Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Stephen Bazire
Waga produktu: 0.38 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 6.99 PLN
Wydawca: Via Medica

O autorze
Stephen Bazire nosi honorowy tytuł profesora School of Chemistry and Pharmacy Uniwersytetu Anglii Wschodniej i jest członkiem zarządu organizacji charytatywnej Mind dla obszaru Norwich i środkowej części Norfolk. Wcześniej pełnił funkcję Naczelnego Farmaceuty w Norfolk and Sufolk NHS Foundation Trust w Norwich. Jest również członkiem Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Wielkiej Brytanii. W centrum jego zainteresowań leży opracowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących leków psychotropowych, przeznaczonych dla pacjentów oraz osób zajmujących się zawodowo ochroną zdrowia psychicznego. Autor współpracuje w prowadzeniu strony internetowej (www.choiceandmedication.org) i jej odpowiednika w wersji mobilnej (www.ChooseYourMedication.org) zapewniających dostęp do ogromnej liczby informacji i porad dla pacjentów i ich opiekunów. Z dostosowanych do ich potrzeb portali internetowych można korzystać bezpłatnie w punktach dostępu. Do zainteresowań autora należą również gra w zespole występującym na potańcówkach, kolej oraz doświadczanie wraz z rodziną i innymi posiadaczami karnetów na mecze Norwich City FC wzlotów i upadków aktywnego kibicowania lokalnej drużynie piłkarskiej.

Spis treści:

WSTĘP IX

ROZDZIAŁ 4: INTERAKCJE MIĘDZYLEKOWE 345
Leki przeciwlękowe i nasenne 346
4.1.1. Benzodiazepiny 346
4.1.2. Buspiron 349
4.1.3. Wodzian chloralu 350
4.1.4. Melatonina 351
4.1.5. Pregabalina 351
4.1.6. Zolpidem 352
4.1.7. Zopiklon 353
4.2. Neuroleptyki 353
4.2.1. Neuroleptyki — interakcje ogólne 353
4.2.2. Neuroleptyki — arypiprazol 356
4.2.3. Neuroleptyki — asenapina 357
4.2.4. Neuroleptyki — klozapina 357
4.2.5. Neuroleptyki — loksapina 361
4.2.6. Neuroleptyki — lurazydon 361
4.2.7. Neuroleptyki — olanzapina 361
4.2.8. Neuroleptyki — kwetiapina 363
4.2.9. Neuroleptyki — risperidon i paliperidon 364
4.2.10. Neuroleptyki — ziprasidon 366
4.3. Leki przeciwdepresyjne 367
4.3.1. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 367
4.3.2. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) 370
4.3.2.1. Citalopram/escitalopram 370
4.3.2.2. Fluoksetyna 373
4.3.2.3. Fluwoksamina 375
4.3.2.4. Paroksetyna 378
4.3.2.5. Sertralina 381
4.3.3. Inne leki przeciwdepresyjne 383
4.3.3.1. Agomelatyna 383
4.3.3.2. Duloksetyna 383
4.3.3.3. Mianseryna 385
4.3.3.4. Mirtazapina 385
4.3.3.5. Moklobemid 386
4.3.3.6. Reboksetyna 388
4.3.3.7. Trazodon 389
4.3.3.8. Wenlafaksyna 389
4.3.3.9. Wortioksetyna 391
4.3.3.10. Ziele dziurawca 392
4.3.4. Inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) 395
4.4. Stabilizatory nastroju 400
4.4.1. Karbamazepina 400
4.4.2. Lamotrygina 406
4.4.3. Lit 408
4.4.4. Kwas walproinowy (kwas walproinowy, walproinian sodu, diwalproeks sodu, walproinian semisodu) 412
4.5. Leki przeciwdrgawkowe 414
4.5.1. Gabapentyna 414
4.5.2. Lewetyracetam 414
4.5.3. Okskarbazepina 415
4.5.4. Fenytoina 416
4.5.5. Topiramat 422
4.6. Inne leki 423
4.6.1. Akamprozat 423
4.6.2. Leki cholinolityczne lub antymuskarynowe 423
4.6.3. Antycholinesterazy 424
4.6.3.1. Donepezil 424
4.6.3.2. Galantamina 424
4.6.3.3. Rywastygmina 425
4.6.4. Atomoksetyna 425
4.6.5. Buprenorfina 426
4.6.6. Bupropion 427
4.6.7. Klometiazol 429
4.6.8. Disulfiram 429
4.6.9. Guanfacyna 430
4.6.10. Lisdeksamfetamina (LDX) 431
4.6.11. Memantyna 431
4.6.12. Metadon 432
4.6.13. Metylofenidat 435
4.6.14. Modafinil 435
4.6.15. Nalmefen 436
4.6.16. Naltrekson 437
4.6.17. Pirenzepina 437
4.6.18. Gamma-hydroksymaślan sodu (GHB) 437
4.7. Leki dostępne bez recepty i używki 438
4.7.1. Alkohol 438
4.7.2. Konopie (tetrahydrokanabinol) 440
4.7.3. Kokaina 441
4.7.4. Palenie 442
4.8. Metabolizm leków przez enzymy cytochromu P450 443
CYP1A2 444
CYP2B6 446
CYP2C9 447
CYP2C19 448
CYP2D6 450
CYP3A3/4 452

ROZDZIAŁ 5: ZABURZENIA PSYCHICZNE WYWOŁANE DZIAŁANIEM LEKÓW 456
5.1. Lęk, pobudzenie i drażliwość 457
5.2. Agresja (w tym wrogość i przemoc) 460
5.3. Zmiany zachowania 460
5.4. Majaczenie (ostra psychoza organiczna), otępienie i splątanie 461
5.5. Depresja 466
5.6. Halucynacje (w tym zaburzenia widzenia) 472
5.7. Mania, hipomania i euforia 476
5.8. Zaburzenia ruchowe,
objawy pozapiramidowe 481
5.8.1. Pseudoparkinsonizm 481
5.8.2. Akatyzja 483
5.8.3. Dystonie 485
5.8.4. Dyskinezy 488
5.8.5. Inne zaburzenia ruchowe 489
5.8.5.1. Katatonia 489
5.8.5.2. Katapleksja 491
5.8.5.3. Pląsawica 491
5.8.5.4. Zespół krzywej wieży w Pizie 492
5.8.5.5. Zespół „króliczego pyszczka” 492
5.8.5.6. Tiki (w tym zaostrzenie zespołu Tourette’a) 492
5.9. Złośliwy zespół neuroleptyczny 493
5.10. Objawy obsesyjno-kompulsyjne 496
5.11. Napady paniki 497
5.12. Psychozy paranoidalne lub schizofrenopodobne 498
5.13. Zespół serotoninowy 507
5.14. Problemy ze snem 511
5.14.1. Zaburzenia snu 511
5.14.2. Żywe sny i koszmary senne 512
5.15. Myśli samobójcze 513

ROZDZIAŁ 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 520
6.1. Objawy antycholinergiczne i inne podobne działania niepożądane 522
~ nieostre widzenie 522
~ zaparcia 522
~ suchość w jamie ustnej (kserostomia) 523
~ zatrzymanie moczu 523
~ trudności z rozpoczęciem mikcji 523
~ nietrzymanie moczu 523
6.2. Hematologiczne działania niepożądane... 523
~ krwawienia 523
~ zmiany w obrazie krwi; neutropenia, agranulocytoza 524
~ eozynofilia 525
6.3. Choroby układu krążenia 525
~ nadciśnienie tętnicze 525
~ hipotensja 525
~ zapalenie mięśnia sercowego 525
~ ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego (hipotensja ortostatyczna) 526
~ wydłużenie odstępu QTc 526
~ tachykardia 526
6.4. Ośrodkowe działania niepożądane 527
~ niezwykłe sny i koszmary senne 527
~ jadłowstręt 527
~ ataksja 527
~ majaczenie 527
~ senność lub sedacja 528
~ dysforia 529
~ zmęczenie 529
~ hipomania 529
~ bezsenność 529
~ nerwowość, drażliwość i pobudzenie 530
~ nudności 530
~ moczenie nocne 531
~ objawy lub zachowania obsesyjno-kompulsyjne 532
~ psychoza 532
~ sedacja 532
~ napady drgawek 532
6.5. Dermatologiczne działania niepożądane . 533
~ trądzik 533
~ łysienie i wypadanie włosów 533
~ choroba Dariera 534
~ zespół DRESS (osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi) 534
~ złuszczające zapalenie naskórka 534
~ zapalenie mieszków włosowych 534
~ wykwity grudkowo-plamiste 534
~ nadwrażliwość na światło 534
~ przebarwienia 535
~ łuszczyca 535
~ wysypka (w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka) 535
~ łojotokowe zapalenie skóry 538
~ pocenie się 539
6.6. Działania niepożądane związane
z układem endokrynnym 539
~ moczówka prosta 539
~ cukrzyca 539
~ hepatotoksyczność 540
~ hiperamonemia 540
~ hiperkalcemia (związana z nadczynnością przytarczyc) 541
~ hipercholesterolemia 541
~ hiperglikemia 541
~ hiperlipidemia 541
~ hiperprolaktynemia 542
~ nadczynność tarczycy 544
~ hiponatremia 544
~ niedoczynność tarczycy 545
~ wielomocz i niewydolność nerek (zwykle objawy moczówki prostej) 546
~ przyrost masy ciała 546
6.7. Zaburzenia ruchowe 553
~ kurcz powiek 553
~ bruksizm (zgrzytanie zębami) 554
~ dysfagia (zaburzenia połykania) 554
~ objawy pozapiramidowe — akatyzja 555
~ objawy pozapiramidowe — dyskinezy (ostre lub późne) 556
~ objawy pozapiramidowe — parkinsonizm 559
~ objawy pozapiramidowe — dystonia (w tym napady wejrzeniowe) 560
~ kurcz krtani 561
~ mioklonie 561
~ zespół krzywej wieży w Pizie (pleurothotonus wywołany działaniem leków przeciwpsychotycznych) 562
~ zespół niespokojnych nóg (może również być nierozpoznaną akatyzją) 562
~ drżenie mięśniowe 563
6.8. Złośliwy zespół neuroleptyczny 563
~ ponowne włączanie leków przeciwpsychotycznych 563
6.9. Zespół serotoninowy 565
~ kryteria diagnostyczne Sternbacha 565
6.10. Seksualne działania niepożądane 565
~ ogólne dysfunkcje seksualne 566
~ libido 568
~ podniecenie (lubrykacja i erekcja) 569
~ anorgazmia 570
~ problemy z wytryskiem 572
~ priapizm 572
6.11. Inne działania niepożądane 572
~ objawy żołądkowe 572
~ jaskra 572
~ nadmierne wydzielanie śliny 573
~ nietrzymanie moczu 573
~ żółtaczka 573
~ ból piersi 573
~ anemia megaloblastyczna 573
~ obrzęki 573
~ osteopenia 574
~ osteoporoza 574
~ ból w miejscu wkłucia 574
~ wzrost stężenia enzymów wątrobowych 574
~ ślinotok (nadmierne wydzielanie śliny) 574
~ drżenie mięśniowe 576
~ wymioty 576


ROZDZIAŁ 7: LEKI PSYCHOTROPOWE 577
Nowe leki albo produkty wchodzące na rynek lub dostępne na świecie 587
INDEKS 590
WYKAZ SKRÓTÓW 593

Książka

 • ISBN: 

  978-83-66645-67-7

 • Autor: 

  Stephen Bazire

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2020

 • Format: 

  145 x 205

 • Liczba stron: 

  249

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...