Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Barbara Emeryk-Szajewska,Maria Niewiadomska-Wolska,
Waga produktu: 1.160 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN

Kraków 2008, wyd. 1, format 300 x 210, objętość 331 str., oparwa twarda
W przekazywanym Czytelnikowi podręczniku przedstawiono ogólne wiadomości dotyczące anatomii i histopatologii mięśnia i nerwu w stanie prawidłowym i patologicznym, budowy jednostki ruchowej, genezy zjawisk bioelektrycznych zachodzących na poziomie komórki; omówiono zasady działania aparatury używanej w badaniach elektrofizjologicznych, metody rejestracji i analizy zapisu. Przedstawiono również techniki badań elektromiograficznych i elektroneurograficznych, a także obraz elektrofizjologiczny zmian stwierdzanych w różnych chorobach nerwowo-mięśniowych. Monografia ta kierowana jest przede wszystkim do neurologów - klinicystów, pracujących w pracowniach EMG, stąd dużo miejsca poświęcono technikom badawczym i interpretacji stwierdzanych zmian. Stronę kliniczną przedstawiono w szerszym zakresie, niż to się zwykło czynić w tego typu opracowaniach. Uznałyśmy, że badania elektrofizjologiczne i neurologiczne powinny się uzupełniać, ułatwiając interpretację zapisów.
Mamy nadzieję, że przedstawiony tom będzie użyteczny dla wszystkich lekarzy zajmujących się na co dzień elektromiografią.
Barbara Emeryk-Szajewska Maria Niewiadomska-Wolska

Spis treści

Słownik terminów elektromiograficznych i elektroneurograficznych polskich i angielskich
Wprowadzenie
Krótka historia powstania i rozwoju elektromiografii i elektroneurografii
Obraz morfologiczny prawidłowego i zmienionego włókna mięśniowego
Anatomia i histologia nerwu obwodowego w normie i patologii
Właściwości bioelektryczne neuronu i komórki mięśnia szkieletowego
Budowa jednostki ruchowej
Zasady działania aparatury elektromiograficznej. Metody rejestracji i analizy sygnałów EMG
Technika badania elektromiograficznego, w tym EMG pojedynczego włókna i makro-EMG
Techniki badania elektroneurograficznego
Prawidłowy elektromiogram
Wykorzystanie modelowania potencjału jednostki ruchowej w elektromiografii
Zapis elektromiograficzny w przewlekłym uszkodzeniu komórek ruchowych rogów przednich rdzenia
Zapis elektromiograficzny w stwardnieniu zanikowym bocznym
Obraz uszkodzenia komórek rogów przednich rdzenia w rejestracji metodą czynnościowej EMG
Obraz elektrofizjologiczny po przebytym polio oraz w zespole postpolio
Elektrofizjologiczne cechy aksonalnego i demielinizacyjnego uszkodzenia neuronu obwodowego
Ostra zapalna demielinizacyjna poliradikuloneuropatia - Zespół Guillaina, Barryego i Strohla
Diagnostyka elektrofizjologiczna przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej
Wieloogniskowa polineuropatia demielinizacyjna
Polineuropatia mocznicowa
Neuropatia cukrzycowa
Polineuropatia alkoholowa i polineuropatie z niedoboru
Neuropatie toksyczne
Polineuropatie rodzinno-dziedziczne
Choroba Friedreicha
Polineuropatia w przebiegu ataksji rdzeniowo-móżdżkowej
Polineuropatie w przebiegu leukodystrofii
Neuropatia w przebiegu choroby Creutzfeldta i Jakoba
Zespól cieśni nadgarstka
Diagnostyka elektrofizjologiczna uszkodzeń nerwu łokciowego
Zespoły cieśni nerwu promieniowego
Zespół górnego otworu klatki piersiowej
Neuropatia uciskowa nerwu udowego i udowo-goleniowego
Zespól cieśni stepu
Zespoły cieśni nerwu strzałkowego
Neuropatie w przebiegu chorób układowych
Polineuropatia porfirynowa
Diagnostyka elektrofizjologiczna radikulopatii
Diagnostyka elektrofizjologiczna uszkodzenia splotu barkowego i lędźwiowo-krzyżowego
Diagnostyka obwodowego porażenia nerwu twarzowego
Odruch mrugania
Diagnostyka elektrofizjologiczna chorób styku nerwowo-mięśniowego
Obraz elektromiograficzny chorób pierwotnie mięśniowych
Miopatie zapalne
Badanie elektrofizjologiczne w zespołach miotonicznych i porażeniach okresowych
Odrębności diagnostyki elektrofizjologicznej u dzieci
Elektrofizjologiczne metody oceny układu autonomicznego

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7430-168-8

  • Autor: 

    Barbara Emeryk-Szajewska,Maria Niewiadomska-Wolska

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...