Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Marian Bondarowicz,Tadeusz Staniszewski,
Waga produktu: 0.220 kg
EAN: 8387210978
Wysyłka od: 9.00 PLN
Wydawca: AWF Warszawa


Warszawa 2000, wyd. 1, format 165 x 240, objętość 119 str., oprawa miękka

Autorzy to wysokiej klasy specjaliści i znawcy prezentowanego w książce materiału. Będąc nauczycielami akademickimi dysponują dużym zasobem wiedzy teoretycznej o czym piszą w pierwszym rozdziale tj o wszechstronnym oddziaływaniu zabaw i gier ruchowych na rozwój człowieka w ontogenezie, a jednocześnie są wytrawnymi praktykami, czemu dali wyraz w drugiej części swego opracowania dotyczącej przybliżenia czytelnikowi warsztatu pracy pedagogicznej. Płaszczyzną wyjściową do tych rozważań było założenie autorów, iż nowatorski warsztat pracy nauczyciela powinien zajmować z definicji i z konieczności kluczową pozycję w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Druga część książki ogniskuje się wokół metodyki nauczania zabaw i gier ruchowych, gier drużynowych, metodyki prowadzenia tych form aktywności ruchowej oraz lekcji jako podstawowej jednostki metodycznej w procesie nauczania. Wartość tych treści uwidacznia się w niniejszym opracowaniu - w nowatorskich akcentach odnoszących się do autorskich toków i konspektów lekcyjnych, programów nauczania oraz metodyki nauczania i organizacji lekcji.

Dalsze rozdziały książki koncentrują się wokół zastosowania zabaw i gier ruchowych w imprezach rekreacyjno-sportowych w różnych kręgach oddziaływań edukacyjnych. W końcowych fragmentach opracowania znajdziemy informacje na temat organizacji turniejów sportowych. Na końcu każdego rozdziału zamieszczone są pytania kontrolne pozwalające czytelnikowi na samoocenę i samokontrolę nabytych wiadomości i umiejętności.


Spis treści

Wstęp
1. WIADOMOŚCI OGÓLNE
1.1. Wartości zabaw i gier ruchowych
1.2. Oddziaływanie zabaw i gier ruchowych na rozwój człowieka
1.2.1. Rola zabaw i gier ruchowych w wychowaniu wszechstronnym
1.2.2. Zadania zabaw i gier ruchowych w rozwoju fizycznym dziecka
Pytania kontrolne
1.3. Miejsce zabaw i gier ruchowych w wychowaniu fizycznym
1.3.1. Zabawy i gry ruchowe jako podstawowy środek wychowania fizycznego
1.3.2. Zabawy i gry ruchowe jako pomocniczy środek wychowania fizycznego
Pytania kontrolne
1.4. Możliwości wykorzystania zabaw i gier ruchowych w różnych formach zajęć
1.4.1. Zajęcia przedszkolne
1.4.2. Zajęcia organizowane dla dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum
1.4.3. Zabawy i gry ruchowe w zajęciach z młodzieżą szkół licealnych
1.4.4. Zabawy i gry ruchowe w zajęciach młodzieży studiującej.
1.4.5. Zabawy i gry ruchowe w zajęciach dla młodzieży pracującej i osób dorosłych
1.5. Klasyfikacja zabaw i gier ruchowych
1.5.1. Rodzaje zabaw i gier ruchowych
1.5.2. Podział zabaw i gier ruchowych
Pytania kontrolne
Notatki
2. METODYKA ZABAW l GIER RUCHOWYCH
2.1. Metodyka nauczania różnych rodzajów zabaw i gier ruchowych
2.1.1. Zabawy ze śpiewem i przy muzyce
2.1.2. Zabawy gry orientacyjno-porządkowe
2.1.3. Zabawy gry bieżne
2.1.4. Zabawy gry na czworakach
2.1.5. Zabawy gry skoczne
2.1.6. Zabawy gry rzutne
2.1.7. Zabawy gry kopne
2.1.8. Zabawy gry z mocowaniem i dźwiganiem .
Pytania kontrolne
2.2. Metodyka prowadzenia gry i zabawy ruchowej
2.2.1. Przygotowanie do prowadzenia gry i zabawy ruchowej
2.2.2. Organizacja gry ruchowej
2.2.3. Przeprowadzenie gry ruchowej
2.2.4. Zakończenie gry ruchowej
2.2.5. Zasady sędziowania w grach ruchowych
2.3. Metodyka nauczania gier drużynowych
2.3.1. Znaczenie gier drużynowych
2.3.2. Specyfika gier drużynowych
2.3.3. Wskazówki organizacyjno-metodyczne
Pytania kontrolne
Notatki..
3. LEKCJA ZABAW l GIER RUCHOWYCH .
3.1. Zadania lekcji
3.2. Podstawowe zasady obowiązujące w prowadzeniu lekcji
3.3. Toki lekcji oparte na zabawach i grach ruchowych
3.3.1. Tok 45-minutowej lekcji wychowania fizycznego oparty na zabawach i grach ruchowych.
3.3.2. Tok 45-minutowej lekcji wychowania fizycznego oparty na zabawach i grach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
Pytania kontrolne
3.3.3. Tok 45-minutowej lekcji wychowania fizycznego z grą drużynową lub mini - grą, jako głównym zadaniem dydaktycznym
3.3.4. Tok skrócony zajęć z wychowania fizycznego
Pytania kontrolne
3.4. Dobór zabaw i gier ruchowych do lekcji
3.4.1. Grupa ćwiczebna
3.4.2. Miejsce zajęć
3.4.3. Rodzaj i liczba posiadanych przyborów
3.4.4. Zadania lekcji
3.4.5. Zachowanie odpowiedniego stosunku zabaw do gier.
3.4.6. Program nauczania
3.5. Konspekt lekcyjny
3.6. Organizacja lekcji
3.6.1. Przygotowanie miejsca zajęć, sprzętu i przyborów
3.6.2. Objaśnienie
3.6.3. Podział na zespoły
3.6.4. Włączanie uczniów do pomocy w organizacji lekcji
3.6.5. Przestrzeganie higieny i bezpieczeństwa na lekcji
Pytania kontrolne
Notatki
4. MASOWE IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWE
4.1 Szkolne i środowiskowe imprezy rekreacyjno-sportowe
4.1.1. Przygotowanie imprezy
4.1.2. Przeprowadzenie imprezy
4.1.3. Zakończenie imprezy
4.2. Imprezy rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji letnich
4.2.1. Zasady organizacji
4.2.2. Dzień Sportu
4.2.3. Festyn rekreacyjno-śportowy
4.2.4. Zabawy i gry ruchowe w meczach i zawodach
4.2.5. Zabawy i gry ruchowe w czasie wycieczek autokarowych
4.3. Imprezy rekreacyjno-sportowe w czasie wypoczynku zimowego
Pytania kontrolne
Notatki.
5. ORGANIZACJA TURNIEJÓW SPORTOWYCH
5.1. Zasady organizacji
5.2. Systemy rozgrywek sportowych
Pytania kontrolne
Notatki
6. LITERATURA PRZEDMIOTU

Książka

  • ISBN: 

    83-87210-97-8

  • Autor: 

    Marian Bondarowicz,Tadeusz Staniszewski

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss