Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Marta Myszkowska - Litwa,
Waga produktu: 0.380 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2007,  wyd. 1, format 165 x 235, objętość 256 str., oprawa miękka

W wychowaniu intelektualnym zwraca się uwagę na osobowość umysłową człowieka. Ważne są takie cechy, jak: otwartość na wiedzę, dociekliwość naukowa, dążenie do prawdy, wytrwałość, ale jednocześnie zdolność selekcji wiedzy i krytyczne oceny napływających informacji.        

Autorka traktuje człowieka jako jedność psychofizyczną. Wyodrębnienie sfery intelektualnej (wychowania intelektualnego) ma charakter poznawczy i służy lepszemu uzmysłowieniu pedagogom – zarówno teoretykom, jak i praktykom – możliwości oraz potrzeb w zakresie wychowania intelektualnego, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności jego realizowania w szkole.

Wykorzystanie wiedzy o wychowaniu intelektualnym w praktyce edukacyjnej może stworzyć szansę uzyskania wysokiego poziomu rozwoju intelektualnego, ogłady, obycia oraz kultury umysłowej u uczniów.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Charakterystyka rozwoju intelektualnego młodzieży w wieku dorastania

Rozdział II
Współczesne tendencje w procesie dydaktyczno-wychowawczym w reformowanej szkole

Rozdział III
Geneza i rozwój koncepcji wychowania intelektualnego w teorii kształcenia

Rozdział IV
Wyjaśnienia terminologiczne
1. Wychowanie intelektualne
2. Wartości poznawcze
3. Zdolności poznawcze (procesy poznawcze)
4. Zainteresowania i zainteresowania poznawcze
5. Postawa i postawa poznawcza
6. Motywacja poznawcza
7. Teoria dydaktyczna i praktyka edukacyjna

Rozdział V
Metodologia badań własnych
1. Problematyka badań
2. Zmienne i wskaźniki
3. Metody i narzędzia badawcze
4. Miejsce i czas badań
5. Charakterystyka badanych osób
6. Organizacja i przebieg badań
7. Charakterystyka zgromadzonego materiału

Rozdział VI
Wychowanie intelektualne w praktyce edukacyjnej
1. Znaczenie przydawane wychowaniu intelektualnemu w praktyce edukacyjnej
2. Cele wychowania intelektualnego w praktyce edukacyjnej
3. Treści wychowania intelektualnego
4. Metody realizowania wychowania intelektualnego w praktyce edukacyjnej
5. Formy realizowania wychowania intelektualnego w praktyce edukacyjnej
6. Środki realizowania wychowania intelektualnego w praktyce edukacyjnej
7. Efektywność realizowania wychowania intelektualnego w praktyce edukacyjnej
8. Efektywność wychowania intelektualnego w praktyce edukacyjnej

Rozdział VIII
Możliwość efektywniejszego realizowania wychowania intelektualnego w praktyce edukacyjnej według nauczycieli i uczniów

Rozdział IX
Uogólnienia i wnioski z badań
1. Wychowanie intelektualne w podstawach programowych kształcenia ogólnego
2. Wychowanie intelektualne w praktyce edukacyjnej
3. Możliwości efektywniejszego realizowania wychowania intelektualnego w praktyce edukacyjnej w opinii nauczycieli i uczniów

Bibliografia
Aneksy
Aneks nr 1
Aneks nr 2
Aneks nr 3
Aneks nr 4

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7308-788-0

  • Autor: 

    Marta Myszkowska - Litwa

Inne tytuły z tej serii: