Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jacek Polechoński, Agnieszka Nawrocka
Waga produktu: 0.4 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: AWF Katowice

Monografia jest efektem badań prowadzonych i nadzorowanych głównie przez pracowników Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej we współpracy ze studentami i absolwentami kierunków przygotowujących do pełnienia roli promotorów aktywnego stylu życia. Celem monografii jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu aktywności fizycznej oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej związanej z prozdrowotną aktywnością fizyczną. Monografia składa się z pięciu części podzielonych na 13 rozdziałów. Pierwsza z nich dotyczy problematyki aktywności fizycznej studentów różnych kierunków i zawiera cztery rozdziały. Na początku monografii Joanna Stania wraz z Agnieszką Nawrocką i Jackiem Polechońskim przedstawiają analizę porównawczą aktywności fizycznej i dolegliwości mięśniowo-szkieletowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) i Politechniki Śląskiej (PŚ). Z przeprowadzonych badań wynika, że studenci AWF cechują się niemal dwukrotnie większą aktywnością fizyczną w porównaniu do studentów PŚ, co wynika zapewne ze specyfiki obu uczelni oraz charakteru prowadzonych tam zajęć. Autorzy wykazali również, iż wśród studentów obu kierunków powszechne są dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, a w szczególności bóle w okolicach dolnej części pleców, szyi i karku oraz kolan. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań nie udało się jednak stwierdzić istotnych związków pomiędzy spełnianiem zaleceń prozdrowotnej aktywności fizycznej rekomendowanych przez WHO a występowaniem i nasileniem dolegliwości bólowych narządu ruchu, co zachęca do dalszych poszukiwań badawczych.

W kolejnym rozdziale Magdalena Ardeńska i Rajmund Tomik kontynuują rozważania nad aktywnością fizyczną studentów AWF poszerzając zakres badawczy o zagadnienia dotyczące stosunku i motywacji do studiów przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. Dochodzą do interesujących wniosków wykazując, że badani studenci kierunku wychowanie fizyczne (WF) są aktywni fizycznie (uprawiają sport jako zawodnicy lub uczestniczą w rekreacji fizycznej), co oznacza, że wybór kierunku studiów nie był przypadkowy. Wśród studentów dominuje jednak motywacja zewnętrzna. Może to oznaczać, że studenci AWF kierunku WF studiują z powodów pragmatycznych. Autorzy zaobserwowali również, że istnieją różnice pomiędzy studentami deklarującymi się jako „zawodnicy uprawiający sport wyczynowo" a studentami deklarującymi się jako „aktywni rekreacyjnie", które dotyczyły motywacji wewnętrznej ukierunkowanej na wiedzę. Motywacja ta była wyższa u mężczyzn aktywnych rekreacyjnie, co może oznaczać, że są oni bardziej motywowani do poszerzania wiedzy i odkrywania nieznanych im rzeczy. Z przeprowadzonych badań wynika również, że czynnikiem różnicującym stosunek i motywację do studiowania jest także płeć badanych. Zidentyfikowana motywacja zewnętrzna byla istotnie wyższa u kobiet niż u mężczyzn aktywnych rekreacyjnie. Kobiety wykazały się również istotnie wyższym poziomem motywacji wewnętrznej ukierunkowanej na wiedzę, co, jak twierdzą autorzy badań, może oznaczać, że odczuwają większą przyjemność z nauki i intelektualnego rozwoju w porównaniu do studiujących mężczyzn. 

Spis treści:

WSTĘP 7
I. PROBLEMATYKA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ STUDENTÓW RÓŻNYCH KIERUNKÓW 13
1.1. ANALIZA PORÓWNAWCZA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I DOLEGLIWOŚCI MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYCH STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Joanna Stania, Agnieszka Nawrocka, Jacek Polechoński 15
1.2. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I MOTYWACJA DO STUDIÓW STUDENTÓW KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE Magdalena Ardeńska, Rajmund Tomik 29
1.3. PORÓWNANIE POZIOMU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ INNYCH ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH STUDENTEK III ROKU KIERUNKÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE I TURYSTYKA I REKREACJA Agnieszka Skowrońska, Maria Niestrój-Jaworska 49
1.4. KOSZT KALORYCZNY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PROMOTORÓW AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA SZACOWANY NA PODSTAWIE BADAŃ KWESTIONARIUSZEM SEVEN-DAY PHYSICAL ACTIVITY RECALL Magdalena Rakoczy, Michał Rozpora 65

II. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WYBRANYCH GRUP ZAWODOWYCH W ŚWIETLE REKOMENDACJI ZDROWOTNYCH 81
2.1. WOLNOCZASOWA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA GRUPY ZAWODOWEJ PROGRAMISTÓW W KONTEKŚCIE ZALECEŃ PROZDROWOTNYCH Kuba Wlaźlak, Małgorzata Dębska 83
2.2. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA STRAŻAKÓW W ODNIESIENIU DO REKOMENDACJI PROZDROWOTNYCH Anna Cierpiał, Małgorzata Dębska 97

III. INTENSYWNOŚĆ WYBRANYCH WYSIŁKÓW FIZYCZNYCH W KONTEKŚCIE PROZDROWOTNYCH ZALECEŃ 111
3.1. INTENSYWNOŚĆ WYSIŁKU FIZYCZNEGO PODCZAS WYBRANYCH AKTYWNYCH GIER WIDEO NA KONSOLE PLAYSTATION I XBOX W KONTEKŚCIE KORZYŚCI PROZDROWOTNYCH Jacek Polechonski, Michał Rozpara, Maria Niestrój-Jaworska, Piotr Wodarski, Jacek Jurkojć 113
3.2. PORÓWNANIE INTENSYWNOŚCI TRENINGU NA STABILNYM I NIESTABILNYM PODLOŻU U KOBIET UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA FITNESS NA TLE PROZDROWOTNYCH REKOMENDACJI Jagoda Kansy, Jacek Polechonski 133

IV. PROBLEMATYKA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I JAKOŚCI ŻYCIA WYBRANYCH GRUP SPOŁECZNYCH 151
4.1. SAMOOCENA JAKOŚCI ŻYCIA ZWIĄZANEJ ZE ZDROWIEM U AKTYWNYCH FIZYCZNIE SENIORÓW Justyna Oclunan, Małgorzata Dębska 153
4.2. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE MIESZKANEK WSI POWIATU CIESZYŃSKIEGO Klaudia Kuboc, Maria Niestrój-Jaworska 165
4.3. OCENA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ KOBIET I MĘŻCZYZN GRAJĄCYCH W AMATORSKICH KLUBACH SIATKARSKICH NA TLE ZALECEŃ WHO I ACSM Beata Zintończyk, Małgorzata Dębska 181

V. WPŁYW RÓŻNYCH RODZAJÓW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I DIETY NA PARAMETRY BUDOWY SOMATYCZNEJ I NIEKTÓRE ZMIANY FIZJOLOGICZNE OSÓB AKTYWNYCH — STUDIA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW 195
5.1. WPŁYW DIETY TŁUSZCZOWEJ I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ TYPU CROSSFIT NA PARAMETRY BUDOWY SOMATYCZNEJ I POZIOM TESTOSTERONU U MŁODEGO MĘŻCZYZNY —STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU Michał Rozpara, Monika Wandzik, Jacek Polechoński 197
5.2. WPŁYW 12-TYGODNIOWEGO INTERWAŁOWEGO TRENINGU BIEGOWEGO NA WYBRANE PARAMETRY SOMATYCZNE, BIOCHEMICZNE I WYDOLNOŚCIOWE U MŁODEJ KOBIETY (ANALIZA INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU) Martyna Krosta, Agnieszka Nawrocka 219

Książka

 • ISBN: 

  978-83-64036-87-3

 • Redaktor: 

  Jacek Polechoński, Agnieszka Nawrocka

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2018

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  232

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii: