Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Piotr Błajet,
Waga produktu: 0.410 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Impuls


Kraków 2012, wydanie 1, format 160 x 235, objętość 250 str., oprawa miękka

Niniejsze opracowanie traktuje o człowieku zmagającym się z wyzwaniami w aktywności cielesnej, jaką jest sport. Przy tym sport – w przeciwieństwie do pracy fizycznej, mającej zazwyczaj charakter rutyny – przez zawartą w nim niepewność i nieustanną konieczność podejmowania wyzwań jak żadna inna forma aktywności cielesnej otwiera człowieka na jego ciało, uczy go ciała. Sport jest więc formą wychowania do ciała, ale też wychowania człowieka cielesnego. Nie chodzi tu oczywiście o redukcję bytu ludzkiego do poziomu cielesnego, ale o pełny rozwój potencjału cielesnego człowieka i kształtowanie zdolności wykorzystywania go.

Celem prezentowanej monografii nie jest opis rozwiązań wszystkich problemów, które pedagogika i pedagogika sportu mogłyby stawiać przed edukacją sportową i olimpijską. Stanowi ona jedynie próbę antropologicznego uzasadnienia sensu edukacji sportowej i olimpijskiej, próbę integralnego ujęcia problematyki przez pokazanie jedności doświadczenia (którego podział zarysowany w książce ma charakter czysto teoretyczny, porządkujący) i wyeksponowanie znaczenia aktywności sportowej dla integralnego rozwoju człowieka. Nawet jeśli sportowiec doznaje różnych stanów podczas aktywności sportowej: cielesnych, psychicznych, duchowych, to każde to skoncentrowane doświadczenie promieniuje na pozostałe sfery przeżywania. Sportowiec, wykonując jakąś trudną próbę, doznaje cielesnej radości z pokonania kolejnego progu technicznego, czuje również psychiczną satysfakcję z dobrze wykonanego zadania, a także jakąś formę duchowego spełnienia w związku z przekroczeniem samego siebie, bo dokonał tego, co wydawało się niewykonalne.

Założeniem zastosowanej metody jest nie systematyczny ogląd sportu, ale raczej próba refleksji w głąb fenomenów sportu. Intencję, która mi przyświecała, trafnie wyjaśnia cytat z pracy Michała Hellera Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje:

Nie chcę przez to twierdzić, że moje myśli są rzeczywiście głębokie. „W głąb” jest kierunkiem moich intencji, a niekoniecznie wykonania. I z podobnymi intencjami Czytelnik powinien nachylać się nad tymi stronicami. Bo jedno jest pewne – błądząc po powierzchni, niczego nie da się usprawiedliwić.

Taki wysiłek spojrzenia w głąb w celu lepszego i głębszego rozumienia sportu, czyli jego „usprawiedliwienia”, powinien być udziałem każdego, kto zajmuje się sportem: nauczycieli, trenerów, zawodników, menedżerów, psychologów, dziennikarzy, kibiców i wreszcie badaczy, którzy chcieliby wyjść poza empiryzm i wąski pragmatyzm. I to przede wszystkim do nich adresowana jest ta monografia.

Autor


Spis treści

Spis treści
Od autora         

Część I
Wprowadzenie teoretyczno-metodologiczne
Rozdział 1
Konteksty edukacyjne sportu      
Czy sport wychowuje?      
Humanizm sportu – rewalidacja doświadczenia      
Sport, czyli co?     

Rozdział 2
Edukacja sportowa a edukacja olimpijska      
Pedagogika sportu      
Idea olimpijska w edukacji      

Rozdział 3
Charakterystyka zastosowanej perspektywy poznawczej      
Znaczenie wiedzy antropologicznej dla pedagogiki      
Pedagogika antropologiczna      
Poznanie humanistyczne i hermeneutyczne     
Doświadczenie wewnętrzne jako przedmiot badania
pedagogiki antropologicznej (hermeneutycznej)     
Typy doświadczenia wewnętrznego – stany fenomenalne      
Doświadczenie a rozwój      

Część II
Ciało
Rozdział 4
Ruch        
Ruch a konstruowanie relacji w czasoprzestrzeni        
Ruch a ucieleśnienie w świecie       

Rozdział 5
Ćwiczenie        
Doświadczanie wolności        
Apologia trudności        

Rozdział 6
Zabawa        
Zabawa i gra        
Karnawalizacja trudności       
Zabawa jako proces darwinowski        

Część III
Umysł
Rozdział 7
Niepewność        
Niepewność jako cecha nowoczesności       
Sport jako kultura wysokiej tolerancji niepewności        

Rozdział 8
Zaufanie        
Zaufanie i fair play        
Edukacja w kulturze zaufania (w duchu fair play) przez sport     

Rozdział 9
Cierpienie  
Doświadczanie cierpienia jako konstytutywna cecha sportu  
Cierpienie i radość  
Sport jako wychowanie do cierpienia  


Część IV
Duch
Rozdział
Doświadczenie graniczne  
Podzielona rzeczywistość  
Przez doświadczenie graniczne w sporcie ku integracji  
Wyznaczniki sportu jako doświadczenia granicznego  

Rozdział 11
Doświadczenie inicjacyjne  
Sport jako obszar ryzyka zinstytucjonalizowanego  
Łowiecka geneza sportu  
Zawody sportowe jako rytuał przejścia  
Markery somatyczne – strojenie przez aktywność sportową  
Widowisko sportowe jako rytuał przejścia  

Rozdział 12
Uniesienie – przepływ  
Tłumienie impulsów i rutynizacja  
Sport jako rewitalizacja emocjonalna  
Doświadczenie przepływu  

Część V
Refleksyjność
Autokreacja w sporcie
Rozdział 13
Ciało jako fundament kreatywności człowieka  
Przyrodniczy fundament kreatywności  
Ciało jako kontekst dla umysłu  

Rozdział 14
Znaczenie refleksji w sporcie  
Refleksja. Personalizacja. Indywidualizacja  
Dwa aspekty świadomości  
Refleksja i transgresja  
Podejście metapsychologiczne  

Rozdział 15
Refleksyjność a efektywność aktywności sportowej  
Uwarunkowania refleksyjności  
Podmiotowość a regulacja emocji  

Rozdział 16
Refleksyjność jako warunek autokreacji  
Rozwój refleksji  
Dynamika spiralna – koncepcja rozwoju refleksji człowieka  

Rozdział 17
Czynniki warunkujące mistrzostwo sportowe – konteksty rozwojowe  
Wspomaganie rozwoju refleksji (kodów)
w procesie treningu sportowego  
Metapsychologiczna dekonstrukcja czynników
warunkujących mistrzostwo sportowe  
Odkrywanie i rozumienie sensów sportu  

Rozdział 18
Lider jako animator rozwoju  
Zarys modelu AQAL  
Lider z perspektywy kwadrantów  
Lider w perspektywie wszystkich poziomów  
Lider w perspektywie kwadrantów i poziomów a zmiany w organizacji  

Zakończenie  

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7850-045-2

  • Autor: 

    Piotr Błajet

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...