Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Krzysztof Warchoł,
Waga produktu: 0.68 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Fosze

W książce tej zawarte są cenne i merytoryczne wskazówki niezbędne do trafnego oceniania ucznia z wychowania fizycznego oraz szczegółowe kryteria oceniania. Program nauczania wychowania fizycznego odnosi się do wszystkich etapów edukacji w szkole podstawowej. Nauczyciele mogą wykorzystać tę propozycje do przygotowania lub zmodyfikowania własnych przedmiotowych systemów oceniania. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych etapów edukacji zawierają niezwykle wiele trafnych elementów z zakresu postaw, aktywności, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.

Wydanie drugie programu nauczania jest odpowiedzią autora na liczne sugestie i oczekiwania nauczycieli realizujących zajęcia wychowania fizycznego według tego opracowania. Przede wszystkim szczegółowe plany pracy dydaktyczno-wychowawczej zostały opracowane w ujęciu wynikowym i tematycznym. Każda jednostka lekcyjna ma sformułowany temat, jak również zakres kompetencji społecznych, umiejętności i wiadomości, które powinny zostać przekazane, nauczone i utrwalone. (…) Każdy nauczyciel uczący wychowania fizycznego według niniejszego programu może w sposób indywidualny planować liczbę godzin i termin realizacji treści kształcenia i wychowania fizycznego zawartych w programie. (…) Drugą istotną zmianą zaproponowaną przez autora jest przygotowanie dwóch dodatkowych rocznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy siódmej i ósmej z uwzględnieniem zajęć do wyboru w systemie 2 + 2 w klasie VII i VIII. Jest to więc podręcznik przydatny do opracowania planów dla klasy czwartej, piątej i szóstej. Ta nowa edycja programu zawiera także uzupełnienie, jakim jest przykładowy system oceniania. Dodano w nim kryteria odnoszące się do edukacji zdrowotnej.S

Spis treści:

Recenzja prof. zw. dr hab. Wojciech J. Cynarski 5
Recenzja dr hab. Władysław Pańczyk 6
Wstęp 7
1.Koncepcja programu 12
1.1. Podstawy formalno-prawne i merytoryczne programu 12
1.2. Struktura programu 13
1.3. Odbiorcy programu 13
2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie wychowania fizycznego 15
2.1. I etap edukacyjny: klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna 15
2.2. II etap edukacyjny: klasy IV-VIII 18
3. Treści kształcenia i wychowania fizycznego 28
3.1. I etap edukacji (klasy I-III szkoły podstawowej) 28
3.2. II etap edukacji (klasa IV szkoły podstawowej) 32
3.3. II etap edukacji (klasy V-VI szkoły podstawowej) 40
3.4. II etap edukacji (klasy VII-VIII szkoły podstawowej) 48
3.4.1. II etap edukacji (klasy VII-VIII szkoły podstawowej) - zajęcia do wyboru (2 godziny w tygodniu) 58
4. Procedury osiągania celów i zadań programu 62
5. Pożądane osiągnięcia dzieci i młodzieży 63
6. Przykład przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego 70
6.1. Założenia ogólne 70
6.2. Wymagania szczegółowe - edukacja wczesnoszkolna klas I-III szkoły podstawowej 71
6.3. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej 72
6.4. Wymagania szczegółowe w klasie V szkoły podstawowej 73
6.5. Wymagania szczegółowe w klasie VI szkoły podstawowej 74
6.6. Wymagania szczegółowe w klasie VII szkoły podstawowej 75
6.7. Wymagania szczegółowe w klasie VIII szkoły podstawowej 77
6.8. Szczegółowe kryteria oceny półrocznej lub rocznej z wychowania fizycznego 78
6.9. Postanowienia końcowe 90
7. Szczegółowe plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego w ujęciu wynikowym 91
7.1. Klasa I szkoły podstawowej 91
7.2. Klasa II szkoły podstawowej 104
7.3. Klasa III szkoły podstawowej 116
7.4. Klasa IV szkoły podstawowej 129
7.5. Klasa V szkoły podstawowej 147
7.6. Klasa VI szkoły podstawowej 165
7.7. Klasa VII szkoły podstawowej 182
7.8. Klasa VIII szkoły podstawowej 200
7.9. Klasa VII szkoły podstawowej plan w ujęciu wynikowym 2 + 2 219
7.10. Klasa VIII szkoły podstawowej plan w ujęciu wynikowym 2 + 2 237
8. Przykłady konspektów lekcji wychowania fizycznego według nowej podstawy programowej 257
9. Formy ewaluacji programu 274
10. Tabele Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF) i Testu Coopera 310 Literatura i źródła 350

Książka

 • ISBN: 

  978-83-7586-135-8

 • Autor: 

  Krzysztof Warchoł

 • Wydanie: 

  2

 • Rok wydania: 

  2018

 • Format: 

  170 x 240 mm

 • Liczba stron: 

  352

 • Oprawa: 

  Miękka

Inne tytuły z tej serii: