Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Krystyna Gawlik,Anna Zwierzchowska,
Waga produktu: 0.330 kg
EAN: 8387478768
Wysyłka od: 9.00 PLN
Wydawca: AWF Katowice


Katowice, 2005, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 126 str., oprawa miękka

Prawidłowe funkcjonowanie zmysłów człowieka to istotny czynnik jego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Dzięki zmysłom człowiek odbiera informacje ze środowiska zewnętrznego, czego efektem jest postrzeganie rzeczywistości i wyobrażenie świata. Nieprawidłowe funkcjonowanie jednego ze zmysłów lub brak jego powoduje dostarczanie nie zawsze prawdziwych informacji o otoczeniu, co w konsekwencji może być przyczyną zachwiania równowagi procesów psychicznych i zmian w zachowaniu psychoruchowym. Jednym ze zmysłów ułatwiających człowiekowi kontakt ze środowiskiem zewnętrznym jest słuch. Zmysł ten jest niezbędnym czynnikiem rozwoju psychicznego i fizycznego człowieka.


Spis treści

I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z SURDOPEDAGOGIKI
(oprc. K. Gawlik)
1. Wstęp
2. Orzecznictwo - wybrane przepisy prawne dotyczące dzieci i osób
niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów
3. Terminologia, definicje i klasyfikacje głuchoty
4. Podstawowe zagadnienia z otolaryngologii
5. Etiologia głuchoty
6. Uszkodzenia narządu słuchu a funkcje kompensacyjne
zmysłowo-ruchowe
7. Charakterystyka dzieci z uszkodzonym narządem słuchu
8. Trudności szkolne niesłyszących
9. Komunikacja niesłyszących
10. Rehabilitacja (rewalidacja) dzieci i młodzieży niesłyszącej
II. WYCHOWANIE FIZYCZNE i SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABOSŁYSZĄCEJ (oprać. A Zwierzchowska)
1. Wstęp
2. Rozwój fizyczny niesłyszących
3. Rozwój motoryczny niesłyszących
4. Postawa ciała
5. Przeciwwskazania do wychowania fizycznego
6. Cele wychowania fizycznego i sportu w surdopedagogice
7. Rola nauczyciela WF dzieci niesłyszących i słabosłyszących w procesie
dydaktyczno-wychowawczym
8. Program i kierunki kształcenia w wychowaniu fizycznym
9. Metody WF i ich wykorzystanie w surdopedagogice
10. Nauczanie ruchu dziecka niesłyszącego
11. Środki dydaktyczne
12. Formy organizacyjne
13. Bezpieczeństwo na lekcji WFz niesłyszącymi
14. Cechy charakterystyczne lekcji WF z niesłyszącymi
15. Sport i inne formy aktywności ruchowej niesłyszących
Piśmiennictwo
Aneks


Książka

  • ISBN: 

    83-87478-76-8

  • Autor: 

    Krystyna Gawlik,Anna Zwierzchowska

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss