Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Barbara Skałbania,
Waga produktu: 0.220 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Impuls

Książka „ Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień” stanowi podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych do przedmiotu Poradnictwo pedagogiczne. Poruszone  w niej zagadnienia dotyczą podstawowych aspektów pomocy pedagogicznej, w odniesieniu do obszaru edukacyjnego, uwzględniając wielowymiarowość poradnictwa i jego dynamiczny charakter. Teoretyczne założenia wybranych obszarów, stanowiących problem poradnictwa, zostały uzupełnione praktycznymi wskazówkami postępowania poradniczego w różnych sytuacjach edukacyjnych. Publikacja ma na celu zapoznanie studentów z problematyką poradnictwa i pomocy udzielanych szerokiej grupie odbiorców (dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom, wychowawcom). Poradnictwo dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, rewalidacyjne i zawodowe analizowane w obszarze teoretyczno-praktycznym, stanowią treść książki. Charakterystyka działań pomocowych, poradniczych, strategie czy metody i  środki wykorzystywane  w poradnictwie pedagogicznym dostarczają niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu filozofii, psychologii, socjologii, pedagogiki podkreślając interdyscyplinarny charakter działań poradniczych , a praktyczne ćwiczenia ( zadania dla studenta) kształtują gotowość udzielania profesjonalnej pomocy w zakresie czynności zawodowych opartych na relacjach interpersonalnych.

Książka jest odpowiedzią na potrzeby studentów związane z przygotowaniem zawodowym do realizacji czynności poradniczych w ramach obowiązków pedagogicznych. Nowe kompetencje diagnostyczno-terapeutyczne nauczyciela, wymagają umiejętności pomocowych, doradczych, wspierających, co stanowi wyzwanie dla wykładowców akademickich realizujących taki przedmiot. Publikacja skupia informacje, poglądy, teorie wskazując jednocześnie praktyczny aspekt działań poradniczych. 

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1
Założenia teoretyczne i przedmiot zainteresowań poradnictwa pedagogicznego
1.1. Rys historyczny rozwoju poradnictwa w Polsce i jego stan obecny
1.2. Działania poradnicze w przestrzeni czasowej i społecznej
1.3. Pojęcie i cele poradnictwa. Podmiot i przedmiot oraz zakres działań poradniczych
1.4. Poradnictwo jako proces pomagania – etapy i zasady udzielania pomocy
1.5. Rodzaje poradnictwa w świetle psychologicznych koncepcji człowieka
1.6. Zasady oddziaływań w sytuacji poradniczej. Charakterystyka czynności poradniczych
1.6.1. Funkcje i strategie poradnictwa – charakterystyka
1.6.2. Metody, techniki i środki wykorzystywane w poradnictwiepedagogicznym
1.7. Cechy osobowe i umiejętności doradcy jako warunek skutecznego pomagania
1.8. Poradnictwo medialne jako nowa forma udzielania pomocy
1.8.1. Poradnictwo zapośredniczone – założenia teoretyczne i praktyka
1.8.2. Internet jako środek komunikacji w relacji poradniczej
1.8.3. Internetowe grupy wsparcia i samopomocy

Rozdział 2
Instytucje pomocowe w obszarze poradnictwa pedagogicznego
2.1. Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej
2.1.1. Podstawowe założenia prawno-organizacyjne funkcjonowania placówki
2.1.2. Działalność opiniodawcza poradni
2.1.3. Orzecznictwo psychologiczno-pedagogiczne jako forma pracy poradni
2.2. Poradnie rodzinne – zakres i przedmiot udzielania pomocy
2.3. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Rozdział 3
Poradnictwo dydaktyczno-wychowawcze – założenia i obszary działania
3.1. Pojęcie, cel i przedmiot zainteresowań poradnictwa dydaktyczno-wychowawczego
3.2. Działania poradnicze w sytuacji oceny dojrzałości szkolnej
3.3. Zakres i rodzaje pomocy wobec problemu niepowodzeń szkolnych
3.3.1. Postępowanie poradnicze w relacji doradca – rodzic
3.3.2. Postępowanie poradnicze w relacji doradca (specjalista) – nauczyciel
3.4. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu jako przedmiot poradnictwa
3.4.1. Działania poradnicze w relacji pomocowej rodzic – nauczyciel (przykłady)

Rozdział 4
Poradnictwo rehabilitacyjne jako forma pomocy dziecku i jego rodzinie
4.1. Pedagogizacja rodziców dziecka niepełnosprawnego
4.2. Interdyscyplinarny charakter poradnictwa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
4.3. Instytucjonalne i indywidualne formy pomocy i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych
4.4. Pomoc i porada w obszarze kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Rozdział 5
Poradnictwo opiekuńcze – cele, zadania i formy realizacji
5.1. Potrzeba jako kategoria psychologiczna – rozumienie i typologia
5.2. Poradnictwo pedagogiczne wobec zadań opiekuńczych rodziny
5.3. Instytucje pomocowe w obszarze poradnictwa opiekuńczego
5.4. Poradnictwo pedagogiczne w zakresie zadań opiekuńczych szkoły

Rozdział 6
Poradnictwo i pomoc uczniom z zaburzeniami zachowania
6.1. Kontrowersje wokół pojęcia zaburzenia zachowania – koncepcje etiologiczne
6.2. Pomoc dziecku z zaburzeniami zachowania w warunkach przedszkola i szkoły
6.3. Pomoc rodzicom dzieci z zaburzeniami zachowania

Rozdział 7
Poradnictwo zawodowe w przestrzeni edukacyjnej
7.1. Wyjaśnienie pojęć i zadania poradnictwa zawodowego
7.2. Zadania rodziców, nauczyciela i pedagoga w systemie poradnictwa zawodowego
7.3. Realizacja zadań poradnictwa zawodowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej
7.4. Szkolny doradca zawodowy – zakres i formy pracy
7.5. Specyfika kontaktu poradniczego i modele pracy doradcy zawodu
7.6. Poradnictwo zawodowe na odległość – podstawowe założenia projektu

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Książka

 • ISBN: 

  978-83-7587-283-5

 • Autor: 

  Barbara Skałbania

 • Wydanie: 

  2

 • Rok wydania: 

  2009

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  196

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii: