Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Weronika Wrona-Wolny,Bożena Markowska,
Waga produktu: 0.250 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: AWF Kraków

Kraków 2010, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 90 str., oprawa miękka

W pozycji tej zawarto zagadnienia, które nie zostały zamieszczone w poprzednich wydaniach, stąd konieczne jest uzupełnienie ważnych z punktu widzenia edukacji zdrowotnej obszarów tematycznych uwzględnionych w programie nauczania przedmiotu wychowanie zdrowotne. Zagadnienia dotyczą realizacji edukacji zdrowotnej metodą projektu edukacyjnego, znaczenia zabawy, tańca, muzyki w edukacji zdrowotnej, wpływu reklamy na spożywanie alkoholu, promowania zdrowia w szkole przez nauczycieli wychowania fizycznego, przemocy i agresji w szkole, promocji zdrowia psychicznego, szkód alkoholowych w aspekcie zdrowotnym i społecznym, modelu edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na upodmiotowienie wychowanka, wybranych elementów edukacji konsumenckiej, standardów realizacji edukacji zdrowotnej, planowania i ewaluacji programów w edukacji zdrowotnej oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015. Ze względu na aktualny problem i rozległość zjawiska przemocy i agresji w szkole, rozdział ten przedstawiono w szerszym kontekście niż pozostałe. Z uwagi na wdrożenie z dniem 1 września 2009 roku nowej podstawy programowej wychowania fizycznego w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej, zamieszczono na ten temat odrębny podrozdział.

Część z wyszczególnionych tematów zostało tylko zasygnalizowanych tak, aby student miał rozeznanie, na które z nich należy zwrócić uwagę w procesie edukacji zdrowotnej. Opanowanie wiedzy z wymienionych tematów dotyczących zdrowia jest istotne w pracy każdego przyszłego nauczyciela, którego obowiązkiem jest realizowanie edukacji zdrowotnej. Autorki wskazują czytelnikom różne źródła i publikacje, jak również odsyłają do zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z myślą o aktywnym udziale studentów, przygotowano po kolejnych rozdziałach propozycję zagadnień do realizacji w ramach ćwiczeń. Uważamy, iż zaproponowane zagadnienia pozwolą osobom, które będą zajmować się edukacją zdrowotną w placówkach oświatowo-wychowawczych poznać zakres niezbędnych problemów.

Przypisano wiodącą rolę nauczycielowi wychowania fizycznego w realizacji edukacji zdrowotnej, dlatego to opracowanie jest adresowane przede wszystkim do przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego.

Spis treści

Wstęp
Bożena Makowska Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej
kształcenia ogólnego w szkole
Weronika Wrona-Wolny Rola nauczyciela wychowania fizycznego w promowaniu zdrowia w szkole
Bożena Makowska Rola zachowań zdrowotnych na przykładzie aktywności
fizycznej w promowaniu zdrowia
Weronika Wrona-Wolny Zastosowanie metody projektów w realizacji edukacji
zdrowotnej
Weronika Wrona-Wolny Znaczenie zabawy, tańca i muzyki w edukacji zdrowotnej
Bożena Makowska Ryzykowne zachowania zdrowotne na przykładzie występowania przemocy - diagnoza i zapobieganie
Weronika Wrona-Wolny Promocja zdrowia psychicznego w szkole. Holistyczne podej ście szkoły do promowania zdrowia psychicznego
Weronika Wrona-Wolny Szkody zdrowotne oraz społeczne wynikające z konsumpcji napojów alkoholowych przez młodych ludzi . .
Weronika Wrona-Wolny Wpływ reklamy na podejmowanie picia alkoholu
przez dzieci i młodzież
Bożena Makowska Charakterystyka modelu edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na upodmiotowienie wychowanka
Weronika Wrona-Wolny Edukacja konsumencka jako istotny obszar edukacji zdrowotnej. Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej przed działania¬mi zagrażającymi zdrowiu
Bożena Makowska Standardy realizacji edukacji zdrowotnej w szkole
Weronika Wrona-Wolny Znaczenie planowania i ewaluacji programów w edukacji zdrowotnej
Weronika Wrona-Wolny Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Strategiczne cele zdrowotne. Czynniki ryzyka i działania w zakresie promocji zdrowia. Implikacje praktyczne NPZ w odniesieniu do edukacji zdrowotnej

Książka

  • ISBN: 

    978-83-62891-00-9

  • Autor: 

    Weronika Wrona-Wolny,Bożena Markowska

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...