Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jerzy Przybysz,
Waga produktu: 0.830 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Tumult

Podręcznik dla lekarzy i prawników

Toruń 2007, wyd. 4, format 165 x 235, objętość 344 str., oprawa twarda


Kolejne wydanie podręcznika, wynikające z niezaspokojonego jeszcze popytu, miało być dodrukiem jego trzeciego wydania. Aktywność prawodawcy przejawiająca się kilkoma nowelizacjami obowiązujących przepisów prawnych i zaawansowanych ich projektów w ciągu 2 lat od poprzedniego wydania zmusiła autora do wprowadzenia istotnych uzupełnień i nadania podręcznikowi charakteru czwartego wydania, dezaktualizując w znacznym stopniu część prawniczą poprzednich wydań. Przy okazji dokonano kilku poprawek i usunięto dostrzeżone błędy.

Rzadkie odwołanie się do piśmiennictwa, do którego odsyłam dla podparcia się autorytetem w sprawach niejednoznacznych lub cytuję sądy indywidualne, wynika z troski o przejrzystość podręcznika, będącego w istocie kompilacją prac wielu Autorów, a jedynie tu i ówdzie przewijają się własne przemyślenia autora. Numery pozycji piśmiennictwa podane są w tekście w nawiasach.

Nie dającym się usunąć mankamentem są przypadki pochodzące z okresu pracy autora w latach rządów poprzednich kodeksów z roku 1969 rozwiązujących je niejednokrotnie odmiennie niż obecnie obowiązujące (zwłaszcza w odniesieniu do orzekania o stosowaniu leczniczych środków zabezpieczających).

Spis treści

Przedmowa do trzeciego wydania
CZĘŚĆ OGÓLNA
Biegli
Ambulatoryjne badanie sądowo psychiatryczne
Obserwacja szpitalna
Opinia sądowo-psychiatryczna
Opiniowanie o poczytalności
Opiniowanie o stosowaniu leczniczych środków zabezpieczających
Realizacja leczniczych środków zabezpieczających
Opiniowanie o zdolności oskarżonego do brania udziału w postępowaniu karnym i przebywania w areszcie
Badanie zdolności świadka do składania zeznań
Badanie osób pokrzywdzonych
Opiniowanie o zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności
Tajemnica lekarska
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Psychozy schizoafektywne
Zespoły psychotyczne bez rozpadu struktury osobowości
Choroby afektywne
Organiczne zaburzenia psychiczne
Padaczki
Upośledzenie umysłowe
Infantylizm
Zaburzenia osobowości
Alkoholizm
Zazdrość
Zespół urojeń niewierności małżeńskiej
Narkomanie
Stany wyjątkowe
Symulacja i zaburzenia reaktywne
Afekty kryminogenne
Piśmiennictwo
Indeks rzeczowy
Indeks artykułów kodeksów karnych

Książka

  • ISBN: 

    978-83-919597-6-3

  • Autor: 

    Jerzy Przybysz

Inne tytuły z tej serii: