Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Krystyna Gawlik,Anna Zwierzchowska,
Waga produktu: 0.330 kg
EAN: 8387478660
Wysyłka od: 8.00 PLN
Wydawca: AWF Katowice


Katowice, 2004, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 121 str., oprawa miękka

W Polsce jest około 80 000 osób niewidomych i słabo widzących

0 znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Co roku do Polskiego Związku Niewidomych trafia około 5 000 nowych osób, głównie starszych. Konieczne jest rozpoznanie ich potrzeb rehabilitacyjnych, socjalnych, itd. Wczesna rehabilitacja umożliwia przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom ślepoty.

W Polsce nie ma państwowego rejestru dzieci niepełnosprawnych, w tym również niewidomych. Ewidencja PZN jest jedynym źródłem informacji na ten temat. Dzieci stanowią około 10% członków PZN, Vi z nich to dzieci ze sprzężonym kalectwem. Najczęściej jest to upośledzenie umysłowe, porażenie mózgowe i wady słuchu.

Z danych PZN wynika, że prawie 800 dzieci niewidomych w wieku od 0 do 18 lat pozostaje poza jakimkolwiek systemem rehabilitacji. Dotyczy to zarówno dzieci małych, które powinny być objęte wczesną interwencją i rehabilitacją, jak

1 dzieci w wieku szkolnym, które powinny być objęte kształceniem i wychowaniem. Z danych PZN wynika również, że około 40% ogólnej liczby młodzieży zrzeszonej w PZN w wieku 16-25 lat nie uczy się i nie pracuje. Większość spośród nich posiada jedynie wykształcenie zawodowe, podstawowe lub niepełne podstawowe i brak jest propozycji, które podnosiłyby ich statut społeczny i jakość życia.


Spis treści

I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z TYFLOPEDAGOGIKI
1 Wstęp
2 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności
3 Definicje i klasyfikacje
4 Etiologa wad wzroku
5 Podstawowe zagadnienia okulistyczne
6 Kompensacja narządu wzroku
7 Orientacja przestrzenna
8 Charakterystyka dzieci z dysfunkcjami narządu wzroku
Dzieci niewidome
Dzieci ociemniałe
Dzieci słabo widzące
9 Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadami wzroku
10 Rozwój fizyczny i motoryczny oraz postawa ciała dzieci
z dysfunkcjami narządu wzroku
Dzieci niewidome
Dzieci ociemniałe
Dzieci słabo widzące
II WYCHOWANIE FIZYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABO WIDZĄCEJ
1 Wstęp
2 Cele wychowania fizycznego i sportu w lyflopedagogice
3 Przeciwwskazania do wychowania fizycznego
4 Program i kierunki kształcenia w wychowaniu fizycznym
5 Metody, zasady kształcenia i wychowania stosowane
w wychowaniu fizycznym
6 Formy organizacyjne prowadzenia lekcji wychowania fizycznego
7 Środki dydaktyczne wykorzystywane w lekcji wychowania fizycznego
8 Bezpieczeństwo na lekcji wychowania fizycznego
9 Cechy charakterystyczne lekcji wychowania fizycznego
10 Sport i inne formy aktywności ruchowej
11 Metodyka nauczania zadań ruchowych w wybranych dyscyplinach
sportowych
Biegi krótkie i długie
Rzuty i pchnięcie kulą
Skok w dal
Skok wzwyż
Phwanie
Narciarstwo zjazdowe
Narciarstwo biegowe
Łyżwiarstwo
Goalball
Załącznik 1
Przykłady ćwiczeń korekcyjnych dla wybranych wad postawy
Plecy okrągłe (dorsum rotundum)
Plecv płaskie (dorsum planuni)
Plecy wklęsłe (dorsum concavum)
Plecy okrągło-wklęsłe (dorsum rotundum concavuni)
Funkcjonalne boczne skrzywienia kręgosłupa
Płaskostopie
Załącznik 2
GOALBALL
Zasady gry, regulamin rozgrywek turniejowych
Załącznik 3
Ośrodki szkolno — wychowawcze dla dzieci z dysfunkcjami narządu wzroku Placówki szkolenia zawodowego
Załącznik 4
Adresy internetowe związane z rehabilitacją osób z inwalidztwem wzroku
AdresY krajowe
Adresy zagraniczne


Książka

  • ISBN: 

    83-87478-66-0

  • Autor: 

    Krystyna Gawlik,Anna Zwierzchowska

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss