Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Mohammad Diab, Lynn T. Staheli
Waga produktu: 1.5 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Medipage

Książka zawiera najważniejsze informacje na temat ortopedii dziecięcej i stanowi kompendium pozwalające szybko nauczyć się podstaw tej specjalności. Umożliwia ona czytelnikowi znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaką przyjąć metodę postępowania w poszczególnych sytuacjach klinicznych. Autorzy omówili schorzenia dotyczące kończyny górnej, kręgosłupa, stawu biodrowego, kończyny dolnej, stopy i stawu skokowego.
Osobne rozdziały poświęcone są traumatologii i medycynie sportowej, a także zakażeniom, guzom i schorzeniom nerwowym. Książkę zamyka opis ponad stu zespołów, z jakimi spotykają się w swojej pracy ortopedzi.
Ortopedia dziecięca w praktyce jest skierowana przede wszystkim do ortopedów i rezydentów, ale może przydać się również lekarzom innych specjalności, którzy mają pod opieką dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi.

• Praktyczny przewodnik po ortopedii dziecięcej.
• Bezpieczne i sprawdzone w praktyce zalecenia.
• Szczegółowe opisy procedur ortopedycznych.
• Schematy i ryciny ułatwiające planowanie leczenia.
• Holistyczne podejście do pacjenta.

Spis treści:

Wstęp.vi
Przedmowavii
Rozdział 1. Wprowadzenie
Wzrost 1
Nomenklatura jednostek chorobowych . 3
Opieka nad dzieckiem. 4
Rozdział 2. Kończyna górna
Rozwój . 7
Ocena (badanie) 8
Braki. 8
Wady różnicowania 10
Zdwojenia. 12
Przerosty. 13
Niedorozwoje . 13
Przewężenia 13
Zespoły uogólnione. 14
Nadgarstek . 15
Przedramię 16
Ramię . 18
Zakażenie ręki. 22
Rozdział 3. Kręgosłup
Embriologia i rozwój . 25
Ocena. 26
Ból pleców 28
Zapalenie dysku międzykręgowego. 29
Skolioza 30
Skolioza idiopatyczna 30
Skolioza wrodzona 41
Zespół niewydolności klatki piersiowej. 43
Wrodzona kifoza 43
Kifoza Scheuermanna . 44
Kręgoszczelina i kręgozmyk 46
Kręgosłup szyjny . 51
Kręcz szyi 53
Współtowarzyszące zaburzenia neurologiczne 57
Guzy. 58
Rozdział 4. Staw biodrowy
Uwagi ogólne . 65
Diagnostyka 68
Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego 73
Choroba Legga-Calvego-Perthesa . 85
Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej 89
Biodro szpotawe (coxa vara) 95
Biodro trzaskające. 96
Wynicowanie pęcherza . 97
Protruzja panewki (wgłobienie) . 98
Konflikt udowo-panewkowy (impingement) 98
Rozdział 5. Kończyna dolna
Anatomia 101
Utykanie . 102
Bóle podudzia (goleni) 103
Torsja 104
Kolano koślawe i kolano szpotawe 106
Choroba Blounta 108
Bóle przedniej części stawu kolanowego. 110
Osteochondrozy stawu kolanowego . 110
Zwichnięcia stawu kolanowego. 111
Inne stany chorobowe stawu kolanowego 113
Nierówność kończyn. 114
Wrodzone braki kończyn dolnych . 118
Zagięcie piszczeli. 120
Rozdział 6. Stopa i staw skokowy
Anatomia 125
Biomechanika . 126
Diagnostyka 127
Zaburzenia dotyczące palców 128
Przodostopie. 132
Śródstopie 133
Tyłostopie . 138
Staw skokowy. 144
Nowotwory. 147
Zakażenia . 148
Rozdział 7. Traumatologia
Fizjologia 152
Klasyfikacja. 155
Proces diagnostyczny 155
Leczenie 156
Most kostny 158
Nieprzypadkowe urazy 159
Stopa 160
Staw skokowy. 161
Piszczel . 164
Rzepka 166
Kość udowa 167
Obojczyk. 172
Kość ramienna 172
Łokieć. 173
Przedramię 181
Nadgarstek i ręka 185
Miednica. 188
Kręgosłup . 188
Urazowe zwichnięcie stawu 189
Rozdział 8. Medycyna sportowa
Tło 191
Epidemiologia. 192
Dziecko niepełnosprawne . 193
Rodzaj uszkodzenia. 193
Wstrząśnienie mózgu 195
Trening siłowy. 196
Staw skokowy. 196
Staw kolanowy . 198
Staw ramienny 203
Staw łokciowy. 205
Inne 206
Rozdział 9. Zakażenia
Patofizjologia 209
Wybrane drobnoustroje 210
Diagnostyka 211
Postępowanie . 214
Pozostałe zakażenia 217
Rozdział 10. Guzy
Badanie 223
Torbiel kości 228
Łagodne guzy włókniste 231
Łagodne guzy chrzęstne 233
Łagodne nowotwory kości 235
Inne guzy łagodne 237
Nowotwory złośliwe tkanek miękkich 238
Nowotwory złośliwe kości. 239
Rozdział 11. Schorzenia nerwowo-mięśniowe
Przebieg choroby 243
Główne założenia postępowania. 248
Mózgowe porażenie dziecięce 248
Rozszczep kręgosłupa . 255
Dystrofia mięśniowa 258
Inne choroby nerwowo-mięśniowe . 261
Rozdział 12. Zespoły
Wprowadzenie . 266
Achondroplazja. 269
Akrodyzostoza 270
Zespół pasm owodniowych. 270
Amioplazja 270
Zespół Antleya-Bixlera. 270
Zespół Aperta . 270
Artrogrypoza 270
Zespół Bealsa 271
Zespół Beckwitha-Wiedemanna 271
Brachydaktylia. 271
Brachyolmia (brachyrhachia) 271
Zespół Brucka . 271
Choroba Caffeya (hiperostoza korowa
noworodków). 271
Dysplazja kampomeliczna . 272
Zespół Carpentera. 272
Chondrodysplazja punktowa
(zespół Conradiego-Hünermanna). 272
Dysplazja chondroektodermalna
(zespół Ellisa-van Crevelda) 272
Dysplazja obojczykowo-czaszkowa 272
Zespół Cornelii de Lange. 272
Dysplazja czaszkowo-nasadowa 273
Dysplazja czaszkowo-trzonowa. 273
Zespół de Barsy’ego 273
Dysplazja diastroficzna 273
Zespół Downa (trisomia chromosomu 21) . 273
Zespół Dyggve-Melchiora-Clausena. 274
Hemimeliczna dysplazja nasadowa 274
Zespoły Ehlersa-Danlosa 274
Zespół Emanuela. 275
Mnoga dysplazja nasadowa 275
Zespoł Escobara 275
Rodzinna dysautonomia 275
Niedokrwistość Fanconiego. 275
Zespół twarz–kość udowa. 275
Postępująca kostniejąca fibrodysplazja 276
Zespół Freemana-Sheldona . 276
Ataksja Friedreicha 276
Choroba Gauchera . 276
Zespół Goldenhara 276
Zespół Guillaina-Barrego . 277
Zespół ręka-stopa-genitalia . 277
Hemofilia 277
Zespół Holta-Orama 277
Homocystynuria 277
Zespół Klippla-Feila . 278
Zespół Klippla-Trénaunaya-Webera . 278
Dysplazja Kniesta 278
Zespół Larsena 278
Dyschondrosteoza Lérie-Weilla 278
Zespół Lescha-Nyhana. 279
Zespół Mafucciego 279
Zespół Marfana. 279
Zespół Marshalla-Smitha . 280
Zespół McCune’a-Albrighta. 280
Zespół Meiera-Gorlina. 280
Zespół Melnicka-Needlesa. 280
Melorheostosis 280
Dysplazja mezomeliczna 281
Metachondromatoza 281
Chondrodysplazja przynasadowa 281
Dysplazja metatropiczna . 281
Zespół Möbiusa. 282
Mukopolisacharydozy . 282
Śródkostna chrzęstniakowatość mnoga. 283
Mnogie wyrośla chrzęstno-kostne. 283
Zespół mnogich kościozrostów 283
Zespół paznokieć-rzepka. 284
Nerwiakowłókniakowatość . 284
Dysplazja oczno-zębowo-palcowa. 285
Wrodzona łamliwość kości 285
Osteopetroza 287
Zespół uszno-podniebienno-palcowy. 288
Zespół Polanda 288
Zespół Pradera-Williego. 288
Zespół Proteusza. 288
Choroba Pyle’a . 289
Zespół suszonej śliwki . 289
Pseudoachondroplazja 289
Zespół płetwistości (pterygium) . 289
Pyknodyzostoza 290
Krzywica. 290
Zespół Rileya-Daya 290
Zespół Rubinsteina-Taybiego. 290
Zespół Seckela 291
Zespół Silvera-Russella. 291
Zespół małej rzepki . 291
Rozszczep ręki/ stopy 291
Dysplazja kręgowo-nasadowo-przynasadowa 291
Dysplazja kręgowo-nasadowa. 292
Dysplazja kręgowo-przynasadowa. 292
Zespół Sticklera. 293
Dysplazja Streetera 293
Dysplazja tanatoforyczna (śmiertelna) 293
Zespół małopłytkowość – aplazja kości
promieniowej 293
Dysplazja włosowo-nosowo-paliczkowa 293
Zespół Turnera 293
Asocjacja VACTERL . 294
Zespół podniebienno-sercowo-twarzowy 294
Choroba von Willebranda . 294
Zespół gwiżdżącej twarzy 294
Zespół Waardenburga. 294
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. 294
Indeks. 299

Parametry

 • Tytuł: 

  Ortopedia dziecięca w praktyce

 • ISBN: 

  9788366632189

 • Autor: 

  Mohammad Diab, Lynn T. Staheli

 • Redaktor: 

  Maciej Kołban, Łukasz Matuszewski, Marek Synder

 • Rok wydania: 

  2021

 • Numer wydania: 

  1

 • Liczba stron: 

  317

 • Szerokość produktu: 

  21

 • Wysokość produktu: 

  29

 • Okładka: 

  twarda

Inne tytuły z tej serii: