Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: John E. Bennett, Raphael Dolin, Martin J. Blaser
Waga produktu: 1.15 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Medipage

Książka Choroby zakaźne według Mandella, Douglasa i Bennetta stanowi podsumowanie najważniejszych informacji ze szczegółowego podręcznika Principles and Practice of Infectious Diseases. Kompendium zostało przygotowane przez uznanych na świecie specjalistów Johna E. Bennetta, Raphaela Dolina oraz Martina J. Blasera i może służyć jako fachowy przewodnik przy ustalaniu rozpoznania i leczeniu chorób zakaźnych.

Obecnie następuje ciągły rozwój wiedzy na temat chorób zakaźnych, ich diagnostyki, terapii i profilaktyki, jak również dochodzi do poznania nowych patogenów i chorób. Kompendium ma za zadanie dostarczyć informacji dotyczących tych zagadnień w przyjaznej formie i w razie potrzeby ułatwić dostęp do bardziej szczegółowych danych.

W pierwszej części książki omówione zostały najważniejsze kliniczne zespoły chorób zakaźnych, natomiast w części drugiej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące poszczególnych patogenów. Ważne nowe informacje omówiono na przykład w odniesieniu do wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, zakażeń wirusem Ebola, wirusem grypy, Clostridium difficile, gronkowcem złocistym opornym na metycylinę czy ludzkim wirusem niedoboru odporności.

Kompendium stanowi rzetelne i aktualne źródłem wiedzy przydatnej dla lekarzy zainteresowanych chorobami zakaźnymi.

Spis treści:

I NAJWAŻNIEJSZE ZESPOŁY CHOROBOWE
A GORĄCZKA
1. Gorączka o nieustalonej etiologii 2
William F. Wright i Philip A. Mackowiak
2. Pacjent z ostrą infekcją, gorączką i wysypką 3
David J. Weber, Myron S. Cohen i William A. Rutala
B INFEKCJE GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
3. Choroba przeziębieniowa 5
Ronald B. Turner
4. Zapalenie gardła 6
Anthony R. Flores i Mary T. Caserta
5. Ostre zapalenie krtani 10
Mary T. Caserta
6. Krup wirusowy u dzieci (ostre podgłośniowe zapalenie krtani, tchawicy
i oskrzeli) 12
John Bower i John T. McBride
7. Zapalenie ucha zewnętrznego, zapalenie ucha środkowego i wyrostka
sutkowatego 13
Jerome O. Klein
8. Zapalenie zatok 16
Gregory P. DeMuri i Ellen R. Wald
9. Zapalenie nagłośni 17
Jennifer L. Nayak i Geoffrey A. Weinberg
10. Zakażenie jamy ustnej, szyi i głowy 19
Anthony W. Chow
C ZAKAŻENIA PŁUC, OPŁUCNEJ i OSKRZELI
11. Ostre zapalenie oskrzeli 22
Edward E. Walsh
12. Zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 27
Leopoldo N. Segal, Michael D. Weiden i Harold W. Horowitz
13. Zapalenie oskrzelików 29
John Bower i John T. McBride
14. Ostre zapalenie płuc 30
Richard T. Ellison III i Gerald R. Donowitz
15. Wysięk opłucnowy i ropniak opłucnej 33
Edward J. Septimus
16. Ropień płuca 34
Bennett Lorber
17. Przewlekłe zapalenie płuc 36
Peter G. Pappas
18. Mukowiscydoza 38
Ahmet Uluer i Francisco M. Marty
D ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO
19. Zakażenia układu moczowego 43
Jack D. Sobel i Donald Kaye
E SEPSA
20. Sepsa, ciężka sepsa i wstrząs septyczny 47
Robert S. Munford i Anthony F. Suffredini
F ZAKAŻENIA WEWNĄTRZBRZUSZNE
21. Zapalenie otrzewnej i ropień wewnątrzotrzewnowy 49
Matthew E. Levison i Larry M. Bush
22. Zakażenia wątroby i dróg żółciowych (ropień wątroby, zapalenie
dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego) 55
Costi D. Sifri i Lawrence C. Madoff
23. Zakażenie trzustki 57
Miriam Baron Barshak
24. Ropień śledziony 64
Lawrence C. Madoff
25. Zapalenie wyrostka robaczkowego 65
Costi D. Sifri i Lawrence C. Madoff
26. Zapalenie uchyłków i zapalenie kątnicy 66
Costi D. Sifri i Lawrence C. Madoff
G ZAKAŻENIA UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
27. Zapalenie wsierdzia i zapalenie naczyń 68
Vance G. Fowler, Jr., W. Michael Scheld i Arnold S. Bayer
28. Zapalenie wsierdzia związane ze sztuczną zastawką serca 74
Raj Palraj, Bettina M. Knoll, Larry M. Baddour i Walter R. Wilson
29. Zakażenia związane z wszczepialnymi urządzeniami kardiologicznymi
(z wyłączeniem zastawek) 76
M. Rizwan Sohail, Walter R. Wilson i Larry M. Baddour
30. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia 78
David T. Durack
31. Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia 80
Kirk U. Knowlton, Anna Narezkina, Maria C. Savoia i Michael N. Oxman
32. Zapalenie śródpiersia 83
Trevor C. Van Schooneveld i Mark E. Rupp
H ZAKAŻENIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
33. Ostre zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 86
Allan R. Tunkel, Diederik van de Beek i W. Michael Scheld
34. Przewlekłe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 89
John E. Bennett
35. Zapalenie mózgu 91
J. David Beckham i Kenneth L. Tyler
36. Ropień mózgu 97
Allan R. Tunkel
37. Ropniak podtwardówkowy, ropień przestrzeni zewnątrzoponowej
oraz ropne, zakrzepowe zapalenie zatok żylnych mózgu 99
Allan R. Tunkel
38. Zakażenia przetoki i drenu odprowadzającego płyn mózgowo-rdzeniowy 101
Adarsh Bhimraj, James M. Drake i Allan R. Tunkel
I ZAKAŻENIA SKÓRY I TKANKI MIĘKKIEJ
39. Zapalenie tkanki łącznej, martwicze zapalenie powięzi i zakażenia
tkanki podskórnej 103
Mark S. Pasternack i Morton N. Swartz
40. Zapalenie mięśni i martwica mięśni 105
Mark S. Pasternack i Morton N. Swartz
41. Zapalenie węzłów chłonnych i naczyń chłonnych 107
Mark S. Pasternack i Morton N. Swartz
J ZAKAŻENIA UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ZATRUCIA POKARMOWE
42. Zapalenie przełyku 111
Paul S. Graman
43. Nudności, wymioty i biegunka niezapalna 113
David A. Bobak i Richard L. Guerrant
44. Zapalenie jelita pochodzenia bakteryjnego 115
Aldo A. M. Lima, Cirle A. Warren i Richard L. Guerrant
45. Dur brzuszny oraz inne przyczyny gorączki i objawów brzusznych 117
Jason B. Harris i Edward T. Ryan
46. Choroby przenoszone drogą pokarmową 119
Rajal K. Mody i Patricia M. Griffin
47. Sprue tropikalna: enteropatia 121
Christine A. Wanke
K ZAKAŻENIA KOŚCI I STAWÓW
48. Infekcyjne zapalenie stawów 122
Christopher A. Ohl i Derek Forster
49. Zapalenie kości i szpiku kostnego 125
Elie F. Berbari, James M. Steckelberg i Douglas R. Osmon
50. Zakażenia związane z implantami ortopedycznymi 128
Werner Zimmerli i Parham Sendi
L ZAKAŻENIA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH ORAZ CHOROBY PRZENOSZONE
DROGĄ PŁCIOWĄ
51. Zmiany skórne oraz błon śluzowych okolicy narządów płciowych 131
Michael H. Augenbraun
52. Zapalenie cewki moczowej 133
Michael H. Augenbraun iWilliam M. McCormack
53. Zapalenie sromu i pochwy oraz zapalenie szyjki macicy 134
William M. McCormack i Michael H. Augenbraun
54. Zakażenia miednicy u kobiet 136
David E. Soper
55. Zapalenie prostaty, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra 137
Catherine C. McGowan i John Krieger
M ZAKAŻENIA NARZĄDU WZROKU
56. Infekcyjne zapalenie spojówek 139
Scott D. Barnes, Nalin M. Kumar, Deborah Pavan-Langston i Dimitri T. Azar
57. Infekcyjne zapalenie rogówki 141
Scott D. Barnes, Joelle Hallak, Deborah Pavan-Langston i Dimitri T. Azar
58. Zapalenie wnętrza gałki ocznej 143
Marlene L. Durand
59. Infekcyjne przyczyny zapalenia błony naczyniowej oka 145
Marlene L. Durand
60. Zakażenia okołogałkowe 147
Marlene L. Durand
N ZAPALENIE WĄTROBY
61. Wirusowe zapalenie wątroby 148
Jules L. Dienstag i Andrew S. Delemos
O NABYTY ZESPÓŁ UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI
62. Diagnostyka zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności 159
Francesco R. Simonetti, Robin Dewar i Frank Maldarelli
63. Ogólne objawy kliniczne zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności
(w tym ostra choroba retrowirusowa oraz objawy dotyczące jamy ustnej i skóry,
zajęcie nerek, gałki ocznej, serca i zaburzenia metaboliczne) 162
Timothy R. Sterling i Richard E. Chaisson
64. Objawy płucne związane z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru
odporności 164
Paul E. Sax i Kevin L. Ard
65. Objawy żołądkowo-jelitowe związane z wątrobą i drogami żółciowymi
oraz trzustkowe w przebiegu zakażenia HIV 167
Charles Haines i Mark S. Sulkowski
66. Choroby neurologiczne wywołane przez zakażenie ludzkim wirusem niedoboru
odporności typu 1 i zakażenia oportunistyczne 170
Omar K. Siddiqi i Igor J. Koralnik
67. Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności u dzieci 172
Geoffrey A. Weinberg i George K. Siberry
68. Terapia antyretrowirusowa w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru
odporności 174
Athe M.N. Tsibris i Martin S. Hirsch
69. Postępowanie w infekcjach oportunistycznych związanych z zakażeniem
ludzkim wirusem niedoboru odporności 182
Henry Masur
P INNE ZESPOŁY CHOROBOWE
70. Zespół przewlekłego zmęczenia 203
N. Cary Engleberg
II CHOROBY ZAKAŹNE I ICH CZYNNIKI ETIOLOGICZNE
A CHOROBY WIRUSOWE
71. Wirus z rodzaju Orthopox: wirus krowianki, wirus ospy prawdziwej,
wirus ospy małpiej i wirus ospy krowiej 208
Brett W. Petersen i Inger K. Damon
72. Inne pokswirusy wywołujące zakażenie u człowieka: parapokswirusy (łącznie
z wirusem Orf), wirusy mięczaka zakaźnego oraz wirusy z grupy Yatapox 210
Brett W. Petersen i Inger K. Damon
73. Wirus opryszczki pospolitej 211
Joshua T. Schiffer i Lawrence Corey
74. Ospa wietrzna i półpasiec (wirus ospy wietrznej i półpaśca) 217
Richard J. Whitley
75. Wirus cytomegalii 219
Clyde S. Crumpacker II
76. Wirus Epsteina-Barr (mononukleoza zakaźna, nowotwory złośliwe,
związane z wirusem Epsteina-Barr i inne choroby) 221
Eric C. Johannsen i Kenneth M. Kaye
77. Ludzkie herpeswirusy typu 6 i 7 (rumień nagły) 223
Jeffrey I. Cohen
78. Ludzki herpeswirus typu 8 związany z mięsakiem Kaposiego 224
Kenneth M. Kaye
79. Wirus opryszczki typu B 225
Jeffrey I. Cohen
80. Adenowirusy 227
Elizabeth G. Rhee i Dan H. Barouch
81. Papillomawirusy 229
William Bonnez
82. Wirus JC, BK i inne poliomawirusy: postępująca wieloogniskowa
leukoencefalopatia 231
C. Sabrina Tan i Igor J. Koralnik
83. Wirusy zapalenia wątroby typu B i typu D (delta) 233
Chloe Lynne Thio i Claudia Hawkins
84. Ludzkie parwowirusy, w tym parwowirus B19 i ludzkie wirusy Boca 237
Kevin E. Brown
85. Ortoreowirusy i orbiwirusy 239
Roberta L. DeBiasi i Kenneth L. Tyler
86. Koltiwirusy i wirusy Seadorna 240
Roberta L. DeBiasi i Kenneth L. Tyler
87. Rotawirusy 241
Philip R. Dormitzer
88. Alfawirusy 244
Lewis Markoff
89. Wirus różyczki (różyczka) 246
Anne A. Gershon
90. Flaviwirusy (denga, żółta gorączka, japońskie zapalenie mózgu,
gorączka Zachodniego Nilu, zapalenie mózgu St. Louis, odkleszczowe
zapalenie mózgu, choroba lasu Kyasanur, gorączka krwotoczna Alkhurma,
wirus Zika) 247
Stephen J. Thomas, Timothy P. Endy, Alan L. Rothman i Alan D. Barrett
91. Wirusowe zapalenie wątroby typu C 249
Stuart C. Ray i David L. Thomas
92. Koronawirusy, w tym zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej
i środkowowschodni zespół niewydolności oddechowej 252
Kenneth McIntosh i Stanley Perlman
93. Wirusy paragrypy 253
Michael G. Ison
94. Wirus świnki 255
Nathan Litman i Stephen G. Baum
95. Wirus RS 256
Edward E. Walsh i Caroline Breese Hall
96. Ludzki metapneumowirus 257
Ann R. Falsey
97. Wirus odry 258
Anne A. Gershon
98. Paramyksowirusy wywołujące zoonozy: Nipah, Hendra i Menangle 260
Anna R. Thorner i Raphael Dolin
99. Wirus pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej i inne wesikulowirusy 262
Steven M. Fine
100. Wścieklizna (rabdowirusy) 263
Kamaljit Singh, Charles E. Rupprecht i Thomas P. Bleck
101. Gorączki krwotoczne Marburg i Ebola (zakażenie wirusami Marburg i Ebola,
filowirusy) 265
Thomas W. Geisbert
102. Grypa (w tym ptasia grypa i świńska grypa) 267
John J. Treanor
103. Kalifornijskie zapalenie mózgu, hantawirusowy zespół płucny oraz gorączki
krwotoczne wywołane przez buniawirusy 270
Dennis A. Bente
104. Limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i splotów
naczyniówkowych, gorączka Lassa oraz gorączki krwotoczne
Ameryki Południowej (arenawirusy) 271
Alexey Seregin, Nadezhda Yun i Slobodan Paessler
105. Ludzki wirus T-limfotropowy 273
Edward L. Murphy i Roberta L. Bruhn
106. Ludzkie wirusy niedoboru odporności 275
Marvin S. Reitz, Jr. i Robert C. Gallo
107. Wirus polio 276
José R. Romero i John F. Modlin
108. Wirusy Coxsackie, echowirusy oraz enterowirusy oznaczane numerycznie
(EV-D68) 277
José R. Romero i John F. Modlin
109. Ludzkie parechowirusy 279
José R. Romero i John F. Modlin
110. Wirus zapalenia wątroby typu A 280
Francisco Averhoff, Yury Khudyakov i Beth P. Bell
111. Rinowirusy 283
Ronald B. Turner
112. Norowirusy i sapowirusy (kaliciwirusy) 284
Raphael Dolin i John J. Treanor
113. Astrowirusy i pikobirnawirusy 286
Raphael Dolin i John J. Treanor
114. Wirus zapalenia wątroby typu E 287
Stephen R. Walsh
B CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ PRIONY
115. Priony i choroby prionowe ośrodkowego układu nerwowego
(zakaźne choroby neurodegeneracyjne) 288
Patrick J. Bosque i Kenneth L. Tyler
C CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ CHLAMYDIE
116. Chlamydia trachomatis (jaglica, zakażenia narządów płciowych, zakażenia
okołoporodowe oraz ziarnica weneryczna pachwin) 289
Byron E. Batteiger i Ming Tan
117. Ornitoza (papuzica) wywołana zakażeniem Chlamydia psittaci 294
David Schlossberg
118. Chlamydia pneumoniae 295
Margaret R. Hammerschlag, Stephan A. Kohlhoff i Charlotte A. Gaydos
D CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ MIKOPLAZMY
119. Mycoplasma pneumoniae i atypowe zapalenia płuc 296
Robert S. Holzman i Michael S. Simberkoff
120. Mikoplazmy genitalne: Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis
oraz gatunek Ureaplasma 297
David H. Martin
E RIKETSJOZY, ERLICHIOZY I ANAPLAZMOZY
121. Rickettsia rickettsii oraz inne riketsje z grupy gorączek plamistych
(np. gorączka plamista Gór Skalistych) 299
David H. Walker i Lucas S. Blanton
122. Rickettsia acari (ospa riketsjowa) 301
Didier Raoult
123. Coxiella burnetii (gorączka Q) 302
Thomas J. Marrie i Didier Raoult
124. Rickettsia prowazekii (tyfus plamisty [epidemiczny] przenoszony
przez wszy) 304
Lucas S. Blanton i David H. Walker
125. Rickettsia typhi (tyfus plamisty szczurzy) 306
Lucas S. Blanton, J. Stephen Dumler i David H. Walker
126. Orientia tsutsugamushi (dur zaroślowy) 308
Didier Raoult
127. Ehrlichia chaffeensis (ludzka erlichioza monocytarna), Anaplasma
phagocytophilium (ludzka anaplazmoza granulocytarna)
oraz inne anaplazmozy 309
J. Stephen Dumler i David H. Walker
F CHOROBY BAKTERYJNE
128. Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) (łącznie z zespołem
wstrząsu toksycznego) 311
Yok-Ai Que i Philippe Moreillon
129. Staphylococcus epidermidis i inne gronkowce koagulazoujemne 320
Mark E. Rupp i Paul D. Fey
130. Streptococcus pyogenes 322
Amy E. Bryant i Dennis L. Stevens
131. Nieropne następstwa zakażeń paciorkowcowych: gorączka reumatyczna
i kłębuszkowe zapalenie nerek 324
Stanford T. Shulman i Alan L. Bisno
132. Streptococcus pneumoniae 327
Edward N. Janoff i Daniel M. Musher
133. Enterokoki, grupa Streptococcus gallolyticus oraz rodzaj Leuconostoc 329
Cesar A. Arias i Barbara E. Murray
134. Streptococcus agalactiae (paciorkowiec grupy B) 331
Morven S. Edwards i Carol J. Baker
135. Paciorkowce zieleniejące, paciorkowce zależne pokarmowo, paciorkowce
grupy C i G oraz inne powiązane mikroorganizmy 333
Scott W. Sinner i Allan R. Tunkel
136. Grupa Streptococcus anginosus 335
Cathy A. Petti i Charles W. Stratton IV
137. Maczugowiec błonicy (Corynebacterium diphtheriae) (błonica) 336
Rob Roy MacGregor
138. Inne maczugowce i rodokoki 338
Rose Kim i Annette C. Reboli
139. Listeria monocytogenes 339
Bennett Lorber
140. Laseczka wąglika (Bacillus anthracis) 342
Gregory J. Martin i Arthur M. Friedlander
141. Bacillus spp. i powiązane rodzaje inne niż laseczka wąglika 345
Thomas Fekete
142. Włoskowiec różycy (Erysipelothrix rhusiopathiae) 346
Annette C. Reboli
143. Choroba Whipple’a 348
Thomas Marth i Thomas Schneider
144. Dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
(Neisseria meningitidis) 350
David S. Stephens i Michael A. Apicella
145. Dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae) (rzeżączka) 354
Jeanne M. Marrazzo i Michael A. Apicella
146. Moraxella catarrhalis, Kingella i inne Gram-ujemne dwoinki 356
Timothy F. Murphy
147. Przecinkowiec cholery (vibrio cholerae) 358
Matthew K. Waldor i Edward T. Ryan
148. Inne chorobotwórcze przecinkowce 363
Marguerite A. Neill i Charles C. J. Carpenter
149. Campylobacter jejuni i powiązane gatunki 365
Ban Mishu Allos, Nicole M. Iovine i Martin J. Blaser
150. Helicobacter pylori i inne gatunki Helicobacter bytujące w żołądku 366
Timothy L. Cover i Martin J. Blaser
151. Enterobacteriaceae 367
Michael S. Donnenberg
152. Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) i inne gatunki
z rodzaju Pseudomonas 368
Erika D’Agata
153. Stenotrophomonas maltophilia i Burkholderia cepacia 369
Amar Safdar
154. Pałeczka melioidozy (Burkoholderia pseudomallei) i pałeczka nosacizny
(Burkholderia mallei) 372
Bart J. Currie
155. Rodzaj Acinetobacter 375
Michael Phillips
156. Rodzaj Salmonella 376
David A. Pegues i Samuel I. Miller
157. Czerwonka bakteryjna: Shigella i enteroinwazyjna Escherichia coli 377
Herbert L. DuPont
158. Rodzaj Haemophilus, w tym H. influnzae i H. ducreyi (wrzód weneryczny) 378
Timothy F. Murphy
159. Bruceloza (rodzaj Brucella) 380
H. Cem Gul i Hakan Erdem
160. Francisella tularensis (tularemia) 382
Robert L. Penn
161. Rodzaj Pasteurella 387
John J. Zurlo
162. Rodzaj Yersinia (włącznie z dżumą) 389
Paul S. Mead
163. Pałeczka krztuśca (Bordetella pertussis) 391
Valerie Waters i Scott A. Halperin
164. Gorączka szczurza: Streptobacillus moniliformis i Spirillum minus 393
Ronald G. Washburn
165. Choroba legionistów i gorączka Pontiac 394
Paul H. Edelstein i Craig R. Roy
166. Capnocytophaga 395
J. Michael Janda
167. Bartonella, w tym choroba kociego pazura 397
Tejal N. Gandhi, Leonard N. Slater, David F. Welch i Jane E. Koehler
168. Klebsiella granulomatis (donowanoza, ziarniniak pachwinowy) 399
Ronald C. Ballard
169. Inne bakterie Gram-ujemne i Gram-zmienne 400
James P. Steinberg i Eileen M. Burd
170. Kiła (Treponema pallidum) 402
Justin D. Radolf, Edmund C. Tramont i Juan C. Salazar
171. Krętkowice endemiczne 404
Edward W. Hook III
172. Leptospiroza (rodzaj Leptospira) 405
David A. Haake i Paul N. Levett
173. Gorączka nawrotowa wywołana przez krętki z rodzaju Borrelia 407
James M. Horton
174. Choroba z Lyme (borelioza) wywołana zakażeniem Borrelia burgdorferi 408
Allen C. Steere
175. Zakażenie Clostridium difficile 410
Dale N. Gerding i Vincent B. Young
176. Tężec (Clostridium tetani) 412
Aimee Hodowanec i Thomas P. Bleck
177. Botulizm (Clostridium botulinum) 414
Aimee Hodowanec i Thomas P. Bleck
178. Zgorzel gazowa i inne choroby wywoływane przez bakterie
z rodzaju Clostridium 416
Andrew B. Onderdonk i Wendy S. Garrett
179. Rodzaje Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas i Fusobacterium
(oraz inne istotne medycznie beztlenowe bakterie Gram-ujemne) 418
Wendy S. Garrett i Andrew B. Onderdonk
180. Gruźlica (Mycobacterium tuberculosis) 419
Daniel W. Fitzgerald, Timothy R. Sterling i David W. Haas
181. Trąd (Mycobacterium leprae) 425
Cybéle A. Renault i Joel D. Ernst
182. Kompleks Mycobacterium avium 427
Fred M. Gordin i C. Robert Horsburgh, Jr.
183. Zakażenia wywołane przez prątki niegruźlicze inne niż Mycobacterium avium
complex 430
Barbara A. Brown-Elliott i Richard J. Wallace, Jr.
184. Rodzaj Nocardia 433
Tania C. Sorrell, David H. Mitchell, Jonathan R. Iredell i Sharon C-A. Chen
185. Patogeny wywołujące promienicę (aktynomikoza) 435
Thomas A. Russo
G ZAKAŻENIA GRZYBICZE
186. Rodzaj Aspergillus 437
Thomas F. Patterson
187. Patogeny wywołujące mukormikozę i zygomikozę
(entomophthoramycosis) 442
Dimitrios P. Kontoyiannis i Russell E. Lewis
188. Sporotrychoza (Sporothrix schenckii) 444
John H. Rex i Pablo C. Okhuysen
189. Patogeny wywołujące chromoblastomikozę 445
Duane R. Hospenthal
190. Patogeny wywołujące grzybicą madurską (stopa madurska); Mycetoma 446
Duane R. Hospenthal
191. Kryptokokoza (Cryptococcus neoformans i Cryptococcus gattii) 448
John R. Perfect
192. Histoplazmoza (Histoplasma capsulatum) 452
George S. Deepe, Jr.
193. Blastomikoza 456
Robert W. Bradsher, Jr.
194. Kokcydioidomikoza (rodzaj Coccidioides) 458
John N. Galgiani
195. Dermatofitozy i inne grzybice powierzchowne 460
Roderick J. Hay
196. Parakokcydioidomikoza 462
Angela Restrepo, Angela Maria Tobón i Luz Elena Cano
197. Grzyby występujące rzadko i powiązane gatunki 464
Duane R. Hospenthal
198. Rodzaj Pneumocystis 471
Peter D. Walzer, A. George Smulian i Robert F. Miller
199. Mikrosporydioza 473
Louis M. Weiss
H CHOROBY PASOŻYTNICZE
200. Rodzaj Entamoeba, w tym amebowe zapalenie okrężnicy
i ropień wątroby 475
William A. Petri, Jr. I Rashidul Haque
201. Pełzaki wolno żyjące 477
Anita A. Koshy, Brian G. Blackburn i Upinder Singh
202. Malaria (rodzaj Plasmodium) 479
Rick M. Fairhurst i Thomas E. Wellems
203. Rodzaj Leishmania: leiszmanioza trzewna (kala-azar), skórna
i błon śluzowych 481
Alan J. Magill
204. Rodzaj Trypanosoma (trypanosomoza amerykańska, choroba Chagasa):
biologia świdrowców (trypanosomy) 482
Louis V. Kirchhoff
205. Czynniki etiologiczne trypanosomatozy afrykańskiej
(śpiączka afrykańska) 484
Louis V. Kirchhoff
206. Toxoplasma gondii 486
José G. Montoya, John C. Boothroyd i Joseph A. Kovacs
207. Giardia lamblia 489
David R. Hill i Theodore E. Nash
208. Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy) 491
Jane R. Schwebke
209. Rodzaj Babesia 492
Jeffrey A. Gelfand i Edouard G. Vannier
210. Kryptosporydioza (rodzaj Cryptosporidium) 494
A. Clinton White, Jr.
211. Cyclospora cayetanensis, Cystoisospora (Isospora) belli, rodzaj Sarcocystis,
Balantidium coli i Blastocystis 495
Kathryn N. Suh, Phyllis Kozarsky i Jay S. Keystone
I CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ TOKSYCZNE ALGI
212. Choroby u człowieka związane z kwitnieniem toksycznych alg 498
J. Glenn Morris, Jr.
J CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ ROBAKI PASOŻYTNICZE
213. Nicienie jelitowe (robaki obłe) 501
James H. Maguire
214. Nicienie tkankowe (włośnica, drakunkuloza, filarioza, loaoza
i onchocerkoza) 504
James W. Kazura
215. Przywry (schistosomy oraz przywry wątrobowe, jelitowe i płucne) 505
James H. Maguire
216. Tasiemce (Cestodes) 509
Charles H. King i Jessica K. Fairley
217. Larwa trzewna wędrująca i inne rzadkie robaczyce 511
Theodore E. Nash
K CHOROBY EKTOPASOŻYTNICZE
218. Wszy (wszawica) 512
James H. Diaz
219. Świerzb 514
James H. Diaz
220. Muszyca (myjaza) i tungoza 516
James H. Diaz
221. Roztocza, w tym larwy roztoczy Trombiculidae 518
James H. Diaz
222. Kleszcze, włącznie z porażeniem kleszczowym 520
James H. Diaz
L CHOROBY O NIEZNANEJ ETIOLOGII
223. Choroba Kawasaki 522
Jane C. BurnsIII W
YBRANE ZA
GADNIENIA
III WYBRANE ZAGADNIENIA
A ZAKAŻENIA SZPITALNE
224. Zakażenia spowodowane obecnością przezskórnego cewnika
donaczyniowego 525
Susan E. Beekmann i David K. Henderson
225. Szpitalne zapalenie płuc 527
Michael Klompas
226. Szpitalne zakażenia dróg moczowych 529
Thomas M. Hooton
227. Zapalenie wątroby nabyte w placówkach służby zdrowia 532
Kent A. Sepkowitz
228. Zakażenia przenoszone drogą przetoczeń i przeszczepów 533
Matthew J. Kuehnert i Sridhar V. Basavaraju
B ZAKAŻENIA W SZCZEGÓLNYCH GRUPACH PACJENTÓW
229. Profilaktyka i leczenie empiryczne zakażeń u pacjentów z nowotworami 534
Elio Castagnola, Małgorzata Mikulska i Claudio Viscoli
230. Zakażenia u biorców przeszczepów komórek hematopoetycznych
szpiku kostnego 541
Jo-Anne H. Young i Daniel J. Weisdorf
231. Zakażenia u biorców przeszczepów miąższowych 546
Nina Singh i Ajit P. Limaye
232. Zakażenia u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego 547
Rabih O. Darouiche
233. Zakażenia u osób starszych 548
Kent B. Crossley i Phillip K. Peterson
234. Zakażenia u pacjentów z asplenią 549
Janet R. Gilsdorf
235. Zakażenia u osób przyjmujących narkotyki dożylnie 551
Donald P. Levine i Patricia D. Brown
236. Zakażenia ran chirurgicznych i profilaktyka antybiotykowa 555
Thomas R. Talbot
C ZAKAŻENIA ZWIĄZANE Z LECZENIEM CHIRURGICZNYM I URAZAMI
237. Oparzenia 559
Clinton K. Murray
238. Ukąszenia 560
Ellie J.C. Goldstein i Fredrick M. Abrahamian
D ZOONOZY
239. Zoonozy (choroby odzwierzęce) 563
W. Ian Lipkin
E OCHRONA PODRÓŻNYCH
240. Ochrona podróżnych 564
David O. Freedman
241. Zakażenia u osób powracających z podróży 566
David O. Freedman
INDEKS 570

Książka

 • ISBN: 

  978-83-65946-31-7

 • Autor: 

  John E. Bennett, Raphael Dolin, Martin J. Blaser

 • Redaktor: 

  Brygida Knysz

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2020

 • Format: 

  150 x 230

 • Liczba stron: 

  636

 • Oprawa: 

  twarda

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...