Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Elżbieta Mudrak,
Waga produktu: 0.250 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2007,  wyd. 1, format 165 x 235, objętość 180 str., oprawa miękka

Sekty towarzyszą człowiekowi od stuleci i mają ogólnoświatowy charakter. Początkowo związane z religijną płaszczyzną życia, obecnie przenoszą swoje wpływy na ekonomię, edukację, a nawet politykę i rozrywkę, stając się prawdziwym zagrożeniem dla współczesnego człowieka, jego rozwoju i wolności. Na oddziaływanie ugrupowań destrukcyjnych narażeni są wszyscy obywatele, ale najbardziej ludzie młodzi, inteligentni, wykształceni, wrażliwi.

W książce przeanalizowano wiedzę młodzieży studenckiej na temat sekt. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Pierwsze dwa zawierają podstawy teoretyczne dotyczące problematyki sekt oraz stosowanych przez nie technik manipulacji. Cztery pozostałe dotyczą metodologicznych podstaw przeprowadzonych badań, otrzymanych wyników i wyciągniętych z nich wniosków. Przedstawiona teoria pozwala na bliższe poznanie zagadnień związanych z grupami destrukcyjnymi.

Książka skierowana jest do młodych ludzi, rodziców, pedagogów, a także do wszystkich, którzy interesują się problematyką sekt lub dopiero zamierzają pogłębić wiedzę na ten temat. Osoby poszukujące wiedzy dotyczącej ugrupowań destrukcyjnych mogą w tej książce odnaleźć przynajmniej niektóre odpowiedzi na stawiane sobie i innym pytania o definicję sekty, jej cechy, przyczyny przynależności, skutki oddziaływania i stosowane techniki manipulacji. Czytelnik niniejszej publikacji zyska świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą lekkomyślna decyzja o wstąpieniu do jakiejkolwiek bliżej nieznanej organizacji, wspólnoty, grupy.

Spis treści

Wstęp
Rozdział I
Podstawy teoretyczne dotyczące sekt
1.1. Pojęcie sekty
1.2. Cechy sekty
1.3. Podział sekt
1.4. Przyczyny przynależności do sekt
1.5. Skutki oddziaływania sekty na jednostkę
1.6. Sekty w Polsce

Rozdział II
Techniki manipulacyjne stosowane przez sekty
2.1. Pojęcie manipulacji
2.2. Rodzaje technik manipulacji służących werbowaniu do sekt
2.3. Kontrola psychiki: pranie mózgu i kontrola umysłu jako wewnątrzgrupowe techniki oddziaływania sekty na członków

Rozdział III
Metodologia badań własnych
3.1. Przedmiot, cel badań, problemy i hipotezy badawcze
3.2. Metody i techniki badań, narzędzia badawcze
3.3. Teren i organizacja badań, charakterystyka grupy badanej

Rozdział IV
Stan wiedzy studentów na temat sekt - analiza i interpretacja wyników badań własnych
4.1. Definicja sekty oraz jej cechy charakterystyczne
4.2. Sekty a formy prawne i płaszczyzny życia społecznego
4.3. Przyczyny i skutki przynależności do sekty
4.4. Sekty znane młodzieży studenckiej
4.5. Źródła informacji o sektach
4.6. Znane badanym organizacje i placówki zajmujące się problematyką sekt w Polsce i w regionie
4.7. Sekty jako zagrożenie dla społeczeństwa

Rozdział V
Stan wiedzy studentów na temat manipulacji - analiza i interpretacja wyników
5.1. Pojęcie manipulacji w rozumieniu badanych studentów
5.2. Manipulacja jako forma przemocy
5.3. Znajomość technik manipulacji wśród studentów
5.4. Kontrola psychiki i jej elementy w świetle odpowiedzi badanych studentów
5.5. Techniki manipulacji wykorzystywane przez studentów
5.6. Ocena wiedzy własnej studentów na temat sekt i technik manipulacji

Rozdział VI
Weryfikacja hipotez badawczych i wnioski z badań

Zakończenie
Kwestionariusz ankiety
Bibliografia
Spis wykresów
Spis tabel
Streszczenie

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7308-939-6

  • Autor: 

    Elżbieta Mudrak

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...