Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Marek Mencel,
Waga produktu: 0.350 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2009,  wyd. 1, format 165 x 235, objętość 214 str., oprawa miękka

Książka przedstawia funkcjonowanie rad szkół (wskaźnika szkolnej demokracji) w publicznych szkołach podstawowych. Jest to spojrzenie na rady szkoły z punktu widzenia wszystkich podmiotów biorących udział w życiu szkoły, a więc nie tylko dyrekcji i nauczycieli, ale także uczniów oraz rodziców – członków rady szkoły. Analizie poddano strukturę i funkcjonowanie rad szkół, jak również motywy ich powstania i perspektywy rozwoju.

Przez pryzmat działalności rady szkoły ukazano tym samym drogę do współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli w publicznej szkole podstawowej. Zwieńczeniem pracy jest z kolei próba zarysowania optymalnego modelu rady szkoły i określenie warunków jego realizacji w praktyce.

Książka naświetla zagadnienie dotychczas pomijane w literaturze pedagogicznej. Może zatem wypełnić poważną lukę w naszej wiedzy o stanie demokratyzacji szkolnictwa publicznego.

Publikacja jest przeznaczona głównie dla nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców i uczniów, ale także dla władz oświatowych i samorządowych. Może być również cenną pomocą na kierunkach studiów kształcących przyszłych pedagogów.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Demokracja a koncepcja demokratyzacji szkoły
Wprowadzenie
1.1. Współczesne koncepcje demokracji
1.2. Normatywne i empiryczne definiowanie demokracji
1.3. Niektóre bariery demokratyzacji państwa i szkoły
1.4. Demokratyzacja szkoły – uwarunkowania historyczne i prawne
1.5. Demokratyzacja a uspołecznienie szkoły
1.6. Demokracja i demokratyzacja szkoły – własne ujęcie terminów badawczych
Konkluzje

Rozdział 2. Demokratyzacja szkoły publicznej w kontekście
przemian ustrojowych w Polsce
Wprowadzenie
2.1. Transformacja ustrojowa w Polsce a pojęcie demokracji
2.2. Szkoła publiczna a idea demokratyzacji szkoły
2.3. Argumenty za demokratyzacją szkoły według Bogusława Śliwerskiego
(oraz autorów amerykańskich)
Konkluzje

Rozdział 3. Założenia a rzeczywistość istnienia i funkcjonowania
rady szkoły (stan prawny przed 1 września 1999 r.)
Wprowadzenie
3.1. Moc sprawcza rady szkoły
3.2. Aspekty demokratyzacji życia szkoły w założeniach dotyczących
funkcjonowania rady szkoły
3.3. Skład rady szkoły
3.4. Funkcjonowanie rad szkół przed 1 września 1999 r.
Konkluzje – rożne ujęcia rady szkoły

Rozdział 4. Podstawy metodologiczne badań
4.1. Cele badań
4.2. Problemy badawcze
4.3. Metoda badań i techniki badawcze
4.4. Organizacja badań, charakterystyka terenu badań

Rozdział 5. Dyrektorzy szkół a rada szkoły
Wprowadzenie; charakterystyka dyrektorów, szkół i środowiska
5.1. Geneza rady szkoły; inicjatorzy, motywy, bariery
5.2. Skład rady szkoły oraz zadania (rola) jej członków
5.3. Działalność rady szkoły; współpraca z dyrektorem, zmiany w szkole
wprowadzone przez radę
5.3.1. Finanse w radzie szkoły
5.3.2. Polityka kadrowa w szkole
5.3.3. Zmiana warunków do rozwoju uczniów
5.3.4. Przestrzeganie prawa w szkole
5.4. Osiągnięcia rady szkoły i ocena jej działalności
5.4.1. Współpraca szkoły z rodzicami
5.5. Funkcjonowanie rad szkół – argumenty za i przeciw; perspektywy
przed radami szkoły
5.5.1. Zmiany (udoskonalenia) w działalności rad szkół
5.5.2. Zainteresowanie władz radami szkoły; rady szkoły w kontekście
reformy oświaty
Wnioski

Rozdział 6. Nauczyciele a rada szkoły
Wprowadzenie; charakterystyka nauczycieli, szkół i środowiska
6.1. Geneza rady szkoły; inicjatorzy, motywy, bariery
6.2. Struktura rady szkoły; wybory, role, zadania, informacja
6.3. Współpraca rady szkoły z dyrektorem
6.4. Charakterystyka działalności rady szkoły; zmiany w szkole
wprowadzone przez radę
6.4.1. Sposób podejmowania decyzji przez radę szkoły
6.4.2. Zmiany kadrowe w szkole
6.4.3. Przestrzeganie prawa w szkole
6.4.4. Zmiany wprowadzone w szkole przez radę a finanse rady
6.4.5. Rada szkoły a współpraca szkoły z rodzicami
6.5. Ocena działalności rady szkoły przez nauczycieli – jej członków
6.5.1. Stopień zadowolenia nauczycieli z udziału w radzie
6.5.2. Zmiany (udoskonalenia) w funkcjonowaniu rady szkoły
6.6. Zainteresowanie władz radami szkoły; rady szkoły w kontekście reformy oświaty
Wnioski

Rozdział 7. Uczniowie a rada szkoły
Wprowadzenie; charakterystyka uczniów
7.1. Geneza rady szkoły; inicjatorzy, motywy, bariery
7.2. Struktura rady szkoły; wybory, role, zadania, informacja
7.3. Charakterystyka działalności rady szkoły
7.3.1. Sposób podejmowania decyzji przez radę szkoły
7.3.2. Zmiany kadrowe w szkole
7.3.3. Przestrzeganie prawa w szkole
7.3.4. Zmiany w szkole wprowadzone przez radę
7.4. Ocena działalności rady szkoły i jej osiągnięcia
7.4.1. Stopień zadowolenia uczniów z udziału w radzie
7.4.2. Zmiany (udoskonalenia) w funkcjonowaniu rady
7.5. Zainteresowanie władz radami szkoły; rady szkoły w kontekście reformy oświaty
Wnioski

Rozdział 8. Rodzice a rada szkoły
Wprowadzenie; charakterystyka rodziców, szkół i środowiska
8.1. Geneza rady szkoły; inicjatorzy, motywy, bariery
8.2. Struktura rady szkoły; wybory, role, zadania, informacja
8.3. Charakterystyka działalności rady szkoły
8.3.1. Sposób podejmowania decyzji przez radę szkoły
8.3.2. Zmiany kadrowe w szkole
8.3.3. Przestrzeganie prawa w szkole
8.3.4. Zmiany wprowadzone w szkole przez radę a finanse rady
8.3.5. Współpraca szkoły z rodzicami
8.4. Ocena działalności rady szkoły przez rodziców – jej członków
8.4.1. Stopień zadowolenia rodziców z udziału w radzie szkoły
8.4.2. Zmiany (udoskonalenia) w funkcjonowaniu rady
8.5. Zainteresowanie władz radami szkoły; rady szkoły w kontekście reformy oświaty
Wnioski

Rozdział 9. Co z tą radą?
9.1. Funkcjonowanie rad szkół w kontekście procesów
demokratyzacji szkoły
9.1.1. Motywy powstania rady szkoły
9.1.2. Struktura
9.1.3. Działalność
9.2. Ocena i perspektywy; rada szkoły – zarodek czy porażka demokracji
w szkole?
9.3. Typy rad szkół – cechy charakterystyczne – konkluzje
9.4. Kierunki pracy rożnych agend, czyli w którą stronę?
9.5. Wnioski, interpretacje, pytania
Zakończenie; rada szkoły – czy(-li) pozorowanie demokracji?
Wykaz literatury

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7587-107-4

  • Autor: 

    Marek Mencel

Inne tytuły z tej serii: