Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Zierkiewicz Edyta,
Waga produktu: 0.800 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788378503736
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Impuls


Prasa jako medium edukacyjne Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych

Kraków 2013, wydanie 1,  format 165 x 235, objętość 498 str., oprawa twarda

Książka Edyty Zierkiewicz to dojrzałe i wielostronne studium dotyczące ważnego społecznie i bardzo interesującego naukowo fenomenu edukacyjnej funkcji prasy (i szerzej kultury) popularnej, w recenzowanej pracy badane na przykładzie konstruowania dyskursu choroby (rak piersi). Analizy autorki są wielostronne, interdyscyplinarne, a mimo to udało jej się zachować wyraźną i bardzo klarowną formę narracji pozwalającą na niezakłóconą i niemal linearną, systematycznie prowadzoną przez strukturę tekstu lekturę. (…) Jest to ważne i poznawczo bardzo interesujące studium dyskursu medialnego jako dyskursu pedagogicznego, informacyjnie i interpretacyjne „gęste od znaczeń” i otwierające wiele nowych perspektyw badawczych.


Spis treści

Wstęp     

Rozdział 1. Teoretyczne ramy analizy prasy kobiecej    


1.1. Konstruktywizm społeczny i teoria reprezentacji –
uzasadnienie wyboru podejścia teoretycznego do badań
nad przekazami medialnymi    
1.2. Media w dyskursie pedagogicznym. Edukacyjny potencjał mediów    
1.3. Prasa kobieca w perspektywie edukacyjnej    
1.4. Promocja zdrowia i medyczna edu-rozrywka w przestrzeni
popularnych czasopism i innych mass mediach    

Rozdział 2. Ramowanie problematyki zdrowotnej w czasopismach kobiecych
jako perspektywa metodologiczna. Założenia badań własnych    


2.1. Definiowanie ramowania w obrębie nauk społecznych    
2.2. Organizacja badań własnych    
2.2.1. Charakterystyka materiału empirycznego    
2.2.2. Cel, przedmiot i pytania badawcze    
2.2.3. Przebieg badań własnych    

Rozdział 3. Spoglądanie na chorobę przez pryzmat nauki
jako główny sposób ramowania raka piersi w artykułach medycznych
w prasie kobiecej    


3.1. Epidemia, artefakt czy moda? Krytyczne komentarze na temat liczby prasowych doniesień dotyczących raka piersi    
3.2. Rak piersi jako jednostka chorobowa. Medyczne
wizerunki schorzenia   
3.2.1. Definiowanie zagrożenia: niegroźne guzki w piersi a rak   
3.2.2. Płeć żeńska jako główny czynnik ryzyka   
3.2.3. Reprezentacje badań mammograficznych w prasie kobiecej   
3.2.4. Mastektomia – najlepszy sposób (ka)leczenia kobiet   
3.2.5. Rekonstrukcja piersi czy kobiecości?   


Rozdział 4. Społeczne światy raka piersi. Konstruowanie wizerunków lekarzy
i ich potencjalnych pacjentek w artykułach medycznych   


4.1. Reprezentacje ekspertów ds. zdrowia kobiet   
4.2. Strategia zwiększania edukacyjnego oddziaływania mediów,
czyli znane osoby jako rzecznicy choroby   
4.3. Zdrowe kobiety w obliczu zagrożenia   
4.3.1. Między upełnomocnieniem aktywnej pacjentki a krytyką
(ogółu) kobiet   
4.3.2. Piękne i/bo zdrowe – ramowanie raka piersi
na fotografiach prasowych 

Rozdział 5. Doświadczanie raka. Osobiste narracje choroby
versus produkty medialne 


5.1. Definiowanie (auto)patografii   
5.2. „Prawda” osobista i legitymizacje „prawdziwości”
w osobistych opowieściach   
5.3. Nurt pseudobiograficzny w prasie kobiecej 
5.3.1. Definiowanie patografii prasowych 
5.3.2. Rola i znaczenie patografii publikowanych
w czasopismach 
5.3.2.1. Rozwój gatunku w mediach amerykańskich
Rys historyczny 
5.3.2.2. Tendencje w obrębie polskich historii z życia
Amazonek 

Rozdział 6. „Wizerunek jako choroba”. Ramowanie raka piersi
jako indywidualnego doświadczenia w prasie kobiecej 


6.1. Osobisty kryzys w reportażach z życia zwykłych Amazonek
na tle porównawczym   
6.2. Narracja restytucji – echo biomedycyny?   
6.3. Od cierpienia do radzenia sobie – ramowanie transformacji
bohaterki opowieści   
6.4. Ramowanie sukcesu (medycyny) w patografiach przez metafory
militarne i sportowe oraz fotografie   

Rozdział 7. Ramy operujące wewnątrz artykułów medycznych
i w reportażach oraz ich kulturowe archiwa. Próba syntezy 


7.1. Zjawisko medykalizacji jako kulturowe archiwum ram
dla artykułów medycznych   
7.2. Zjawisko biouspołecznienia jako archiwum ram dla reportaży
na temat przeżywania choroby   
7.3. Pakunki ram – zestawienie głównych sposobów
ujmowania problematyki raka piersi w prasie kobiecej   

Rozdział 8. Identyfikowanie efektów ramowania w wypowiedziach
czytelników prasy kobiecej 


8.1. Docieranie do indywidualnych interpretacji
i społecznych znaczeń kulturowych reprezentacji raka piersi
przez wywiady fokusowe 
8.1.1. Edukacyjna wartość artykułów medycznych w opiniach
czytelników   
8.1.2. Wychowawcze znaczenie reportaży prasowych z życia
Amazonek dla czytelników   
8.2. Dominujące, wynegocjowane i opozycyjne stanowiska
wobec reprezentacji choroby w mediach. Próba oceny efektywności
oddziaływania wybranych sposobów ramowania raka piersi
w prasie kobiecej   

Zakończenie   

Bibliografia   

Aneks   

Wykaz rysunków, tabel i wykresów   

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7850-373-6

  • Autor: 

    Zierkiewicz Edyta

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss