Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Roman Maciej Kalina,
Waga produktu: 0.200 kg
Wysyłka od: 6.99 PLN
Wydawca: COS

Warszawa 2000, wyd. 1, format 165 x 235 mm, objętość 110 str., oprawa miękka

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla dydaktyków sportów walki (także sztuk walki), studentów, głównie kierunków wychowanie fizyczne i sport, a także dla naukowców zajmujących się zjawiskami bezpośrednio związanymi ze sportami lub sztukami walki lub na styku z innymi dziedzinami aktywności człowieka.

Prezentowana tu teoria wyraźnie odnosi się do rozumienia wyjątkowości sportów walki na drodze psychofizycznego i moralnego rozwijania człowieka, przy czym nie neguje możliwości osiągnięcia najwyższego, czy też indywidualnie optymalnego poziomu mistrzostwa    sportowego.

Spis treści

Wprowadzenie

1. Teoria sportów walki jako system układów empirycznych i układów rozumowań
1.1. O teoriach i teoriach empirycznych
1.1.1. Zawartość teorii
1.1.2. Zasięg teorii
1.1.3. Język teorii
1.2. 0 układach rozumowań, prawidłowościach i prawach
1.3. Uwagi końcowe
2. Definicja, kryteria podziału, klasyfikacji, identyfikacji i tożsamości sportów walki
2.1. Pojęcie sportów walki
2.2. Podział sportów walki według form bezpośredniego starcia
2.3. Inne kryteria klasyfikowania sportów walki
2.4. Kryteria identyfikacji i tożsamości sportów walki
2.4.1. Czynnik pragmatyczny
2.4.2. Czynnik utylitarny.
2.4.3. Czynnik mentalny
2.5. Podsumowanie
3.Zasięg teorii sportów walki
3.1. Definicje głównych zbiorów dziedzin teorii sportów walki
3.2. Badanie równości zbiorów głównych dziedzin teorii sportów walki
3.2.1. Poziom teoriopoznawczy
3.2.2. Poziom praktyki
3.3. Założenia do dalszych rozważań
3.4. Własności walki - kryteria badania relacji między zbiorami głównych dziedzin teorii sportów walki
3.4.1. Własności i prawidłowości walki polegającej na bezpośrednim starciu stron
3.4.2. Szczegółowe prawo zależności między głównymi zbiorami dziedzin teorii sportów walki
3.4.3. Relacje zachodzące między głównymi zbiorami dziedzin teorii sportów walki
3.5. Podsumowanie
4. Język teorii sportów walki
4.l. Walka
4.2. Walka niszczycielska
4.3. Walka obronna
4.4. Walka sportowa
4.5. Strona walcząca, przeciwnik, konkurent
4.6. Czyn prosty i czyn złożony w walce, warunek wystarczający zdarzeń w walce, odmiany przyczynowości
4.7. Sprawca zdarzeń w walce, impuls dowolny
4.8. Dzieło, skutek, wynik, rezultat walki
4.9. Wytwór i tworzywo osób walcz±cych w starciu bezpo¶rednim
4.10. Pozycja dodatnia i pozycja ujemna
4.11. Zwycięstwo, porażka, brak rozstrzygnięcia
4.12. Natarcie, obrona, starcie
4.13. Narzędzia walki
4.14. Środki i sposoby walki
4.15. Technika walki
4.16. Metody walki.
4.16.1. Główne metody walki
4.16.2. 0 relacji przechodniości głównych metod walki
4.16.3. Szczegółowe metody walki
4.16.4. Szczegółowe metody obrony
4.17. Możność dyspozycyjna i sytuacyjna
4.18. Okoliczności walki
5. Główne układy empiryczne teorii sportów walki
5.1. Dynamika walki - elementarny układ empiryczny teorii sportów walki
5.1.1. Pojęcie dynamiki walki
5.1.2. Metody badania dynamiki walki
5.2. Waleczność
5.2.1. Waleczność w konfrontacji pozasportowej
5.2.2. Waleczność w walce sportowej
5.2.3. Siła moralna jako główna determinanta waleczności
5.2.4. Metody badania waleczności
5.3. Sprawność specjalna i ukierunkowana w sportach walki
5.4. Trening "nękający"
5.5. Trening "oczyszczający"
6. Szczególne zagadnienia teorii sportów walki
6.1. Prawo jedynej możliwości
6.2. Kryteria wykorzystania sportów walki w edukacji moralnej, psychicznej i obronnej człowieka
6.2.1. Konkurent w jako "żywy trenaż

Książka

  • ISBN: 

    83-86504-74-9

  • Autor: 

    Roman Maciej Kalina

Inne tytuły z tej serii: