Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Kinga Musialska,
Waga produktu: 0.220 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2010, wydanie 2, format 165 x 235, objętość 128 str., oprawa miękka

Książka ukazuje aktualną problematykę aspiracji życiowych młodych ludzi wkraczających w dorosłość: ich dążenia edukacyjne i zawodowe, materialne i bytowe, jak również osobiste i rodzinne. Prezentuje także związek czynników psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych z aspiracjami młodzieży, które warunkują jej dalszą drogę życiową. W dobie współczesnych przemian gospodarczo-społeczno-politycznych znajomość aspiracji dorastającej młodzieży jest istotna, gdyż pozwala na prognozę kierunków oświaty i zatrudnienia, umożliwia określenie efektów kształcenia i wychowania i daje możliwość organizowania różnych form działalności kulturowej i oświatowej na terenie szkoły oraz pomoc młodym ludziom w realizacji ich aspiracji.
Prezentowana książka ma w zamierzeniach ukazywać aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości i czynników je determinujących. Celem publikacji jest także uwrażliwienie pedagogów, wychowawców, rodziców na pomoc młodym ludziom w rozbudzaniu aspiracji pożądanych wychowawczo, w ukierunkowaniu aspiracji już istniejących oraz w korekcji aspiracji niewłaściwie ukształtowanych (zawyżonych lub zaniżonych).

Spis treści

Rozdział 1. Problematyka aspiracji życiowych w literaturze przedmiotu
1.1. Pojęcie aspiracji i poziomu aspiracji
1.2. Rodzaje aspiracji
1.3. Uwarunkowania aspiracji
1.4. Badania nad aspiracjami młodzieży w literaturze przedmiotu

Rozdział 2. Założenia metodologiczne badań
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.4. Organizacja badań, charakterystyka terenu badań i badanej populacji

Rozdział 3. Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości i ich uwarunkowania w świetle wyników badań własnych
3.1. Aspiracje edukacyjno-zawodowe badanej młodzieży
3.1.1. Aspiracje edukacyjne
3.1.1.1. Rodzaj aspiracji edukacyjnych
3.1.1.2. Poziom aspiracji edukacyjnych
3.1.2. Aspiracje zawodowe
3.1.2.1. Rodzaj aspiracji zawodowych
3.1.2.2. Poziom aspiracji zawodowych
3.1.3. Niektóre uwarunkowania aspiracji edukacyjnych i zawodowych
3.1.3.1. Motywy kontynuacji szkoły średniej i motywy wyboru zawodu
3.1.3.2. Wykształcenie rodziców a aspiracje edukacyjno-zawodowe badanej młodzieży...
3.1.3.3. Kategoria zawodowa rodziny a aspiracje edukacyjno-zawodowe badanych uczniów
3.1.3.4. Samoocena a aspiracje edukacyjno-zawodowe badanej młodzieży
3.1.3.5. Miejsce zamieszkania a aspiracje edukacyjno-zawodowe badanej młodzieży
3.1.3.6. Sytuacja rodzinna a aspiracje edukacyjne badanej młodzieży
3.1.3.7. Warunki materialne a aspiracje edukacyjne badanej młodzieży
3.2. Aspiracje materialno-bytowe badanej młodzieży
3.2.1. Aspiracje materialne
3.2.1.1. Rodzaj aspiracji materialnych
3.2.1.2. Poziom aspiracji materialnych
3.2.2. Aspiracje bytowe
3.2.2.1. Rodzaj aspiracji bytowych
3.2.2.2. Poziom aspiracji bytowych
3.2.3. Niektóre uwarunkowania aspiracji materialnych i bytowych
3.2.3.1. Samoocena a aspiracje materialno-bytowe badanej młodzieży
3.2.3.2. Miejsce zamieszkania a aspiracje dotyczące miejsca zamieszkania badanych
3.3. Aspiracje osobiste i rodzinne
3.3.1. Aspiracje osobiste
3.3.1.1. Aspiracje badanej młodzieży dotyczące najbardziej pożądanych wartości i właściwości najbardziej przez nią cenionych
3.3.1.2. Najbardziej pożądane przez badanych cechy u przyszłego partnera życiowego
3.3.1.3. Zainteresowania i aspiracje dotyczące czasu wolnego badanej młodzieży
3.3.2. Aspiracje rodzinne
3.3.2.1. Aspiracje rodzinne badanej młodzieży dotyczące założenia rodziny
3.3.2.2. Aspiracje rodzinne badanej młodzieży dotyczące terminu założenia rodziny
3.3.3. Niektóre uwarunkowania aspiracji osobistych i rodzinnych
3.3.3.1. Czynniki kształtujące poglądy i opinie badanych uczniów
3.3.3.2. Sytuacja rodzinna a aspiracje dotyczące założenia rodziny badanej młodzieży
3.3.3.3. Struktura rodziny a aspiracje dotyczące założenia rodziny badanej młodzieży

Rozdział 4. Analiza indywidualnych przypadków
4.1. Aspiracje życiowe uczniów technikum na wsi na przykładzie Ani i Daniela
4.2. Aspiracje życiowe uczniów technikum w małym mieście na przykładzie Radka i Marka
4.3. Aspiracje życiowe uczniów technikum w dużym mieście na przykładzie Oli i Macieja

Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Spis tabel i wykresów

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7587-093-0

  • Autor: 

    Kinga Musialska

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...