Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Eliza Chodkowska, Marta Uberman
Waga produktu: 0.300 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.00 PLN

Rzeszów 2011, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 204 str., oprawa miękka

"[...] Książka ta jest próbą odpowiedzi na to wyzwanie. Zawarte w niej artykuły w większości stanowiły podstawę wystąpień na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Rzeszowie w dniach 29-30 kwietnia pod hasłem „Wspieranie rozwoju regionów, grup i osób zagrożonych marginalizacją". Podjęta w ramach tej konferencji problematyka wspierania edukacyjnego uczniów nieprzeciętnych okazała się na tyle ważna, iż organizatorzy postanowili materiały z niej przygotować do druku w postaci osobnego tomu. W jego strukturze wyodrębnione zostały cztery części. Pierwsza podejmuje problematykę funkcjonowania szkolnego dzieci wykazujących ponadprzeciętne uzdolnienia i zainteresowania w różnych obszarach przedmiotowych. Część druga poświęcona została kwestiom pedagogicznego wsparcia dzieci mających trudności w sprostaniu wymogom szkolnym z powodu problemów biologiczno-zdrowotnych. Część trzecia podejmuje problemy funkcjonowania szkolnego dzieci wychowujących się w środowiskach zaniedbanych, niestwarzających im dobrych warunków rozwojowych, a nawet zagrażających temu rozwojowi. W czwartej części omówione zostały uwarunkowania i środki wspierające edukację ucznia, które są znaczące niezależnie od posiadanych przez niego możliwości biologicznych, uzdolnień i zainteresowań. Charakter środowiska szkolnego, wartości, jakie ono prezentuje, poziom opieki medycznej czy rozwijanie motywacji uczniów to czynniki wspierające rozwój zarówno dziecka z trudnościami, radzącego sobie na poziomie przeciętnym, jak i wykazującego specjalne uzdolnienia.

Redaktorzy i autorzy tekstów kierują tę książkę przede wszystkim do pedagogów i studentów pedagogiki, zwłaszcza tych, którzy już pracują bądź przygotowują się do podjęcia pracy w szkołach podstawowych oraz w placówkach integracyjnych. Z pewnością znajdą tu interesujące informacje także pedagodzy innych specjalności, rodzice uczniów oraz decydenci lokalni odpowiedzialni za rozwój edukacji, zwłaszcza w regionach, dla których jest ona największą szansą na poprawę jakości życia różnych grup, a tym samym na zmniejszanie ryzyka marginalizacji." Ze wstępu

Spis treści

Eliza Chodkowska, Marta Uberman – Wstęp,

Część I: WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI PRZEJAWIAJĄCYCH PONADPRZECIĘTNE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA:
Mieczysław Radochoński – Diagnoza i wspieranie rozwoju dziecka uzdolnionego jako problem pogranicza pedagogiki i psychologii,
Alicja Ungeheuer-Gołąb – Problemy wspomagania rozwoju dziecka uzdolnionego literacko,
Eliza Chodkowska – Wspieranie rozwoju dziecka z uzdolnieniami przyrodniczymi,
Marta Uberman – Wspieranie rozwoju ekspresji plastycznej dziecka,
Mirosław Dymon – Diagnozowanie uzdolnień muzycznych u dzieci,

Część II: DIAGNOZA I WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI Z PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI:
Edyta Obodyńska – Zagrożenie marginalizacją dzieci z nadwagą lub otyłością,
Małgorzata Półtorak – Poszukiwanie skutecznych metod diagnozy dzieci dyslektycznych jako profilaktyka ich niepowodzeń szkolnych,
Renata Zubrzycka – Problemy diagnozy, funkcjonowania psychospołecznego i wsparcia dzieci z wybranymi chorobami alergicznymi,
Izabela Marczykowska – Działania profilaktyczne w obszarze wczesnej interwencji,
Beata Szabała – Wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego poprzez aktywizację jego rodziny,

Część III: DIAGNOZA I WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW Z OBCIĄŻENIAMI ŚRODOWISKOWYMI:
Marek Lukáč – Vybrané problémy vo formálnom vzdelávaní Rómov,
Urszula Gruca-Miąsik – Wspieranie młodzieży z rodzin problemowych poprzez edukację moralną,
Beata Gumienny – Grupa usamodzielniająca jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wychowanków placówek socjalizacyjnych,
Bożena Dusza – Czy liceum może być miejscem marginalizacji?,
Wojciech Błażejewski – Rozwijanie zainteresowań uczniów jako forma przeciwdziałania wykluczeniu,

Część IV: WARUNKI I ŚRODKI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIÓW:
Alina Rynio – Szkoły katolickie szansą przezwyciężenia kryzysu wychowania,
Krystyna Chałas – Edukacja aksjologiczna jako wyzwanie i zadanie szkoły wiejskiej w aspekcie szans integralnego rozwoju ucznia,
Anna Bajorek – Wczesne wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jako forma profilaktyki marginalizacji i wykluczenia społecznego,
Lidia Perenc – Medyczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym,
Zdzisław Kazanowski – Wspieranie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego motywacji do nauki szkolnej,
Marta Wrońska – Program telewizyjny stymulatorem czy elementem zakłócającym rozwój mowy małego dziecka? – studium teoretyczno-empiryczne,
Maria Kocór – Uzależnienie od Internetu wśród młodzieży szkolnej.

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7338-616-7

  • Redaktor: 

    Eliza Chodkowska, Marta Uberman

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...