Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Joanna Ostrouch-Kamińska,
Waga produktu: 0.450 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: Impuls

Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami

Kraków 2011, wyd 1, format 160 x 235, objętość 380 str., oprawa miękka

Polecamy książkę autorstwa Joanny Ostrouch - Kamińskiej  pt. Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów - Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami.

Prezentowaną książkę można czytać jako narrację o różnych kontekstach rozumienia partnerstwa w relacji małżeńskiej, o sposobach konstruowania partnerskiego bycia w rodzinnej codzienności, również w wymiarze rodzicielstwa, a także jako refleksję nad konsekwencjami realizowania partnerskiego, nietradycyjnego małżeństwa w kulturze, w której tradycja wciąż ona obszar konfliktów, napięć i dylematów, które na co dzień towarzyszą kobietom i mężczyznom próbującym zmierzyć się z ideą egalitaryzmu we własnym związku – na przekór tradycji, wychowaniu, innym ludziom, a czasem samym sobie. Jest to książka o tych, których bycie w rodzinie, przez brak gotowych rozwiązań, to nieustanne negocjacje i stawanie się, a więc całożyciowy proces uczenia się w relacji do partnera(-ki). To zatem także refleksja o edukacji i praktyce edukacyjnej – pedagogia sprawiedliwości (wzajemnej), traktująca o wyborach i wysiłkach „samokształceniowych i samowychowawczych” współmałżonków podejmujących próbę budowania partnerskich relacji w rodzinie, ale także o koncepcjach i wysiłkach wychowawczych kierowanych wobec własnych dzieci, o socjalizacyjnym znaczeniu środowiska społecznego, jakie tworzą rodziny partnerskie, oraz o przekazie kapitału społecznego i kulturowego (wraz z ekonomicznym), co uwypukla jej socjopedagogiczny charakter […]
„Współzależne podmioty” to zaangażowani w rozwój osobisty ludzie, niezależne kobiety i mężczyźni próbujący na co dzień tworzyć relację opartą na wzajemności. Kategoria ta została wyodrębniona na podstawie analizy wywiadów biograficznych przeprowadzonych wśród małżeństw/związków - kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo, o wysokiej pozycji w strukturze społeczno-zawodowej, w wieku od 30 do 50 lat, posiadających dzieci. Ich duże zaangażowanie emocjonalne i czasowe w wykonywanie zadań wynikających z pracy zawodowej, a także realizacja dwóch (kobiecej i męskiej) równoległych karier zawodowych w jednej rodzinie naraża ich na doświadczanie konfliktu ról i/lub poczucia przeciążenia tymi rolami, a także stawia przed koniecznością redefinicji kształtu wzajemnej relacji oraz (re)negocjacji podziału zadań w obrębie rodziny. Jak pokazują wyniki badań, owa (re)negocjacja często zmierza ku różnie rozumianemu partnerstwu w codzienności.

Spis treści

Podziękowania

Wprowadzenie: pytanie o (nowy?) wymiar relacji małżeńskiej w rodzinie

Część pierwsza
Między rzeczywistością a przedstawieniem – konceptualizacja badań własnych

1. Rodzina i płeć w procesie przemian
1.1. Rodzina w różnych rodzajach dyskursu
1.2. Zmiany w strukturze i relacjach płci w rodzinie
1.3. Edukacyjny kontekst (re)produkcji porządku płci
1.4. Rynek pracy – wymiana nierówności płci
1.5. Ku demokratyzacji życia rodzinnego

2. Dyskusja o partnerstwie w rodzinie
2.1. Konteksty idei małżeństwa partnerskiego
2.2. Model rodziny z równoległymi karierami zawodowymi rodziców (dual-career family) – ku równości w zakresie zaangażowania
2.3. Ludzie pracy a ludzie kariery – ku (samo)świadomości ścieżki
2.4. Dylematy w obrębie rodziny – bilans zysków i strat
2.5. Wspólne dorastanie – rodzice i/a ich dzieci
2.6. Między rodziną a pracą – nieustanny balans

3. Perspektywa metodologiczna i procedura badań
3.1. W stronę „debatujących społeczności”
3.2. Bardziej (z)rozumieć, niż wyjaśniać – biograficzna perspektywa badawcza
3.3. Aktorzy społeczni we wspólnie tworzonej opowieści
3.4. Uwikłania narracji

Część druga
Między możliwością wyboru a świadomością konfliktu – opis i interpretacja

4. Konstruowanie przestrzeni doświadczeń biograficznych
4.1. Rodzina pochodzenia – kapitał wyjściowy
Dom rodzinny – tradycja i wychowanie
Doświadczenia z dzieciństwa – praca jako wartość
Element socjalizacji do roli płciowej – podział pracy domowej
Rodzice i ich wzajemne relacje – środowisko emocjonalne
4.2. Źródła postaw, generatory rozwoju i zmiany – znaczenie edukacji
4.3. (Nie)zmienność statusu społeczno-zawodowego?
Ilustracja 1. Trajektoria „cudu”
Ilustracja 2. Trajektoria typu „zrób-to-sam”
Ilustracja 3. Trajektoria losu „dziedzica”
4.4. Rodzinna i zawodowa perspektywa temporalna
Ilustracja 1. Kierownik regionalny i lekarz z prywatną praktyką
Ilustracja 2. Dyrektor marketingu i dyrektor zarządzający
Ilustracja 3. Nauczyciel akademicki (adiunkt) i radca prawny
Ilustracja 4. Menedżer wyższego szczebla/konsultant w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i dyrektor kreatywny
Podsumowanie

5. Praca – równość jako równowaga
5.1. Znaczenie pracy zawodowej
5.2. Aspiracje i osiągnięcia
(Nie)równość płci w zawodowej trajektorii?
5.3. Nastawienie wobec zawodowej kariery partnera(-ki)
Wsparcie ofi aro(wy)wane
Wsparcie uzysk(iw)ane
5.4. Znaczenie rodziny w rozwoju zawodowym
5.5. Codzienność teraźniejszości
Ilustracja 1. Codzienność „schematyczna”
Ilustracja 2. Codzienność „uporządkowana”
Ilustracja 3. Codzienność „skoordynowana”
Podsumowanie

6. Rodzina – sprawiedliwość jako uczciwość i życzliwość
6.1. Idea małżeństwa partnerskiego
6.2. Podział obowiązków domowych – probierz partnerstwa
Aktorki pierwszego i aktorzy drugiego planu
Specjaliści i pomocnicy
Menedżerki i outsourcing
6.3. Rodzicielstwo i relacje z dziećmi
Matka-partnerka i „obecny” ojciec
Znaczenie dziecka – ku rodzinie „dzieciocentrycznej”
Koncepcje wychowania (a płeć)
Dzielenie się opieką (i odpowiedzialnością) nad dzieckiem
Dziecko a praca zawodowa rodziców
6.4. Mąż/partner i żona/partnerka – relacje intymne
(Nie)męskość i (nie)kobiecość w związku
Znaczenie partnera(-ki) – ku małżeńskiej przyjaźni
Czas wspólny, czas intymny – wewnętrzne dylematy
Pieniądze i/a władza w małżeństwie
Dynamika partnerstwa w relacji
Podsumowanie

7. Na styku rodziny i pracy – (po)rozumienie wzajemne
7.1. Praca a dom – obszary napięć i strategie przetrwania
(Nie)przygotowanie do życia w (zapracowanej) rodzinie – strategia kluczowych uzgodnień
Przygotowanie do roli kobiety/mężczyzny – strategia emancypacji płci
Godzenie obowiązków – strategia 2D: delegowanie i dzielenie zadań
Organizacja czasu – strategia negocjacji i dyskusji
Efektywność pracy – strategia uelastycznienia
Wymogi pracy i styl życia rodziny – strategia wzajemnego dopaso(wy)wania
7.2. Poza pracą i domem – pomiędzy brakiem a przeciążeniem
Szersze relacje społeczne
Czas indywidualny – przywracanie równowagi?
7.3. Drugi biegun potrzeb – polityka (pro)rodzinna
7.4. Bilans życiowego projektu
Wady i punkty sporne
Zalety i mocne strony
Społeczny wymiar bilansu
Podsumowanie

Refleksje końcowe: bycie w rodzinie jako uczenie się w relacji do partnera(-ki) –
ku pedagogii sprawiedliwości (wzajemnej)

Bibliografia

An Egalitarian Family as a Relation of Interdependent Subjects.
A Socio-Pedagogical Study of Narratives of Parents Overloaded with Roles (Summary)

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7587-651-2

  • Autor: 

    Joanna Ostrouch-Kamińska

Inne tytuły z tej serii: