Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Kazimierz Denek,
Waga produktu: 0.400 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788360038406
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: WSPiA

Poznań 2012, wydanie 1, format 145 x 205, objętość 328 str., oprawa miękka

Ze wstępu Autora

Troska o właściwą jakość kształcenia i wychowania wymaga, żeby w pierwszym rzędzie nadać należytą rangę formacji nauczycieli. Dlatego stajemy wobec konieczności reformy w systemie kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli – jako podstawy zmiany edukacyjnej. Trzeba więc stale zdobywać wiedzę o reformowaniu edukacji i podejmować próby rozwijania wyobraźni osób odpowiedzialnych za kształt proponowanych zmian i efekty ich realizacji.

 Z przedmowy prof. dr hab. Wandy Woronowicz

Książka ta, dedykowana przez Profesora Kazimierza Denka polskim nauczycielom wszelkich poziomów ustawicznej edukacji, niesie ogromne treści o charakterze uniwersalnym. Formalnie zbiór przemyśleń i dociekań z ostatniego dziesięciolecia konferencyjnej oraz publicystycznej działalności pełnego pasji uczonego zawiera praktycznie zwarty, nowoczesny wykład oraz głęboką refleksję o polskim nauczycielu współczesnym. Z jednej strony lapidarny, rzeczowy przegląd zasadniczych problemów, które łączy wspólny temat, z drugiej, w szerokim kontekście, przypomnienie oraz niezmiernie trafna krytyka powszechnych braków mających związek z poruszanymi kwestiami. Bezcenne zaś to, że Autor z głęboką znajomością rzeczy proponuje oraz uzasadnia sposoby właściwego rozwiązywania niedostatków naszej dzisiejszej oświaty tak, by dorównała europejskiej, korzystając z gwarantujących wolność poczynań mechanizmów demokracji, zachodzących głębokich procesów integracyjnych, a nade wszystko poprzez wcielanie w życie humanistycznych wartości, zwłaszcza moralnych, budujących właściwe, refleksyjne postawy człowieka w niesłychanie szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Spis treści

Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli

Wstęp

I Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia

Wstęp
Megatrendy
Wyzwania XXI wieku
O reformie systemu edukacji zadecydują nauczyciele
Kwalifikacje niezbędne do pełnienia ról nauczycieli
w transformowanej szkole
Kompetencje nauczycieli
Konstatacje końcowe

II Pedagogiczna edukacja nauczycieli w Polsce na progu
zjednoczenia jej z Unią Europejską

Wstęp
Teoria kapitału ludzkiego
Teoria ludzkiego rozwoju
Ilościowo-jakościowy problem pedagogicznych studiów
nauczycielskich
Słabe i silne strony pedagogicznego kształcenia nauczycieli
Rozwijanie kultury pedagogicznej wśród społeczeństwa
Wykonawcy reformy

III Aksjologiczny aspekt uniwersyteckiej edukacji nauczycielskiej

Wstęp
Istota i znaczenie wartości w edukacji szkolnej
Interpretacja wartości w edukacji
Kategorie wartości
Ogólnoludzkie wartości edukacji
Podstawy i klaryfikacja wartości
Techniki klaryfikacji wartości

IV Tożsamość nauczyciela i ucznia w "płynnej nowoczesności"

Wstęp
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Formy i treści doskonalenia zawodowego nauczycieli
Doskonalenie nauczycieli w miejscu ich pracy
Nieodłączny atrybut nauczycielskiego "trudnego siewu"
Istota tożsamości
Czasowy aspekt kształtowania tożsamości
Rodzaje tożsamości nauczyciela
Kryteria tożsamości nauczyciela
Tożsamość w "płynnym świecie"
Poszukiwanie przez ucznia własnej tożsamości
Konkluzja

V Kompetencje nauczycieli w "edukacji jutra"
i ich europejski wymiar

Wstęp
O jakie chodzi kompetencje?
Kształtowanie kluczowych kompetencji nauczycielskich
w kontekście toczącej się reformy edukacji
Europejski drogowskaz kształcenia nauczycieli w Polsce
Konkluzja

VI Kształcenie nauczycieli w zakresie krajoznawstwa i jego rola
w zintegrowanym nauczaniu i uczeniu się

Wstęp
Programy w kodzie kolekcji i integracji
Odkrywanie sensu zwrotu "poznaj swój kraj, Ojczyźnie służ"
Reforma systemu edukacji a zadania krajoznawstwa
wśród młodzieży
Otwarcie edukacji i krajoznawstwa na humanistyczne wartości
Krajoznawcze płaszczyzny oddziaływań wychowawczych
na młodzież
Krajoznawstwo w kontekście teorii potrzeb A. H. Maslowa
i kształtowania potrzeb młodzieży
Konkluzje

VII
Nauczyciel w roli oceniającego postępy uczniów w nauce

Wstęp
Nowy wymiar ewaluacji postępów uczniów w nauce
Funkcje i rodzaje oceniania uczniowskich osiągnięć szkolnych
Wewnątrzszkolna ewaluacja osiągnięć uczniów
Ocenianie zewnętrzne
Nowa matura
Testowa ewaluacja wiedzy uczniów
Wpływ oceniania na jakość edukacji szkolnej

Zakończenie

Wykaz publikacji profesora zw. dra hab. Kazimierza Denka

Nota o autorze

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60038-40-6

  • Autor: 

    Kazimierz Denek

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss