Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , A. Jopkiewicz
Waga produktu: 0.400 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788360777329
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Almamer


Kielce-Warszawa 2010, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 320 str., oprawa miękka

Niniejsza praca jest kolejnym tomem publikacji monograficznych będących efektem cyklicznych konferencji naukowych, organizowanych przez Zakład Auksologii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach wspólnie z Oddziałem Świętokrzyskim Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Tom składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczone są prace dotyczące problemów metodologicznych badań auksologicznych oraz zmienności czasowej rozwoju fizycznego. Część druga zawiera artykuły opisujące mechanizmy i mierniki rozwoju oraz niektóre odchylenia w stanie zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży. Ta część publikacji jest największa objętościowo. Zamieszczono w niej prace, które pogłębiają wiedzę na temat trybu życia i czynników środowiskowych wpływających na przebieg rozwoju, umożliwiających pełną realizację potencjału zdrowotnego dzieci i młodzieży. W trzeciej części zawarto artykuły dotyczące różnych mierników stanu biologicznego osób dorosłych i starszych. Wskazują one na potrzebę śledzenia zmian zachodzących w całym okresie ontogenetycznym, zwłaszcza z powodu intensywnego procesu starzenia się współczesnych społeczeństw.

Wyniki badań auksologicznych mogą być wykorzystywane w pediatrii, medycynie wieku rozwojowego oraz w geriatrii. Wykorzystanie tej wiedzy w promocji zdrowia jest zgodne z naczelnym priorytetem WHO, zmierzającym do wspomagania zdrowia we wszystkich jego płaszczyznach i we wszystkich okresach ludzkiego życia, począwszy od okresu niemowlęcego i wczesnego dzieciństwa, poprzez okres dojrzewania i dorastania do późnej dorosłości i starości.

Pragnę podziękować moim najbliższym współpracownikom, którzy przez szereg lat aktywnie włączali się w organizowanie tych konferencji i czuwali nad sprawnym ich przebiegiem. Dziękuję autorom tekstów i licznym recenzentom, a zwłaszcza Profesor Marii Kaczmarek i Profesorowi Andrzejowi Malinowskiemu, którzy systematycznie uczestniczyli w tych spotkaniach, będąc jednocześnie wnikliwymi i rzetelnymi jej recenzentami.

Mam nadzieję, że zamieszczone w tym tomie wyniki badań i poglądy zainteresują nie tylko antropologów i auksologów, lecz także lekarzy i pielęgniarki oraz pedagogów i psychologów, a zwłaszcza nauczycieli wychowania fizycznego. Myślę, że będą inspiracją do podejmowania dalszych badań naukowych, mających na celu rozwój auksologii i poprawę stanu zdrowia współczesnych pokoleń.

Andrzej Jopkiewicz


Spis treści

Wprowadzenie
Foreword .

Problemy metodologiczne badań auksologicznych i zmienność czasowa w rozwoju fizycznym
L. Cymek, J. Rożnowski, F. Rożnowski – Badania trendu sekularnego w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży z Pomorza – dzieci wiejskie z Jezierzyc
B. Gwor ys, A. Mal al inowski, W. Bożiłow, H. Kor dec ki – Dymorfizm płciowy w proporcjach ciała u dzieci i młodzieży – próba nowego ujęcia
H. Kor dec ki, B. Gwor ys – A heuristic method of the comparison of multi-parameter features by the example of motor tests
A. Mal al inowski – Refleksje na temat stanu biologicznego i ontogenezy Polaków w perspektywie historycznej i środowiskowej
A. Mal al inowski – Inter-variety differences of cephalometric features
P. Sedla la k, P. Bl áha ha , M. Brab rab rab ec , J. Vig ner ov á, S. Ja noušek – The dynamics of the growth of somatic features in the light of semi-continuous research
B. Za wor ski, L. Cymek – Zmiany czasowe wybranych cech i wskaźników somatycznych studentek biologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Mechanizmy i mierniki rozwoju oraz odchylenia w stanie zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży
E . Cieśla la , M. Mar ar kowska – Poziom rozwoju sprawności motorycznej dzieci 6-letnich w Polsce w zależności od ich aktywności ruchowej i miejsca zamieszkania
J. Ja wor ski, D. Tch ch órz rz ewski, P. Buja ja s – Czynnik urbanizacyjny jako element różnicujący poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych na przykładzie wyników testów komputerowych studentów AWF w Krakowie
A. Jop kiewicz cz , J. Mer ski – Wydolność fizyczna młodzieży studenckiej
M. Kop ec ký, J. Maj aj er ov á, L. Kr ej čov ský, K. Kikal al ov á, M. Bez děkov á, J. Toma nov á – The physical fitness of boys and girls aged 6–13 years in the Olomouc Region
M . Kosińska , A. Sz wed – Stan okołourodzeniowy jako wyznacznik przebiegu późniejszych faz ontogenezy
A. Kraj raj raj ewska , E. Nowac ac ka -Ch iar ar i, R. Pa wl ińska -Ch mar ar a – Charakterystyka wybranych cech somatometrycznych dzieci i młodzieży z nieprawidłową masą ciała
P. Kr oll ll , M. Skrz rz ypcza pcza pcza pcza k, A. Ja nkowski, J. Zach ach ach wieja ja , M. Za niew, M. Mur ia s – Czy rodzaj terapii w leczeniu nieprawidłowej koordynacji wypieraczowo-zwieraczowej u dzieci ma wpływ na efekty leczenia?
M. Lel onek, A. Jop kiewicz cz – Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej
J. Lewa ndowska , A. Pa st usza za k, I. Bia łucha cha cha – Zróżnicowanie wielkości otłuszczenia ciała i dystrybucji tkanki tłuszczowej u studentek AWF w Warszawie
J. Maj aj er ov á, M. Kop ec ký, J. Toma nov á – The manner of nourishment and lifestyle of boys and girls in the Olomouc Region
E. Nowosa d-Serg rg ea nt , D. Fus, W. Czar zar zar ny – Porównanie częstości występowania błędów i wad postawy ciała w obrębie tułowia u dzieci i młodzieży Rzeszowa w latach 2003 i 2008
A. Pa st usza za k, J. Lewa ndowska , B. Waj aj szcz zcz zcz yk, J. Charz harz harz harz ewska – Gęstość mineralna kości studentek I roku AWF w Warszawie i jej wybrane uwarunkowania
M. Zar ar ęba ba – Stres i zachowania antyzdrowotne studentek UJK w Kielcach

Mierniki stanu biologicznego osób dorosłych i starszych
Z. Czapla zapla zapla zapla zapla , A. Mr óz , M. Skrz rz ypcza pcza pcza pcza k – Przyczyny zgonów kobiet i mężczyzn w latach 2000–2005 na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego w województwie wielkopolskim
B. Duda – Poziom aktywności fizycznej a gęstość mineralna kości u kobiet w wieku średnim
A. Jop kiewicz cz , P. Wr óbl bl ewski – Aktywność fizyczna i zdrowi
M. Kaczmamarek – Historie okresu rozrodczego kobiet z różnych grup społecznych
A. Prz rz ych ch odni, A. Jop kiewicz cz – Dymorfizm płciowy cech budowy ciała dorosłych
kobiet i mężczyzn
J. Kośc iel nik, J. Mer ski – Starzenie się a jakość życia w dobie rozwoju internetu
A. Sz wed, M. Skrz rz ypcza pcza pcza pcza k, R. Pa wl ińska -Ch mara ara ara , E. Łomna -Bog da nov – Problem nadwagi i otyłości u kobiet z wyrównaną niedoczynnością tarczycy
J. Toma nov á, M. Kop ec ký, J. Maj aj er ov á – The state of health of adult population in the Olomouc Region

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60777-32-9

  • Redaktor: 

    A. Jopkiewicz

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss