Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Władysław Biczysko,
Waga produktu: 0.500 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788301165512
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: PWN

Kraków 2013, wydanie 1, format 165 x 235 mm, objętość 192 str., oprawa miękka

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, z wykorzystaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wymaga wiedzy menedżerskiej i umiejętności korzystania z systemów informacji w zakresie zakupów, sprzedaży, marketingu, personelu, finansów itp. Jest to pierwszy polski podręcznik kompleksowo ujmujący tę tematykę, a w szczególności obszar zarządzania finansami. Autor uwzględnił specyfikę branży turystycznej, przeprowadził analizę wskaźnikową przykładowego przedsiębiorstwa turystycznego, omówił jego działalność bieżącą oraz kwestie podatkowe. Poruszył również problematykę głośnych ostatnio bankructw biur turystycznych.

Podręcznik kierowany jest do studentów turystyki i rekreacji oraz do osób pracujących w branży turystycznej.
Dr Władysław Biczysko jest wykładowcą Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, autorem książek i artykułów z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.

Spis treści

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH
1.1.Istota, cel oraz zakres działalności gospodarczej
1.2.Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej
1.2.1.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
1.2.2.Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
1.2.3.Konto bankowe firmy
1.2.4.Uruchomienie działalności gospodarczej przedsiębiorstw turystycznych
1.2.5.Możliwości i warunki założenia przedsiębiorstwa turystycznego za granicą
1.3.Charakterystyka działalności turystycznej
1.3.1.Przedsiębiorstwo turystyczne - pojęcie i funkcjonowanie
1.3.2.Zakłady gastronomiczne
1.3.3.Obiekty hotelarskie
1.3.4.Biura podróży, touroperatorzy i pośrednicy turystyczni
1.3.5.Gospodarstwa agroturystyczne
1.4.Kontrola funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych
1.5.Wybór formy opodatkowania w przedsiębiorstwie turystycznym
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ 2. ZNACZENIE ZARZĄDZANI A FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA
TURYSTYCZNEGO
2.1.Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym a zarządzanie jego finansami
2.2.Uwarunkowania decyzji finansowych
2.3.Funkcje kierownictwa firmy oraz menedżera finansowego
2.4.Sprawozdanie finansowe źródłem informacji gospodarczych
2.4.1.Warunki sporządzania sprawozdań finansowych
2.4.2.Bilans
2.4.3.Rachunek zysków i strat
2.4.4.Rachunek przepływów pieniężnych
2.5.Narzędzia analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie
2.5.1.Płynność finansowa
2.5.2.Zadłużenie
2.5.3.Sprawność (obrotowość) działania
2.5.4.Zyskowność
2.5.5.Wskaźniki operacyjne hoteli, restauracji i biur podróży
2.6.Efektywność usług w przedsiębiorstwie turystycznym
2.7.Analiza finansowa firmy według standardów UE
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ 3. PLANOWANIE FINANSOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM
3.1.Biznesplan a plan finansowy
3.2.Metodyka konstruowania planów finansowych pro forma
3.2.1.Ogólne założenia metodologiczne
3.2.2.Rachunek zysków i strat pro forma
3.2.3.Rachunek przepływów pieniężnych pro forma
3.2.4.Bilans zamknięcia pro forma
3.3.Wykorzystanie progu rentowności w planowaniu ekonomiczno-finansowym
3.4.Modelowa weryfikacja przyjętych założeń metodologicznych
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ 4. KAPITAŁY PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA
4.1.Pojęcie i klasyfikacja kapitałów przedsiębiorstwa turystycznego
4.2.Źródła kapitału własnego i obcego
4.3.Zasady finansowania majątku kapitałem własnym i obcym
4.4.Kształtowanie struktury kapitału
4.5.Zarządzanie kapitałem obrotowym
4.6.Amortyzacja majątku
4.6.1.Funkcjonowanie tarczy podatkowej
4.6.2.Podstawowe zasady amortyzacji aktywów trwałych
4.6.3.Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
4.7.Kredyt kupiecki źródłem finansowania krótkoterminowego przedsiębiorstw
4.8.Fundusze unijne przedsiębiorstwa turystycznego
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ 5. ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI I ZOBOWIĄZANIAMI HANDLOWYMI
5.1.Weryfikacja kontrahentów usług turystycznych
5.2.Długookresowe i operatywne zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi
5.3.Windykacja należności oraz sprzedaż wierzytelności
5.4.Zmniejszanie ryzyka kredytowej sprzedaży usług turystycznych
5.5.Eliminacja nierzetelnych kontrahentów
5.6.Złe długi w przedsiębiorstwie turystycznym
5.7.Przedawnienie roszczeń między przedsiębiorcami oraz w przedsiębiorstwie
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ 6. EFEKTY EKONOMICZNO-FINANSOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM
6.1.Wartość przedsiębiorstwa turystycznego
6.2.Znaczenie czasu w podejmowaniu decyzji gospodarczych
6.3.Polityka opustów cenowych i potrąceń przy sprzedaży usług turystycznych
6.4.Kredyty bankowe a leasing oraz wybór waluty
6.5.Odsetki od zaległości podatkowych a odsetki ustawowe
6.6.Kalkulacje cenowe w przedsiębiorstwie turystycznym
6.6.1.Ogólne zasady kalkulacji cenowej
6.6.2.Kalkulacje cenowe w gastronomii
6.6.3.Kalkulacje cenowe w hotelarstwie
6.6.4.Kalkulacje cenowe w biurach podróży
6.6.5.Kalkulacje cenowe w agroturystyce
6.7.Wykorzystanie środków transportowych w firmie turystycznej
6.8.Wydatki na promocję i reklamę a wydatki na cele reprezentacyjne
6.9.Zatrudnianie pracowników a rozliczanie wydatków domowo-firmowych
6.10.Upadłość gospodarcza źródłem ochrony zasobów firmy
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ 7. PODATKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM
7.1.Ogólna charakterystyka podatków w działalności turystycznej
7.2.Podstawowe zasady opodatkowania usług turystycznych
7.3.Dopłaty do wczasów, wycieczek i kolonii
7.4.Rozliczenia podatkowe w agroturystyce i turystyce wiejskiej
7.5.Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa turystycznego
7.6.Prawna obrona przedsiębiorstwa przed fiskusem
Pytania kontrolne

Książka

  • ISBN: 

    978-83-01-16551-2

  • Autor: 

    Władysław Biczysko

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss