Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Ryszard Aleksandrowicz,Bogdan Ciszek,
Waga produktu: 1.880 kg
EAN: 9788320032437
Wysyłka od: 9.90 PLN

Autorzy w sposób wyczerpujący i nowoczesny przedstawili zagadnienia dotyczące anatomii głowy i szyi w odniesieniu do zabiegów klinicznych, co jest niezmiernie ważne dla procesów dydaktycznych. Przedstawiony materiał uwzględnia obowiązujące programy nauczania z zakresu nauk medycznych. Książka jest bogato ilustrowana schematami, rycinami typu atlasowego, zdjęciami preparatów, dokumentacją radiologiczną. Ułatwia to czytelnikowi przyswojenie zawartych w niej treści.

Odbiorcy: studenci kierunków medycznych, lekarze specjalizujących się w stomatologii, szczególnie w chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej, oraz chirurgii plastycznej, laryngologii, neurochirurgii, okulistyki, anestezjologii, radiologii, onkologii

Spis treści

Rozdział 1. Okolice głowy, szyi i karku
Rozdział 2. Kościec głowy i szyi
2.1. Kościec głowy
2.2.1. Czaszka mózgowa
2.1.1.1. Ściana przednia
2.1.1.2. Ściana tylna
2.1.1.3. Ściana górna
2.1.1.4. Ściana dolna
2.1.1.5. Ściany boczne
2.1.1.6. Anatomia szczegółowa czaszki mózgowej
2.1.1.7. Jama czaszki
2.1.2. Czaszka trzewna
2.1.2.1. Oczodół
2.1.2.2. Nos zewnętrzny
2.1.2.3. Jama nosowa
2.1.2.4. Jama ustna
2.1.2.5. Anatomia szczegółowa szczęki i żuchwy
2.1.3. Połączenia kości czaszki
2.1.3.1. Więzozrosty
2.1.3.2. Chrząstkozrosty
2.1.3.3. Połączenia ruchome (maziowe)
2.2. Kościec szyi
2.2.1. Połączenia kręgów szyjnych z czaszką
2.2.2. Połączenia pozostałych kręgów szyjnych
Rozdział 3. Ograniczenia i połączenia dołów i przestrzeni czaszki
Rozdział 4. Mięśnie i powięzie głowy, szyi i karku
4.1. Mięśnie głowy
4.1.1. Mięśnie twarzy
4.1.1.1. Mięsień naczaszny
4.1.1.2. Mięśnie nosa (nozdrzy)
4.1.1.3. Mięśnie okolicy oczołodołowej
4.1.1.4. Mięśnie okolicy ust
4.1.2. Mięśnie żucia
4.2. Powięzie głowy
4.3. Mięśnie szyi
4.3.1. Warstwa powierzchniowa mięśni szyi
4.3.2. Warstwa środkowa mięśni szyi
4.3.2.1. Mięśnie nagnykowe
4.3.2.2. Mięśnie podgnykowe
4.3.3. Warstwa głęboka mięśni szyi
4.3.3.1. Grupa boczna mięśni szyi – mięśnie pochyłe
4.3.3.2. Mięśnie przedkręgowe
4.4. Powięź szyi
4.5. Trójkąty szyi
4.6. Mięśnie karku
4.6.1. Warstwa powierzchniowa mięśni karku
4.6.2. Warstwa głęboka mięśni karku
4.6.2.1. Mięśnie przedpotyliczne
4.7. Powięzie karku
Rozdział 5. Unaczynienie głowy i szyi
6.1. Nerwy czaszkowe
6.1.1. Miejsca wyjścia z ośrodkowego układu nerwowego
6.1.2. Jądra nerwów czaszkowych
6.1.3. Nerw węchowy
6.1.4. Nerw wzrokowy
6.1.5. Nerw okoruchowy
6.1.5.1. Jądra nerwu okoruchowego
6.1.5.2. Topografia i zakres zaopatrzenia
6.1.6. Nerw bloczkowy
6.1.7. Nerw trójdzielny
6.1.7.1. Jądra nerwu trójdzielnego
6.1.7.2. Nerw oczny
6.1.7.3. Zwój rzęskowy
6.1.7.4. Nerw szczękowy
6.1.7.5. Gałęzie nerwu szczękowego
6.1.7.6. Zwój skrzydłowo-podniebienny
6.1.7.7. Nerwy podniebienne
6.1.7.8. Nerw żuchwowy
6.1.7.9. Zwój uszny
6.1.7.10. Zwój podżuchwowy
6.1.8. Nerw odwodzący
6.1.9. Nerw twarzowy
6.1.9.1. Jądra i korzenie nerwu twarzowego
6.1.9.2. Zwój kolanka i nerw skalisty większy
6.1.9.3. Dalszy przebieg i gałęzie nerwu twarzowego
6.1.9.4. Splot przyuszniczy
6.1.10. Nerw przedsionkowo-ślimakowy
6.1.10.1. Jądra ślimakowe
6.1.10.2. Jądra przedsionkowe
6.1.10.3. Nerw ślimakowy
6.1.10.4. Nerwy przedsionkowe
6.1.11. Nerw językowo-gardłowy
6.1.12. Nerw błędny
6.1.13. Nerw dodatkowy
6.1.14. Nerw podjęzykowy
6.2. Nerwy rdzeniowe
6.2.1. Splot szyjny
6.2.1.1. Gałęzie skórne
6.2.1.2. Gałęzie mięśniowe
6.2.1.3. Pętla szyjna
6.2.1.4. Nerw przeponowy
6.2.2. Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych szyjnych
6.2.3. Splot ramienny
6.3. Pień współczulny
6.3.1. Gałęzie łączące
6.3.2. Gałęzie naczyniowe
6.3.3. Gałęzie trzewne
6.4. Kanał kręgowy w odcinku szyjnym
Rozdział 7. Przestrzenie i trzewia głowy i szyi
7.1. Trzewia głowy
7.1.1. Jama ustna
7.1.1.1. Wargi i szpara ust
7.1.1.2. Policzki
7.1.1.3. Narząd przyustny
7.1.1.4. Dno jamy ustnej
7.1.2. Język
7.1.2.1. Brodawki języka
7.1.2.2. Gruczoły języka
7.1.2.3. Mięśnie języka
7.1.2.4. Unaczynienie języka
7.1.2.5. Unerwienie języka
7.1.3. Podniebienie
7.1.3.1. Podniebienie twarde
7.1.3.2. Podniebienie miękkie
7.1.3.3. Naczynia podniebienia
7.1.3.4. Nerwy podniebienia
7.1.3.5. Cieśń gardzieli
7.1.3.6. Migdałek podniebienny
7.1.4. Gruczoły jamy ustnej. Ślina
7.1.4.1. Ślinianka przyuszna
7.1.4.2. Ślinianka podżuchwowa
7.1.4.3. Ślinianka podjęzykowa
7.1.4.4. Regulacja wydzielania ślinianek
7.1.5. Zęby
7.1.5.1. Budowa zęba
7.1.5.2. Umocowanie zęba w zębodole
7.1.5.3. Dziąsła
7.1.5.4. Łuk zębowy
7.1.5.5. Zwarcie i zgryz
7.1.5.6. Zęby mleczne
7.1.5.7. Zęby stałe
7.1.6. Gardło
7.1.6.1. Część nosowa gardła
7.1.6.2. Część ustna gardła
7.1.6.3. Część krtaniowa gardła
7.1.6.4. Błona podśluzowa
7.1.6.5. Błona mięśniowa gardła
7.1.6.6. Powięzie i przestrzenie gardła
7.1.6.7. Unaczynienie gardła
7.1.6.8. Unerwienie gardła
7.1.7. Nos zewnętrzny, jama nosowa i zatoki przynosowe
7.1.7.1. Nos zewnętrzny
7.1.7.2. Jama nosowa
7.1.7.3. Zatoki przynosowe
7.1.8. Dół podskroniowy i dół skroniowy
7.1.8.1. Dół podskroniowy
7.1.8.2. Dół skroniowy
7.1.9. Oko i oczodół
7.1.9.1. Gałka oczna
7.1.9.2. Oczodół
7.1.9.3. Otoczenie wejścia do oczodołu
7.1.10. Kość skroniowa i ucho
7.1.10.1. Kość skroniowa
7.1.10.2. Ucho zewnętrzne
7.1.10.3. Ucho środkowe
7.1.10.4. Ucho wewnętrzne
7.1.10.5. Proces słyszenia
7.2. Przestrzenie topograficzne szyi
7.2.1. Anatomiczna klasyfikacja przestrzeni szyi
7.2.2. Kliniczna klasyfikacja przestrzeni szyi
7.3. Narządy przestrzeni środkowej szyi
7.3.1. Krtań
7.3.1.1. Połączenia krtani
7.3.1.2. Mięśnie krtani
7.3.1.3. Jama krtani
7.3.1.4. Unaczynienie krtani
7.3.1.5. Unerwienie krtani
7.3.2. Gruczoł tarczowy
7.3.2.1. Unaczynienie gruczołu tarczowego
7.3.3. Gruczoły przytarczyczne
7.3.4. Tchawica
7.3.5. Przełyk
Rozdział 8. Jama czaszki
8.1. Opona twarda
8.1.1. Sierp mózgu
8.1.2. Namiot móżdżku
8.1.3. Sierp móżdżku
8.1.4. Unaczynienie opony twardej
8.1.5. Unerwienie opony twardej
8.2. Przestrzeń nadtwardówkowa
8.3. Przestrzeń podtwardówkowa
8.4. Opona pajęcza
8.5. Opona miękka
8.6. Dół przestrzeni czaszki
8.7. Dół środkowy czaszki
8.7.1. Okolica siodła tureckiego
8.7.1.1. Otwór poszarpany
8.7.2. Zatoka jamista
8.7.3. Przysadka
8.7.3.1. Płat przedni przysadki
8.7.3.2. Płat tylny przysadki
8.7.3.3. Unaczynienie przysadki
8.8. Dół tylny czaszki
8.8.1. Kąt mostowo-móżdżkowy
8.8.1.1. Górna część kąta mostowo-móżdżkowego
8.8.1.2. Dolna część kąta mostowo-móżdżkowego
Rozdział 9. Zabiegi i dostępy operacyjne
9.1. Jama czaszki
9.1.1. Trepanacja otworkowa
9.1.2. Kraniotomia nadnamiotowa
9.2. Podstawa czaszki
9.2.1. Otwarcie tylnej jamy czaszki
9.2.2. Ustne dostępy do podstawy czaszki i kręgosłupa szyjnego
9.2.3. Dostępy do części skalistej kości skroniowej
9.3. Trzewioczaszka
9.3.1. Nakłucie zatoki szczękowej
9.3.2. Otwarcie zatoki szczękowej
9.3.3. Resekcja szczęki
9.3.4. Tamponada przednia i tylna
9.3.5. Rynoskopia
9.3.6. Rynotomia
9.3.7. Dostępy do oczodołu
9.3.8. Dostęp do ślinianki przyusznej
9.3.9. Ropnie zębopochodne
9.4. Szyja
9.4.1. Krtań i tchawica
9.4.1.1. Konikotomia
9.4.1.2. Tracheotomia
9.4.1.3. Intubacja
9.4.2. Inne zabiegi na szyi
9.4.2.1. Rewizja okolicy podżuchwowej
9.4.2.2. Usunięcie krtani
9.4.2.3. Operacje tarczycy
9.4.2.4. Dostęp do tętnicy szyjnej wspólnej
9.4.2.5. Doszczętne usunięci układu chłonnego szyi
9.4.2.6. Dostęp do kręgosłupa od przodu
9.4.2.7. Dostęp do kręgosłupa od tyłu
9.4.2.8. Zespół otworu górnego klatki piersiowej
Rozdział 10. Anatomiczne podstawy znieczuleń
10.1. Blokady w zakresie nerwu trójdzielnego
10.1.1. Blokady zwoju trójdzielnego
10.1.2. Blokady w zakresie nerwu ocznego
10.1.2.1. Znieczulenie oczodołu
10.1.2.2. Blokada nerwu nadoczodołowego
10.1.3. Blokady w zakresie nerwu szczękowego
Blokada w dole skrzydłowo-podniebiennym
Blokada przez kanał podniebienny większy (skrzydłowo-podniebienny)
Blokada nerwu podoczodołowego
Blokada nerwów podniebiennych
Blokada nerwu nosowo-podniebiennego
Blokada nerwów zębodołowych górnych tylnych
Blokada splotu zębowego górnego
10.1.4. Blokady w zakresie nerwu żuchwowego
Blokada nerwu żuchwowego
Blokada nerwu zębodołowego dolnego
Blokada nerwu bródkowego
Blokada nerwu policzkowego
10.2. Blokady w zakresie nerwu językowo-gardłowego i nerwu błędnego
10.2.1. Blokada nerwu krtaniowego górnego
10.3. Blokady w zakresie nerwów rdzeniowych
Blokada nerwu potylicznego większego
Blokada splotu szyjnego
Blokada splotu ramiennego
Blokada między mięśniami pochyłymi
Blokada na poziomie pierwszego żebra
10.4. Blokada pnia współczulnego
Rozdział 11. Dostępy naczyniowe
11.1. Dostępy tętnicze
11.2. Dostępy żylne
Bibliografia

Skorowidz

Książka

 • ISBN: 

  978-83-200-3243-7

 • Autor: 

  Ryszard Aleksandrowicz,Bogdan Ciszek

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2013

 • Format: 

  170 x 240

 • Liczba stron: 

  768

 • Oprawa: 

  twarda

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss