Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Rajmund Tomik,Dariusz Pospiech,
Waga produktu: 0.200 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: AWF Katowice


Katowice 2010, wyd. 1, format 170 x 240 mm, objętość 123 str., oprawa miękka

W części badawczej książki przedstawione zostały wyniki badań zrealizowanych w 2004 roku na zlecenie Instytutu Sportu w Warszawie w ramach ekspertyzy "Sport szkolny w krajach Unii Europejskiej" (umowa z nr 8/AN/B/2004 z dnia l kwietnia 2004 roku). Badania te sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie, były one fragmentem większej całości kilkunastu opracowań eksperckich związanych z wdrażaniem "Strategii rozwoju sportu w Polsce do 2012 roku". W skład zespołu opracowującego ekspertyzę wchodzili pracownicy i studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Instytutu Sportu Politechniki Częstochowskiej. Kierownikiem projektu był dr Rajmund Tomik, adiunkt w Katedrze Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Prace wykonywał zespół w składzie: dr Dariusz Pośpiech, dr Krzysztof Sas-Nowosielski, mgr Szymon Krawczyk, mgr Michał Nowak, mgr Michał Skóra, mgr Kajetan Słomka oraz zespół studentów AWF w Katowicach, ówczesnych członków studenckiego koła naukowego, w osobach: Aleksandra Pierończyk, Magdalena Polok, Piotr Podoba, Adam Suchański, Wojciech Szelest, Anna Żurek.


Spis treści

WSTĘP
l. CELE I FUNKCJE SPORTU W ŚWIETLE WYBRANYCH POGLĄDÓW I BADAŃ NAUKOWYCH
1. 1. Sport i sport szkolny w terminologii polskiej i innych krajów
1. 2. Cele uczestnictwa w sporcie
1. 3. Sport w szkolnych programach edukacyjnych
2. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH SPORTU SZKOLNEGO W WYBRANYCH KRAJACH
2. 1. Cel badań, pytania badawcze
2.2. Organizacja badań, metody i narzędzia badawcze
3. DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPORTEM SZKOLNYM
3. 1. Międzynarodowa Federacja Sportu Szkolnego (ISF)
3.2. Międzynarodowa Organizacja Sportowa Szkół Katolickich (FISEC)
4. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW SPORTU SZKOLNEGO W WYBRANYCH KRAJACH
4. 1. Narodowa Strategia Sportu Szkolnego w Anglii
4. 2. Stowarzyszenia sportu szkolnego w Belgii
4.3. Działalność Szkolnego Związku Sportowego w Finlandii
4. 4. Sport szkolny we Francji
4.5. Struktura sportu szkolnego w Hiszpanii
4. 6. Sport w szkolnych programach nauczania w Holandii
4. 7. "Buntus" - program sportu szkolnego w Irlandii
4. 8. Programy sportowe skierowane do szkół w Niemczech
4. 9. Działalność Szkolnego Związku Sportowego w Szwecji
4. 10. Organizacja sportu szkolnego w szkołach na Węgrzech
4. 11. Sport szkolny we Włoszech
5. PODSUMOWANIE
PIŚMIENNICTWO
ANEKS
Załącznik 1. Adresy stron internetowych wykorzystane przy zbieraniu informacji na temat sportu szkolnego w poszczególnych krajach
Załącznik 2. Lista stowarzyszeń członków ISF zajmujących się sportem szkolnym w krajach UE
Załącznik 3. Lista osób odpowiedzialnych za sport w wybranych kraj ach UE
Załącznik 4. Wersja polska listu do narodowych organizacji zajmujących się sportem szkolnym należących do ISF
Załącznik 5. Wersja polska listu do osób odpowiedzialnych za sport reprezentujących urzędy centralne
Załącznik 6. Wersja angielska listu do narodowych organizacji zajmujących się sportem szkolnym należących do ISF
Załącznik 7. Wersja angielska listu do osób odpowiedzialnych za sport reprezentujących urzędy centralne
STRESZCZENIE
SUMMARY

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60841-48-8

  • Autor: 

    Rajmund Tomik,Dariusz Pospiech

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...