Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: David O. Wiebers, Valery L. Feigin, Robert D. Brown Jr.,
Waga produktu: 0.500 kg
EAN: 9788389769626
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Medipage

Warszawa 2008, wydanie 1, format 110 x 202, objętość 531 str., oprawa miękka

Jest to kompendium wiedzy płynącej z najnowszych osiągnięć w leczeniu udaru. Znajdziemy w niej m.in. rozdziały dotyczące:
  - oceny klinicznej i laboratoryjnej
  - diagnostyki różnicowej
  - leczenia poprzedzającego określenie mechanizmów chorobowych
  - postępowania zachowawczego i operacyjnego
  - pierwotnej profilaktyki chorób mózgowo-naczyniowych
  - postępowania w przypadku ostrego udaru
  - postępowania i rehabilitacji po udarze.
     Książka stanowi praktyczny przegląd strategii leczenia i wskazówek potrzebnych do podejmowania decyzji.

Spis treści

I. OCENA KLINICZNA I LABORATORYJNA PACJENTÓW Z CHOROBĄ NACZYNIOWO-MÓZGOWĄ
1. Systematyczna ocena kliniczna
2. Ocena kluczowych objawów z wywiadu chorobowego
3. Wywiad medyczny
4. Badanie ogólne
5. Badanie neurologiczne
6. Postępowanie z pacjentem w śpiączce
7. Badania dodatkowe
II. DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA I OBJAWY KLINICZNE CHORÓB NACZYNIOWYCH MÓZGU
8. Diagnostyka różnicowa -jak to zrobić w prosty sposób? Podejście ogólne
9. Profil czasowy niedokrwienia mózgu
III. LECZENIE PRZED OKREŚLENIEM MECHANIZMU CHOROBY NACZYNIOWEJ MÓZGU
10. Wywiad telefoniczny i ocena stanu pacjenta
11. Leczenie ostrego udaru mózgu u chorych w stanie krytycznym
12. Przemijający napad niedokrwienny i niewielki zawal mózgu:: ocena ogólna i leczenie
13. Rozległy zawał mózgu:: ocena ogólna i leczenie
14. Krwotok podpajęczynówkowy:: badanie ogólne i leczenie
15. Krwotok śródmózgowy:: postępowanie ogólne i leczenie
IV. POSTĘPOWANIE ZACHOWAWCZE I OPERACYJNE UWZGLĘDNIAJĄCE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE CHORÓB NACZYNIOWO-MÓZGOWYCH
16. Cztery główne kategorie niedokrwiennych chorób naczyniowo-mózgowych:: rozpoznawanie i leczenie
17. Pięć głównych kategorii chorób krwotocznych:: leczenie swoistych podtypów etiologicznych
18. Zakrzepica żył mózgowych
19. Inne zespoły chorób naczyniowych mózgu
20. Choroby naczyniowe rdzenia kręgowego
21. Choroby naczyniowe mózgu u dzieci i młodych dorosłych
22. Choroby naczyniowe mózgu u kobiet w ciąży
23. Genetyka chorób naczyniowych mózgu
V. PIERWOTNA PREWENCJA CHORÓB NACZYNIOWYCH MÓZGU
24. Tryb życia i czynniki środowiskowe poddające się modyfikacji
25. Bezobjawowe zwężenie tętnic szyjnych i kręgowych
26. Nadciśnienie tętnicze
27. Zaburzenia gospodarki lipidowej (dyslipidemie)
28. Inne istotne czynniki ryzyka
29. Niepęknięte tętniaki śródczaszkowe
30. Niepęknięte malformacje naczyniowe wewnątrzczaszkowe
31. Choroby krwi
VI. CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU - OBJAWY, DIAGNOSTYKA, ROKOWANIE
32. Miażdżycowe zwężenie/zamknięcie tętnicy szyjnej lub tętnicy kręgowej
33. Przemijające zaburzenia krążenia mózgowego
34. Zawał mózgu
35. Krwotok śródmózgowy
36. Krwawienie podpajęczynówkowe
VII. OPIEKA I REHABILITACJA PO UDARZE
37. Fizjoterapia
38. Rehabilitacja mowy
39. Inne przewlekłe powikłania udaru
40. Edukacja pacjenta i jego rodziny
DODATKI
A. Anatomia kliniczna mózgu i układ naczyniowy rdzenia kręgowego
A-l. Unaczynienie mózgu i rdzenia kręgowego oraz zespoły chorobowe
A-2. Zespoły niedokrwienne ośrodkowego układu nerwowego
A-3. Objawy niepękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych
A-4. Objawy różnicowe wskazujące lokalizację deficytu korowego w półkuli mózgu
B. Skala Śpiączki Glasgow
C. Skale oceny stanu funkcjonalnego (skale oceny ciężkości udaru mózgu)
C-l. Skala Barthel
C-2. Skala udarowa NIH-NINDS (National Institutes of Health-National Institute of Neurological Disorders and Stroke)
C-3. Zmodyfikowana skala Rankina
C-4. Stopnie kliniczne krwawienia podpajęczynówkowego
D. Udar a czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego
D-l. Prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu 10 lat udaru u mężczyzn w wieku 55-84 lat, bez udaru w wywiadzie
D-2. Prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu 10 lat udaru u kobiet w wieku 55-84 lat, bez udaru w wywiadzie
D-3. Nowozelandzkie wykresy przewidywania czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego
E. Praktyczne wytyczne postępowania w chorobach naczyniowych mózgu
E-l. Wytyczne dotyczące wstępnej, telefonicznej oceny pacjenta z chorobą naczyniową mózgu
E-2. Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku przemijającego ataku niedokrwiennego/ odwracalnego incydentu niedokrwiennego/ niewielkiego udaru
E-3. Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku rozległego udaru
E-4. Wytyczne postępowania w krwotoku podpajęczynówkowym
E-5. Wytyczne postępowania w krwotoku śródmózgowym i dokomorowym
E-6. Wytyczne postępowania w bezobjawowym zwężeniu tętnicy szyjnej
F. Zarys diety ubogotłuszczowej i ubogocholesterolowej oraz tabela prawidłowej masy ciała
F-l. Dieta ubogotłuszczowa i ubogocholesterolowa
F-2. Dieta wysoce ubogotłuszczowa i wysoce ubogocholesterolowa
F-3. Tabele wzrostu i masy ciała Metropolitan
Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-89769-62-6

  • Autor: 

    David O. Wiebers, Valery L. Feigin, Robert D. Brown Jr.

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss