Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Grażyna Kosiba,
Waga produktu: 0.320 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: AWF Kraków

Kraków 2009, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 217 str., oprawa miękka

W wychowaniu fizycznym idea edukacji permanentnej obrazuje proces, który nie ustaje wraz z chwilą ukończenia szkoły, lecz trwa nieustannie i przejawia się w całożyciowej trosce o różne wartości kultury fizycznej. Takie spojrzenie na edukację fizyczną stało się możliwe dzięki m.in. teoretycznemu manewrowi zwanemu repedagogizacją.

Przeprowadził ją w drugiej połowie ubiegłego stulecia M. Demel, a polegała ona na przekształceniu znanej tezy pedagogiki tradycyjnej, że zdrowe i sprawne ciało jest warunkiem wychowania, w jej odwrotność.

Powstała nowatorska doktryna, według której wychowanie jest warunkiem zdrowia i tężyzny fizycznej (Demel, 1989). Inaczej mówiąc, kierunek oddziaływań na wychowanka, który w funkcjonującej od ponad dwóch wieków (za początek można przyjąć dzieło Śniadeckiego O fizycznym wychowaniu dzieci, z 1805 roku) biotechnicznej wersji wychowania fizycznego przebiegał „przez ciało do osobowości”, w obecnie postulowanej w teorii i wdrażanej do praktyki koncepcji humanistycznej przebiega „od osobowości do ciała”. Celem tak rozumianego wychowania fizycznego jest przygotowanie wychowanka do całożyciowej troski o ciało, poprzez doraźne wspomaganie rozwoju fizycznego, motorycznego i zdrowia (aktualizacja) oraz kształtowanie osobowości zdolnej do podtrzymywania i pomnażania tych wartości w życiu późniejszym (prospekcja) (Grabowski, 1997).

Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli - od idei nauczyciela doskonałego ku idei nauczyciela ciągle doskonalącego się
1. Ewolucja poglądów na temat źródeł nauczycielskich osiągnięć
2. Rozwój zawodowy nauczyciela w kontekście wybranych teorii osobowości i typów racjonalności człowieka
3. Koncepcje rozwoju zawodowego nauczyciela (pełnienia roli nauczyciela)
4. Dylematy roli nauczyciela
5. Znaczenie doskonalenia w rozwoju zawodowym nauczyciela
6. Znaczenia refleksji pedagogicznej w rozwoju i doskonaleniu zawodowym nauczyciela
7. Organizacyjne i merytoryczne obszary doskonalenia zawodowego nauczyciela

Rozdział II. Metodologiczne i organizacyjne założenia badań własnych
1. Cel badań
2. Pytania i hipotezy badawcze
3. Identyfikacja i operacjonalizacja zmiennych w badaniach ilościowych
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze. Organizacja badań
4. 1. Dobór próby i organizacja badań ilościowych
4. 2. Dobór próby, metody, narzędzia badawcze i organizacja badań jakościowych
4. 3. Analiza rynku doskonalenia zawodnego nauczycieli w Małopolsce .
4. 4. Charakterystyka badanej zbiorowości

Rozdział III. Doskonalenie zawodowe nauczycieli - treść i struktura
1. Poziom doskonalenia zawodowego nauczycieli
2. Motywy i bariery doskonalenia zawodowego nauczycieli
3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w kontekście zmiennych społeczno- demograficznych
4. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
4. 1. Instytucjonalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
4. 2. Pozainstytucjonalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
4. 3. Rynek doskonalenia zawodowego nauczycieli w Małopolsce

Rozdział IV. Charakterystyka uczestników wywiadu - nauczycieli o wysokim i niskim poziomie doskonalenia zawodowego
1. Nauczyciele „zaangażowani”
2. Nauczyciele „niezaangażowani”
Rozdział V. Pełnienie roli nauczyciela w kontekście doskonalenia zawodowego.
1. Poziom pełnienia roli nauczyciela wśród badanych
2. Analiza struktury PRN
2. 1. Stosunek do wiedzy
2. 2. Stosunek do wartości
2. 3. Stosunek do ucznia
3. Pełnienie roli nauczyciela w kontekście zmiennych demograficzno-społecznych
4. Pełnienie roli nauczyciela a poziom doskonalenia zawodowego
Wnioski i refleksje końcowe

Piśmiennictwo
Spis tabel
Spis rycin
Załącznik
Summary

Książka

  • ISBN: 

    978-83-89121-39-4

  • Autor: 

    Grażyna Kosiba

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...