Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jarosław Podgórski,
Waga produktu: 0.400 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: PWE

Warszawa 2010, wyd. III, format 160 x 235, objętość 468 str., oprawa miękka

Podręcznik zawiera wykład statystyki, umożliwiający zapoznanie się z podstawowymi metodami statystyki opisowej i matematycznej. Obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: budowa, prezentacja i opis rozkładów empirycznych, wprowadzenie do metod wnioskowania statystycznego, estymacja parametrów populacji i sprawdzanie odnoszących się do nich elementarnych hipotez, badanie zależności między dwoma cechami, analiza szeregów czasowych i pomiar dynamiki zjawisk za pomocą indeksów statystycznych. Zagadnienia te zostały zaprezentowane w przystępny sposób, co umożliwia również samodzielne przyswojenie sobie wiedzy przez Czytelnika. Zrozumienie prezentowanych w podręczniku problemów ułatwiają liczne przykłady oraz umieszczone na końcu każdego rozdziału zadania i odpowiedzi do nich.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, a także praktyków korzystających z metod statystycznych w procesie podejmowania decyzji.

Spis treści

Spis treści
Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Czym jest statystyka?
1.2. Podstawowe pojęcia
1.3. Badania statystyczne pełne i częściowe
1.4. Zakres przedmiotowy podręcznika
Rozdział 2. Rozkład cechy i jego prezentacja
2.1. Dane indywidualne
2.2. Szereg rozdzielczy
2.3. Szeregi kumulacyjne i dystrybuanta empiryczna
2.4. Klasyfikacja zbioru według dwóch cech - tablica korelacyjna
2.5. Zadania
Rozdział 3. Miary opisowe rozkładu
3.1. Wprowadzenie
3.2. Miary tendencji centralnej
3.3. Kwantyle
3.4. Miary zróżnicowania
3.5. Miary asymetrii
3.6. Miary koncentracji
3.7. Zadania
Rozdział 4. Zmienna losowa i jej rozkład
4.1. Prawdopodobieństwo - podstawowe pojęcia i reguły
4.2. Zmienna losowa typu skokowego
4.3. Zmienna losowa typu ciągłego
4.4. Definicja funkcji gęstości
4.5. Zmienna losowa dwuwymiarowa
4.6. Własności wartości oczekiwanej i wariancji
4.7. Zadania
Rozdział 5. Podstawowe rozkłady zmiennych losowych
5.1. Rozkład zero-jedynkowy
5.2. Rozkład dwumianowy
5.3. Rozkład normalny
5.4. Aproksymacja rozkładu dwumianowego za pomocą rozkładu normalnego
5.5. Zadania
Rozdział 6. Rozkłady statystyk z próby
6.1. Badanie reprezentacyjne
6.2. Próba losowa i statystyki z próby
6.3. Rozkład średniej z próby
6.4. Rozkład frakcji elementów wyróżnionych w próbie
6.5. Inne ważniejsze rozkłady statystyk
6.6. Zadania
Rozdział 7. Estymacja podstawowych parametrów rozkładu
7.1. Estymatory i ich własności
7.2. Estymacja średniej w populacji
7.3. Estymacja frakcji elementów wyróżnionych
7.4. Estymacja wariancji i odchylenia standardowego
7.5. Estymacja średniej i frakcji elementów wyróżnionych w przypadku losowania zależnego
7.6. Zadania
Rozdział 8. Weryfikacja hipotez statystycznych
8.1. Podstawowe zasady weryfikacji hipotez
8.2. Weryfikacja hipotez dotyczących średniej
8.3. Weryfikacja hipotez dotyczących frakcji elementów wyróżnionych
8.4. Test istotności dla wariancji
8.5. Nowoczesne podejście do podejmowania decyzji weryfikacyjnych
8.6. Zadania
Rozdział 9. Weryfikacja hipotez: porównanie dwóch i większej liczby prób
9.1. Porównanie dwóch średnich na podstawie niezależnych prób
9.2. Porównanie dwóch średnich w przypadku powiązanych par obserwacji (próby zależne)
9.3. Porównanie frakcji elementów wyróżnionych w dwóch populacjach
9.4. Porównanie wariancji w dwóch populacjach normalnych
9.5. Weryfikacja hipotezy o równości kilku średnich - analiza wariancji
9.6. Zadania .
Rozdział 10. Test zgodności i test niezależności. Miary zależności cech jakościowych
10.1. Test zgodności chi-kwadrat
10.2. Test niezależności chi-kwadrat
10.3. Miary zależności oparte na statystyce chi-kwadrat
10.4. Inne miary zależności cech jakościowych
10.5. Zadania
Rozdział 11. Regresja liniowa i korelacja
11.1. Wprowadzenie
11.2. Regresja liniowa
11.3. Korelacja
11.4. Pomiar siły zależności nieliniowej - wskaźniki korelacyjne
11.5.Zadania
Rozdział 12. Analiza szeregów czasowych
12.1. Składniki szeregu czasowego
12.2. Analiza trendu
12.3. Pomiar wahań sezonowych
12.4. Pomiar wahań przypadkowych
12.5. Zadania
Rozdział 13. Indeksy statystyczne
13.1. Wprowadzenie
13.2. Indeksy indywidualne
13.3. Indeksy agregatowe wartości, cen i masy fizycznej
13.4. Zadania
Odpowiedzi do zadań
Tablice statystyczne
Literatura
Indeks rzeczowy

Książka

  • ISBN: 

    978-83-208-1839-0

  • Autor: 

    Jarosław Podgórski

Inne tytuły z tej serii: