Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Janusz Czerwiński,Jerzy Urniż
Waga produktu: 0.400 kg
EAN: 9788389067340
Wysyłka od: 9.90 PLN


Olsztyn 2006,  wyd. 1, format 170 x 240, objętość 119 str., oprawa miękka

Opracowanie, które przekazujemy czytelnikom, składa się z dwóch części i obejmuje referaty zaprezentowane w roku akademickim 2005/2006 na dwóch sesjach naukowych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

W pierwszej części książki zamieszczono referaty z konferencji „Miejsce zespołowych gier sportowych w teorii treningu sportowego". Składają się na nią przede wszystkim teksty autorstwa najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie teorii gier zespołowych: prof. Zbigniew Naglak podjął się próby stworzenia syntetycznego zarysu teorii gier zespołowych na tle ogólnej teorii treningu sportowego, prof. Janusz Czerwiński opisał zagadnienia związane z wieloaspektową aktywnością zawodników ze szczególnym uwzględnieniem adekwatności procesu treningowego, a prof. Henryk Sozański dokonał analizy problemu obciążeń treningowych we współczesnych grach zespołowych. W części pierwszej znalazły się również artykuły analizujące pomiary zdolności wysiłkowej i wydolności tlenowej piłkarzy nożnych wykonane przez pracowników i studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

W drugiej części książki zaprezentowano referaty przedstawione na sesji „Zdrowotny wymiar wychowania fizycznego w teoretycznej i pedagogicznej perspektywie". Tu na szczególną uwagę zasługują artykuły prof. Tadeusza Maszczaka o nowoczesnej edukacji zdrowotnej i prof. Andrzeja Pawłuckiego o personalistycznym wymiarze koncepcji pedagogicznych i zdrowotnych Jędrzeja Śniadeckiego. Ponadto Marzena Jurgielewicz-Urniaż prezentuje autorski program zajęć ruchowych i edukacji zdrowotnej dla klas I-III, a Jadwiga Cyganiuk i Ewa Szpak (studentka OSW) analizują stan wiedzy młodzieży gimnazjalnej w zakresie zdrowego żywienia i stylu życia.

Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz studentów kierunku wychowania fizycznego. Materiały zawarte w książce nie wyczerpują w pełni podejmowanej tematyki, niemniej uważny Czytelnik z pewnością dostrzeże merytoryczną wartość poszczególnych artykułów, które nie tylko umożliwią mu pogłębienie wiedzy z zakresu teorii gier zespołowych i edukacji zdrowotnej, ale także mogą stać się impulsem do podjęcia własnych badań.


Spis treści

Wprowadzenie

Część I
Miejsce zespołowych gier sportowych w teorii treningu sportowego
Zbigniew Naglak - Zarys teorii wielopodmiotawych gier z pilką na tle teorii treningu sportowego
Janusz Czerwiński - Aktualne badania aktywności zawodników gier zespołowych
Henryk Sozański - Planowanie i kontrola obciążeń treningowych w sportowych grach zespołowych
Tomasz Boraczyński, Michał Boraczyński, Ryszard Biernat, Andrzej Nakielski,
Czesław Żukowski - Analiza porównawcza zdolności wysilkowej piłkarzy nożnych IV ligi
Jerzy Urniaż, Tomasz Boraczyński, Marzena Jurgielewicz-Urniaż, Czesław Żukowski - Ocena wskaźników wydolności tlenowej pilkarzy nożnych w trakcie przygotowań do sezonu na podstawie wybranej próby laboratoryjnej
Michał Boraczyński, Tomasz Boraczyński - Ocena przydatności metody Astranda-Ryhming i testu PWC170 do wyznaczania maksymalnego poboru tlenu (VOzmax)

Część II
Zdrowotny wymiar wychowania fizycznego w teoretycznej i pedagogicznej perspektywie
Tadeusz Maszczak - Zdrowie jako wartość uniwersalna
Andrzej Pawlucki - Myśl Jędrzeja Śniadeckiego o wychowaniu zdrowotnym w perspektywie współczesnego dyskursu pedagogów
Marzena Jurgielewicz-Urniaż - Edukacja zdrowotna w programie wlasnym zajęć ruchowych w klasach I-III
Jadwiga Cyganiuk, Ewa Szpak - Stan wiedzy młodzieży gimnazjalnej w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia

Książka

  • ISBN: 

    978-83-89067-34-0

  • Redaktor: 

    Janusz Czerwiński,Jerzy Urniż

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss