Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: P. Gałecki, M. Pilecki, J. Rymaszewska, A. Szulc, S. Sidorowicz, J. Wciórka
Waga produktu: 2.15 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN

Podręcznik Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5®(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przedstawia klasyfikację oraz dokładne kryteria rozpoznawania zaburzeń psychicznych. W minio­nych 60 latach kolejne wydania podręcznika ugruntowały jego pozycję jako narzędzia przydat­nego w codziennej praktyce klinicznej dotyczącej zdrowia psychicznego. Choć nie jest możliwy pełny opis procesów patologicznych, leżących u podłoża większości zaburzeń psychicznych, to jednak aktualne kryteria diagnostyczne stanowią możliwie najpełniejszy opis tego, jak przeja­wiają się zaburzenia psychiczne i jak może je rozpoznawać doświadczony klinicysta. Zamiarem autorów było stworzenie praktycznego, uwzględniającego najrozmaitsze stany i sytuacje kliniczne przewodnika ze zrozumiałym i jednolitym układem informacji, który pozwoli na postawienie prawidłowego rozpoznania, a w ślad za tym – na zastosowanie odpowiedniego leczenia zabu­rzeń psychicznych. Podręcznik jest niezbędnym narzędziem dla klinicystów badaczy i praktyków. Może być wykorzystany w procesie kształcenia oraz w badaniach naukowych w psychiatrii.(...)

Spis treści:

Klasyfikacja DSM-5® xv
Przedmowa . xlix
Część I
Podstawy DSM-5®
Wprowadzenie . 5
Posługiwanie się podręcznikiem . 21
Otrzeżenia dotyczące posługiwania się DSM-5®
na potrzeby sądownictwa . 29
Część II
Kryteria diagnostyczne i kody
Zaburzenia neurorozwojowe 35
Zaburzenia należące do spektrum schizofrenii
i inne zaburzenia psychotyczne . 105
Zaburzenia (afektywne) dwubiegunowe
i inne z nimi związane 149
Zaburzenia depresyjne 189
Zaburzenia lękowe . 231
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
i inne z nimi związane (pokrewne) 285
Zaburzenia pourazowe i związane
z czynnikiem stresowym . 323
Zaburzenia dysocjacyjne 355
Zaburzenia z objawami somatycznymi
i inne z nimi związane (pokrewne) 375
Zaburzenia jedzenia i odżywiania się . 399
Zaburzenia wydalania 431
Zaburzenia snu i czuwania 439
Dysfunkcje seksualne 515
Dysforia płciowa (Zaburzenia tożsamości płciowej) . . . . . . . . .549
Zaburzenia niszczycielskie, kontroli impulsów
i zachowania 561
Zaburzenia związane z substancjami i uzależnienia . 581
Zaburzenia neuropoznawcze 713
Zaburzenia osobowości . 783
Parafilie (Zaburzenia parafiliczne) 831
Inne zaburzenia psychiczne 855
Zaburzenia ruchu wywołane lekiem i inne działania
niepożądane leków 859
Inne stany, które mogą być przedmiotem
zainteresowania klinicznego . 867
Część III
Nowe metody i modele
Metody pomiaru . 887
Kontekst kulturowy 907
Alternatywny model zaburzeń osobowości DSM-5® 921
Stany wymagające dalszych badań 947
Aneks
Najważniejsze zmiany DSM-5® w porównaniu z DSM-IV 979
Słownik terminów specjalistycznych 989
Słownik kulturowych pojęć cierpienia 1007
Wykaz rozpoznań DSM-5® i kodów
(ICD-9-CM i ICD-10-CM) 1013
Numeryczny wykaz rozpoznań DSM-5®
i kodów (ICD-9-CM) . 1037
Numeryczny wykaz rozpoznań DSM-5®
i kodów (ICD-10-CM) 1051
Doradcy i inni współpracownicy DSM-5® . 1071
Skorowidz . 1091

Książka

 • ISBN: 

  978-83-65835-29-1

 • Redaktor: 

  P. Gałecki, M. Pilecki, J. Rymaszewska, A. Szulc, S. Sidorowicz, J. Wciórka

 • Wydanie: 

  5

 • Rok wydania: 

  2018

 • Format: 

  170 x 240

 • Liczba stron: 

  1098

 • Oprawa: 

  miękka