Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Beata Borowska-Beszta,
Waga produktu: 0.250 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2008,  wyd. 1, format 165 x 235, objętość 150 str., oprawa miękka

Celem tej publikacji jest ukazanie kulturoterapii jako części procesu akultu­racji osób dorosłych i ich habilitacji kulturowej, na co autorka zwraca uwagę w rozdziale poświęconym terapii przez narrację i pisanie twórcze. W niniejszej książce zostały omówione koncepcje i formy kulturoterapii realizowane przez pedagogów, andrago­gów, pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, artystów przy udziale osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju. Autorka przedstawia w niej dziedziny kulturoterapii, a także terapii ekspresywnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektu­alną jako dominującą dysfunkcją. Założeniem było spojrzenie na terapię niepełnosprawnych przez pryzmat antropologii kultury, twórczości i pedagogiki. Autorka nie zamierzała ukazywać wszelkich możliwych odniesień terapii do naukowych tradycji psychologicznych i socjologicznych. Nacisk został położony na kulturową perspektywę terapii dorosłych z niepełnosprawnością i antropologiczny model niepełnosprawności obecny w andragogice i pedagogice specjalnej.

Spis treści

Niepełnosprawni
Wprowadzenie

Rozdział I
Terapia i zaburzenia rozwoju
Terapia w andragogice specjalnej
Terapia pedagogiczna
Andragogika specjalna
Terapia zajęciowa
Terapia wspierająca
Ergoterapia
Teoretyczne modele konceptualizowania niepełnosprawności
Model Studiów nad Potencjałem Człowieka
Model Studiów Publicznych
Model Studiów Kulturowych
Model Studiów Etycznych i Filozoficznych
Model Studiów Technologicznych
Kulturowy model niepełnosprawności
Niepełnosprawność jako kultura
Kultura jako przestrzeń konstruująca niepełnosprawność
Kulturotwórcze konteksty habilitacji osób dorosłych
z niepełnosprawnością
Akulturacja i poznawanie kultury osób z zaburzeniami rozwoju
Lingwistyczna ewolucja pojęcia „niepełnosprawność intelektualna”
Zaburzenia rozwoju

Rozdział II
Kulturoterapia
Antropologiczne i kulturowe wątki terapii osób z niepełnosprawnością
Kulturoterapia
Formy i dziedziny kulturoterapii
Terapia przez sztukę ekspresywną
Arteterapia
Choreoterapia
Dramaterapia
Muzykoterapia
Fototerapia
Filmoterapia
Tworzenie filmu jako terapia
Terapia przez pisanie twórcze
Pisanie dziennika jako terapia

Rozdział III
Terapia przez narrację i pisanie twórcze
Koncepcja terapii przez twórczość A. Wojciechowskiego
Terapia przez narrację i pisanie twórcze
Narracja i pisanie
Wpływ
Intymność
Interakcyjność
Indywidualny plan terapii
Zajęcia terapeutyczne
Hulk
Hugh
Hedda
Herbert
Codzienność terapeutyczna
Pedagogiczne uwikłanie

Zakończenie
Bibliografia
Aneksy

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7587-029-9

  • Autor: 

    Beata Borowska-Beszta

Inne tytuły z tej serii: