Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Ewa Przybyła,
Waga produktu: 0.500 kg
EAN: 9788360841143
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: AWF Katowice

Katowice 2008, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 287 str., oprawa miękka

W ostatnich latach obserwujemy rozwój refleksji teoretycznych, którym coraz częściej towarzyszą empiryczne badania nad problemami zdrowia oraz wychowania zdrowotnego, jako określonej sfery zachowania społecznego.

Społeczeństwo coraz wyraźniej zdaje sobie sprawę z licznych zagrożeń zdrowotnych, których przyczynę przypisuje się współczesnym przemianom stylu życia, warunków pracy i naturalnego otoczenia człowieka, stanowiącym uboczny efekt burzliwego rozwoju cywilizacji technicznej. Zły stan zdrowia społeczeństwa zagraża dynamicznemu rozwojowi państwa, jest źródłem trudności ekonomicznych, społecznych, obniża też wyraźnie jakość życia wielu rodzin i obywateli. Eksperci są zgodni co do tego, że jeśli w najbliższym czasie nie nastąpi radykalna i powszechna zmiana świadomości ludzi w zakresie wartości, postaw i działań, to nasz świat zostanie zniszczony ekologicznie, prowadząc do globalnych zagrożeń życia.

Rozważania nad kondycjązdrowotną współczesnego człowieka wyka-zujądobitnie, że jednąz alternatyw wobec ubocznych skutków cywilizacji, umożliwiającą polepszenie jakości naszego życia, staje się dziś nowoczesna, ustawiczna edukacja prozdrowotna, której celem jest ukształtowanie osobowości zorientowanej na dbałość o zdrowie. Obszerne studia nad problemem jak kreować stosunek człowieka do własnego ciała i zdrowia podejmowało wielu autorów, jak Maciej Demel, Andrzej Krawański, Henryk Grabowski, Andrzej Pawłucki, Józef Drabik, Barbara Woynarowska, do których w pracy tej się odwoływano.
Celem niniejszego opracowania jest zapoznanie przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego ze współczesnymi założeniami teorii i metodyki wychowania zdrowotnego, w tym jego celami i zadaniami, programem, warsztatem pedagogicznym, kompetencjami nauczycieli koniecznymi do procesu kształtowania się świadomości i zachowań człowieka, jak również przybliżenie szerokiej problematyki zdrowia, w tym wiedzy o jego uwarunkowaniach i możliwościach doskonalenia, głównych problemach zdrowotnych naszego społeczeństwa i sposobach zapobiegania im.

Realizowany na studiach wychowania fizycznego przedmiot wychowanie zdrowotne ma przygotować studentów do bycia animatorami zachowań zdrowotnych czyli osobami, które zachęcą innych do aktywnego rozwijania i kreowania swojego potencjału zdrowotnego.

Przewodnik ten jest rodzajem kompendium wiedzy z wychowania zdrowotnego, obejmującej wiele zagadnień, jednak prezentowanych skrótowo. Stanowi on pomoc dydaktyczną nie tylko dla studentów omawianej specjalności, ale również studentów innych kierunków pedagogicznych. W reformującej się szkole prowadzenie edukacji prozdrowotnej jest bowiem powinnością każdego nauczyciela.

Spis treści

PRZEDMOWA
Rozdział L WYBRANE ZAGADNIENIA TEORETYCZNE EDUKACJI ZDROWOTNEJ
1. Pedagogika zdrowia w strukturze nauk
2. Edukacja zdrowotna - istota, cele i zadania
3. Wychowanie fizyczne a dbałość o zdrowie
4. Kształtowanie osobowości w procesie edukacji zdrowotne
4.1. Motywacje zachowań
4.2. Umiejętności życiowe, zachowania zdrowotne i styl życia .
4.3. Kultura zdrowotna
5. Zdrowie jako element strategii edukacyjnej
5.1. Pojęcie zdrowia
5.2. Modele edukacji zdrowotnej
5.3. Promocja zdrowia

Rozdział II. METODYCZNE PODSTAWY EDUKACJI ZDROWOTNEJ
1. Strategie wychowawcze
2. Nauczanie aktywizujące
2.1. Wybrane metody i techniki aktywizujące
2.2. Interaktywne nauczanie w wychowaniu fizycznym
3. Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole
3.1. Szkoła promująca zdrowie
4. Zasady opracowania programu edukacji zdrowotnej
4.1. Układanie konspektu zajęć
5. Kompetencje nauczyciela edukacji zdrowotnej
6. Podsumowanie

Rozdział III. UWARUNKOWANIA ZDROWIA
1. Klasyfikacja czynników warunkujących zdrowie
1.1. Czynniki genetyczne
1.2. Środowiskowe wyznaczniki zdrowia
1.2.1. Czynniki ekologiczne
1.2.2. Czynniki spoleczno-ekonomiczne
1.3. Styl życia jako modyfikator zdrowia
2. Żywność i żywienie
2.1. Edukacja żywieniowa w szkole
2.2. Składniki pokarmowe i ich rola w żywieniu
2.3. Wartość odżywcza produktów spożywczych
2.4. Nieprawidłowe nawyki i zwyczaje żywieniowe
3. Aktywność fizyczna
3.1. Trening zdrowotny
3.2. Wpływ ruchu na organizm
4. Promocja zdrowia psychicznego
4.1. Samoocena
4.2. Asertywność
4.3. Radzenie sobie ze stresem

Rozdział IV. GŁÓWNE PROBLEMY ZDROWOTNE I ZAPOBIEGANIE IM
1. Ocena stanu zdrowia
1.1. Mierniki zdrowia
1.2. Stan i jakość zdrowotna społeczeństwa polskiego
2. Zdrowotne zagrożenia cywilizacyjne
2.1. Choroby układu krążenia
2.1.1, Miażdżyca
2.1.2. Nadciśnienie
2.2. Nowotwory złośliwe
2.3. Otyłość
2.3.1. Racjonalne odchudzanie
2.4. Cukrzyca
2.5. Osteoporoza
2.6. Zaburzenia zdrowia psychicznego

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60841-14-3

  • Autor: 

    Ewa Przybyła

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss