenia zajęć na kierunkach pedagogicznych i innych kierunkach kształcenia o specjalności nauczycielskiej, dla których Standardy kształcenia* przewidują kształcenie w zakresie dydaktyki ogólnej.

Stanowią one narzędzie do samodzielnej pracy studentów ujęte w formie Kart pracy umożliwiających aktywny udział w zajęciach – konwersatoriach bądź ćwiczeniach audytoryjnych. Treść tych zajęć wiąże się z tematami poprzedzających je wykładów.

Materiały mogą być wykorzystywane w rożny sposób: jeśli uczelnia przewiduje konwersatoria z dydaktyki ogólnej – studenci pracują z Kartami pracy przed zajęciami, jeśli zaś są organizowane ćwiczenia, to studenci wykorzystują Karty w trakcie zajęć.

Materiały zostały opracowane dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, gdzie były z powodzeniem wykorzystywane w ciągu ostatnich kilku lat. Uczelnia ta przewiduje w programie studiów pedagogicznych 15 godzin wykładów i 30 godzin konwersatoriów dla przedmiotu „Dydaktyka ogólna”.* Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia. Dz. U. z 2007 r. Nr 164, poz. 1166.

Spis treści

Wprowadzenie

Program zajęć nr 1: Twórcy systemów dydaktycznych
Karta pracy A. Jan Amos Komeński (1592–1670)
Karta pracy B. Jan Henryk Pestalozzi (1746–1827)
Karta pracy C. Jan Fryderyk Herbart (1776–1841)
Karta pracy D. Jan Władysław Dawid (1859–1914)
Karta pracy E. John Dewey (1859–1952)
Karta pracy F. Bogdan Nawroczyński (1882–1974)

Program zajęć nr 2: Rozwój koncepcji kształcenia
Karta pracy A. Materializm (encyklopedyzm) dydaktyczny
Karta pracy B. Formalizm dydaktyczny
Karta pracy C. Utylitaryzm dydaktyczny
Karta pracy D. Koncepcja problemowo-kompleksowa
Karta pracy E. Strukturalizm
Karta pracy F. Materializm funkcjonalny

Program zajęć nr 3: Taksonomia celów kształcenia
Karta pracy A. Taksonomia celów poznawczych
Karta pracy B. Taksonomia celów praktycznych
Karta pracy C. Taksonomia celów wychowawczych
Karta pracy D. Taksonomia celów w ich operacjonalizacji

Program zajęć nr 4: Ocena programu nauczania
Karta pracy A. Poprawność konstrukcyjna programu nauczania
Karta pracy B. Wartość merytoryczna programu nauczania
Karta pracy C. Wartość dydaktyczna programu nauczania
Karta pracy D. Przydatność programu nauczania
dla danego środowiska szkolnego

Program zajęć nr 5: Ogniwa procesu kształcenia
Karta pracy A. Uświadamianie celów i zadań dydaktycznych
Karta pracy B. Kierowanie procesami poznawczymi
Karta pracy C. Kształtowanie umiejętności praktycznych
Karta pracy D. Utrwalanie wiadomości i umiejętności
Karta pracy E. Sprawdzanie i ocena osiągnięć

Program zajęć nr 6: Przestrzeganie zasad kształcenia
Karta pracy A. Zasady dotyczące materiału nauczania
Karta pracy B. Zasady dotyczące motywacji ucznia
Karta pracy C. Zasady dotyczące pracy ucznia
Karta pracy D. Zasady dotyczące czynności nauczania

Program zajęć nr 7: Dyskusja dydaktyczna
Karta pracy A. Dyskusja wielokrotna
Karta pracy B. Dyskusja konferencyjna
Karta pracy C. Dyskusja panelowa (obserwowana)
Karta pracy D. Dyskusja okrągłego stołu

Program zajęć nr 8: Aktywizujące metody kształcenia
Karta pracy A. Metoda przypadków
Karta pracy B. Metoda sytuacyjna
Karta pracy C. Metoda inscenizacji
Karta pracy D. Metoda symulacji
Karta pracy E. Metoda projektów

Program zajęć nr 9: Metody uczenia się w kształceniu wielostronnym
Karta pracy A. Uczenie się przez przyswajanie wiedzy
Karta pracy B. Uczenie się przez odkrywanie wiedzy
Karta pracy C. Uczenie się przez przeżywanie
Karta pracy D. Uczenie się przez działanie

Program zajęć nr 10: Wdrażanie uczniów do samokształcenia
Karta pracy A. Lekcje przedmiotowe
Karta pracy B. Lekcje wdrażające
Karta pracy C. Lekcje wychowawcze
Karta pracy D. Pozalekcyjna praca uczniów

Program zajęć nr 11: Funkcje mediów w procesie kształcenia
Karta pracy A. Media w poznawaniu rzeczywistości
Karta pracy B. Media w poznawaniu wiedzy o rzeczywistości
Karta pracy C. Media w kształtowaniu emocjonalnego
stosunku do rzeczywistości
Karta pracy D. Media w przygotowaniu do działalności praktycznej

Program zajęć nr 12: Praca domowa uczniów
Karta pracy A. Rodzaje prac domowych
Karta pracy B. Sposoby zadawania pracy domowej
Karta pracy C. Obciążenie uczniów pracą domową
Karta pracy D. Sprawdzanie i ocena nauki domowej

Program zajęć nr 13: Budowanie zadań testowych
Karta pracy A. Zadania wyboru wielokrotnego
Karta pracy B. Zadania na dobieranie
Karta pracy C. Zadania typu prawda – fałsz
Karta pracy D. Zadania krótkiej odpowiedzi i zadania z luką
Karta pracy E. Zadania rozszerzonej odpowiedzi

Program zajęć nr 14: Szkolny system oceniania
Karta pracy A. Użyteczność systemu oceniania
Karta pracy B. Wspomaganie kształcenia przez system oceniania
Karta pracy C. Wielowątkowość systemu oceniania
Karta pracy D. Otwartość systemu oceniania

Program zajęć nr 15: Poziomy planowania dydaktycznego
Karta pracy A. Planowanie kierunkowe
Karta pracy B. Planowanie wynikowe
Karta pracy C. Planowanie metodyczne
Karta pracy D. Przygotowanie merytoryczne i organizacyjne
Test sprawdzający

Literatura

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7587-131-9

  • Redaktor: 

    Maria Koszmider

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...