Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: M.D. Miller, S.R. Thompson
Waga produktu: 3.4 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
EAN: 9788366548312
Wysyłka: Wysyłka gratis!

Macie Państwo przed sobą książkę wyjątkową. Jest to podręcznik, kompendium adresowane do wszystkich ortopedów od zupełnie początkujących do bardzo doświadczonych. W książce zawarta jest cała ortopedia i traumatologia narządu ruchu. Wiedza przedstawiona jest w formie kompendium, łatwo i szybko można zatem znaleźć interesujący nas problem. Równie szybko i łatwo znajdziemy odpowiedź jak diagnozować, jakie postawić rozpoznanie i jak leczyć naszego pacjenta.
Warto zatem mieć tę książkę zawsze „pod ręką”. Niezależnie od tego w chwilach wolnych warto przeczytać taki lub inny akapit, by przypomnieć sobie różne zagadnienia. Dla rezydentów jest to idealna pozycja, by się z niej uczyć, jak również kontrolować stan swojej wiedzy. Podsumowania po każdym rozdziale są idealne do tego celu.
Prof. Leszek Romanowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Maksymalna wiedza w jak najkrótszym czasie!

MILLER. ORTOPEDIA to od ponad 25 lat bestsellerowe narzędzie ułatwiające rezydentom skuteczne przygotowanie do egzaminu specjalizacyjnego, a ortopedom, zwiększenie bezpieczeństwa, skuteczności i wydajności ich praktyki klinicznej.
• Zwięzły, intuicyjny i czytelny format - kluczowe, wypunktowane zagadnienia
• Szczegółowe ilustracje zapewniające pełne wizualne zrozumienie złożonych tematów

Książka dostępna tylko w kompletach (Tom 1 i Tom 2) Brak możliwości zakupu tylko jednego tomu.

Spis treści:

TOM 1

INFORMACJE OGÓLNE 1
Matthew R. Schmitz, Marc McCord DeHart, Zain Qazi, Franklin
D. Shuler
CZĘŚĆ 1 TKANKI W ORTOPEDII 1
Kości 1
Stawy 42
Tkanki nerwowa, mięśniowa i łączna 74
CZĘŚĆ 2 BIOLOGIA W ORTOPEDII 88
Biologia molekularna i komórkowa 88
Mikrobiologia zakażeń 101
CZĘŚĆ 3 MEDYCYNA OKOŁOOPERACYJNA
I ORTOPEDYCZNA 115
Problemy okołooperacyjne 115
CZĘŚĆ 4 POZOSTAŁE ZASADY
POSTĘPOWANIA, 131
Badania obrazowe i specjalne 131
Biomateriały i biomechanika 137
PODSUMOWANIE 157
2 ANATOMIA 164
F. Winston Gwathmey, Jr, M. Tyrrell Burrus
CZĘŚĆ 1 WPROWADZENIE 164
Informacje ogólne 164
CZĘŚĆ 2 KOŃCZYNA GÓRNA 165
Obręcz barkowa 165
Ramię 169
Przedramię 173
Nadgarstek i ręka 173
CZĘŚĆ 3 KOŃCZYNA DOLNA 213
Miednica, staw biodrowy i kość udowa 213
Staw kolanowy i podudzie 219
Staw skokowy i stopa 223
CZĘŚĆ 4 KRĘGOSŁUP 266
Osteologia 266
Artrologia 266
Dostępy operacyjne do kręgosłupa 281
PODSUMOWANIE 286
3 ORTOPEDIA PEDIATRYCZNA 290
Matthew R. Schmitz, Jeremy K. Rush i Todd A. Milbrandt
CZĘŚĆ 1 ZABURZENIA W OBRĘBIE KOŃCZYNY
GÓRNEJ 290
Porażenie splotu ramiennego 290
Zniekształcenie Sprengla 291
Zaburzenia włóknienia mięśnia naramiennego 291
Wrodzony staw rzekomy obojczyka 291
Zespół Polanda 291
Zespół Aperta 292
CZĘŚĆ 2 ZABURZENIA W OBRĘBIE KOŃCZYNY
DOLNEJ: OGÓLNE 292
Zaburzenia rotacji w obrębie kończyny dolnej 292
Nierówność kończyn dolnych 293
CZĘŚĆ 3 STAW BIODROWY I UDO 294
Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego 294
Wrodzone biodro szpotawe 298
Choroba Legg-Calve-Perthesa (coxa plana) 299
Złuszczenie głowy kości udowej 300
Wynicowanie pęcherza moczowego 303
Wrodzony niedorozwój kości udowej (proximal femoral focal
deficiency, PFFD) 303
Wrodzone zwichnięcie stawu kolanowego 304
Zapalenia i zakażenia kończyny dolnej 304
CZĘŚĆ 4 STAW KOLANOWY I PODUDZIE 306
Podudzie 306
Zagięcie kości piszczelowej 308
Oddzielająca martwica chrzęstno-kostna (osteochondritis
dissecans) 310
Choroba Osgood-Schlattera 310
Łąkotka dyskowata tarczowata 310
Wrodzone zwichnięcie stawu kolanowego 310
CZĘŚĆ 5 STOPA 311
Wrodzona stopa końsko-szpotawa 311
Przywiedzenie przodostopia i stopa serpentynowa 312
Stopa wydrążona 313
Wrodzone pionowe ustawienie kości skokowej (talus
verticalis) 313
Koalicja kości stępu 314
Stopa piętowo-koślawa 315
Młodzieńcze paluchy koślawe 315
Choroba Köhlera 315
Statyczna stopa płaska 316
Nawykowe chodzenie na palcach 317
Dodatkowa kość łódkowata 317
Ball-and-socket ankle 317
Wrodzone wady palców stopy 317
CZĘŚĆ 6 KRĘGOSŁUP DZIECKA 317
Idiopatyczna skolioza młodocianych 317
Skolioza o wczesnym początku (EOS) 322
Idiopatyczna skolioza dziecięca 323
Idiopatyczna skolioza wczesnodziecięca 323
Wrodzone skrzywienia kręgosłupa 323
Skoliozy nerwowo-mięśniowe 326
Nerwiakowłókniakowatość (neurofibromatoza) 327
Kifoza 327
Choroby kręgosłupa szyjnego 328
Kręgoszczelina i kręgozmyk (spondyloliza i spondylolisteza) 329
Inne choroby kręgosłupa 332
CZĘŚĆ 7 PORAŻENIE MÓZGOWE 333
Wprowadzenie 333
Klasyfikacja 333
Ocena ortopedyczna 333
Leczenie spastyczności 334
Zaburzenia chodu 334
Zaburzenia w obrębie kręgosłupa 336
Podwichnięcie i zwichnięcie stawu biodrowego 336
Zaburzenia w obrębie stawów kolanowych 337
Zaburzenia w obrębie stopy i stawu skokowego 337
Postępowanie w zaburzeniach kończyny górnej 338
CZĘŚĆ 8 ZABURZENIA
NERWOWO-MIĘŚNIOWE 338
Zespoły artrogrypotyczne 338
Rozszczep kręgosłupa 340
Miopatie (dystrofie mięśniowe) 342
Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe 344
Wrodzone neuropatie 344
Myasthenia gravis 345
Zaburzenia komórek rogów przednich 345
Ostra idiopatyczna polineuropatia poinfekcyjna
(zespół Guillaina-Barrégo) 346
Zespoły przerostowe 346
CZĘŚĆ 9 DYSPLAZJE KOSTNE 346
Wprowadzenie 346
Achondroplazja 346
Pseudoachondroplazja 348
Dysplazja wielonasadowa (multiple epiphyseal
dysplasia, MED) 348
Dysplazja kręgowo-nasadowa (spondyloepiphyseal
dysplasia, SED) 350
Chondrodysplazja punktowa 350
Zespół Kniesta 351
Chondrodysplazja przynasadowa 351
Dysplazja nasadowa połowicza (choroba Trevora) 351
Postępująca dysplazja trzonów (choroba Camuratiego-
-Engelmana) 351
Mukopolisacharydozy 351
Dysplazja diastroficzna 352
Dysplazja (dysostoza) obojczykowo-czaszkowa 322
Osteopetroza 353
Hiperostoza korowa niemowląt (choroba Caffeya) 353
Homocystynuria 353
Dysplazje współistniejące z łagodnymi zmianami kości 353
CZĘŚĆ 10 ZMIANY ORTOPEDYCZNE W INNYCH
CHOROBACH 354
Zespół Downa (trisomia 21) 354
Zespół Turnera 354
Zespół Pradera-Williego 354
Zespół Marfana 355
Zespół Ehlersa-Danlosa 355
Postępujące kostniejące zapalenie mięśni (fibrodysplasia ossificans progressiva) 355
Zespół Menkesa 355
Zespół Retta 355
Zespół Beckwitha-Wiedemanna 356
Zespół paznokciowo-rzepkowy (wrodzona onychoosteodysplazja) 356
Wady spowodowane przez czynniki teratogenne 356
CZĘŚĆ 11 ZABURZENIA HEMATOPOETYCZNE I METABOLICZNE ORAZ ZAPALENIA STAWÓW 356
Choroba Gauchera 356
Choroba Niemanna-Picka 356
Anemia sierpowata 356
Talasemia 357
Hemofilia 357
Białaczka 357
Krzywica 357
Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta) 358
Idiopatyczna młodzieńcza osteoporoza 359
Idiopatyczne młodzieńcze zapalenie stawów 359
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 359
PODSUMOWANIE 360
4 MEDYCYNA SPORTOWA 365
Stephen R. Thompson i Mark D. Miller
CZĘŚĆ 1 STAW KOLANOWY 365
Anatomia 365
Biomechanika 371
Techniki diagnostyczne 371
Artroskopia stawu kolanowego 374
Uszkodzenia łąkotek 375
Uszkodzenia więzadeł 380
Zmiany kostno-chrzęstne 387
Choroby błony maziowej 388
Choroby w obrębie stawu rzepkowo-udowego 389
Urazy stawu kolanowego u dzieci 394
CZĘŚĆ 2 MIEDNICA, STAW BIODROWY
I UDO 394
Stłuczenia 394
Urazy mięśni 394
Zapalenie kaletki 395
Zespoły ucisku nerwów 395
Zaburzenia kostne 395
Zaburzenia śródstawowe 396
Konflikt udowo-panewkowy (femoroacetabular impingement,
FAI) 396
Pozostałe schorzenia stawu biodrowego 397
Artroskopia stawu biodrowego 397
CZĘŚĆ 3 BARK 399
Anatomia 399
Biomechanika 400
Diagnostyka 403
Artroskopia barku 403
Niestabilność barku 404
Zespół konfliktu podbarkowego 411
Choroba stożka rotatorów 411
Zerwanie ścięgna mięśnia podłopatkowego 417
Artropatia stożka rotatorów 417
Konflikt podkruczy 417
Konflikt wewnętrzny 418
Uszkodzenie obrąbka typu SLAP (superior labrum anterior to
posterior) 418
Schorzenia bliższego końca głowy długiej ścięgna mięśnia
dwugłowego ramienia 421
Urazy stawu barkowo-obojczykowego oraz mostkowo-obojczykowego 422
Zerwanie mięśni 424
Sztywność barku, bark zamrożony 425
Zaburzenia nerwów 425
Inne zaburzenia w obrębie barku 427
CZĘŚĆ 4 INNE MEDYCZNE ASPEKTY
MEDYCYNY SPORTOWEJ 428
Badanie fizykalne przed zawodami sportowymi 428
Patologie mięśni 429
Ćwiczenia 429
Zaburzenia kardiologiczne u sportowców 429
Wstrząs mózgu 429
Anemia sierpowata 429
Zaburzenia metaboliczne u sportowców 429
Leki ergogeniczne 430
Kobiety sportowcy 430
Choroby zakaźne u sportowców 430
Inne urazy i kwestie związane z uprawianiem sportu 432
PODSUMOWANIE 433
ENDOPROTEZOPLASTYKA DUŻYCH
STAWÓW U DOROSŁYCH 437
Edward J. McPherson, James A. Browne i Stephen
R. Thompson
CZĘŚĆ 1 OCENA PACJENTA DOROSŁEGO ZE
SCHORZENIAMI STAWU BIODROWEGO 439
Badanie fizykalne i manewry stosowane do wykrywania dolegliwości stawu biodrowego 439
Badania obrazowe 439
CZĘŚĆ 2 NIEPRAWIDŁOWOŚCI STRUKTURALNE
STAWU BIODROWEGO U DOROSŁYCH 439
Uwagi ogólne 439
Oznaki i objawy 439
Klasyfikacja dysplazji stawu biodrowego u dorosłych 439
Leczenie dysplazji 440
Konflikt udowo-panewkowy 441
Leczenie konfliktu udowo-panewkowego 442
CZĘŚĆ 3 JAŁOWA MARTWICA GŁOWY KOŚCI
UDOWEJ 443
Dane statystyczne 443
Etiologia 443
Obraz kliniczny 443
Badania obrazowe 443
Klasyfikacja 443
Leczenie 443
Przemijająca osteoporoza stawu biodrowego 444
CZĘŚĆ 4 LECZENIE ARTROZY STAWU
BIODROWEGO 445
Leczenie nieoperacyjne 445
Leczenie operacyjne 445
CZĘŚĆ 5 CAŁKOWITA ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO 447
Wskazania 447
Dostępy operacyjne 447
Planowanie operacji 447
Metody osadzania implantów 448
Pobudzanie obrastania tkanką kostną 450
Hydroksyapatyt 451
Pierwotna endoprotezoplastyka stawu biodrowego – wybór
metod osadzania implantów 451
Przenoszenie obciążeń przez komponent udowy 451
Spadek gęstości tkanki kostnej w odpowiedzi na zmniejszone
obciążenie (stress shielding) 453
Uszkodzenie trzpienia 453
CZĘŚĆ 6 REWIZYJNA ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO 453
Obluzowanie implantu – obraz kliniczny 453
Komponent panewkowy 454
Komponent udowy 456
CZĘŚĆ 7 ZUŻYCIE POLIETYLENOWYCH WKŁADEK I OSTEOLIZA U PACJENTÓW PO CAŁKOWITEJ ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO 458
Wprowadzenie 458
Przebieg osteolizy 459
Okołoprotezowa osteoliza stawu biodrowego – efektywna
przestrzeń stawowa 460
Powstawanie drobnych cząstek stałych – zużycie liniowe
a zużycie objętościowe 460
Osteoliza u pacjenta z endoprotezą stawu biodrowego – wyniki badań radiologicznych 461
Przeciwdziałanie osteolizie 461
CZĘŚĆ 8 ZŁAMANIA OKOŁOPROTEZOWE
PO THA 461
Czas wystąpienia złamania 461
Złamanie śródoperacyjne 461
Złamanie we wczesnym okresie pooperacyjnym 462
Złamanie późne 462
CZĘŚĆ 9 ENDOPROTEZOPLASTYKA
POWIERZCHNIOWA STAWU BIODROWEGO
(KAPOPLASTYKA) 463
Zalety 463
Względne przeciwwskazania 463
Powikłania 463
CZĘŚĆ 10 CAŁKOWITA ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO – UWAGI
KOŃCOWE 463
Uszkodzenia struktur nerwowych 463
Istotne klinicznie względy anatomiczne 464
Swoiste powikłania i czynniki ryzyka zależne od pacjenta 464
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 464
Kostnienie heterotopowe 464
Konflikt biodrowo-lędźwiowy 464
Własności mechaniczne implantów 465
CZĘŚĆ 11 CAŁKOWITA ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO – STABILNOŚĆ
STAWU 465
Częstość występowania zwichnięć endoprotez 465
Czynniki ryzyka wystąpienia zwichnięcia endoprotezy 465
Ocena pacjenta w kierunku zwichnięcia endoprotezy 465
Modele komponentów 465
Łuk pierwotny 465
Zakres dźwigni 466
Cechy optymalnych endoprotez 466
Położenie komponentów endoprotezy 467
Napięcie tkanek miękkich 467
Funkcje tkanek miękkich 470
Leczenie zwichnięć endoprotezy stawu biodrowego 471
CZĘŚĆ 12 POWIERZCHNIE WSPÓŁPRACUJĄCE
ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO
– KWESTIE TECHNICZNE 473
Rodzaje powierzchni współpracujących 473
Twarda głowa/miękka wkładka 473
Twarda głowa/twarda wkładka 478
Korozja czopu (modułowego elementu łączącego głowę
z trzpieniem) 482
CZĘŚĆ 13 OCENA PACJENTA Z ARTROZĄ
STAWU KOLANOWEGO 483
Obraz kliniczny 483
Badania obrazowe 483
CZĘŚĆ 14 LECZENIE ARTROZY STAWU
KOLANOWEGO 483
Leczenie nieoperacyjne 483
Leczenie operacyjne 483
CZĘŚĆ 15 CAŁKOWITA ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO 485
Wskazania 485
Żywotność endoprotezy 485
Cele techniczne całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego 485
Planowanie operacji 485
Cele osteotomii 487
Równoważenie napięcia więzadeł w płaszczyźnie czołowej 487
Deformacja zgięciowa (przykurcz zgięciowy) 489
Równoważenie sił działających na staw kolanowy w płaszczyź-
nie strzałkowej 489
Powikłania po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego 490
CZĘŚĆ 16 KLASYFIKACJA ENDOPROTEZ STAWU KOLANOWEGO 496
Klasy endoprotez 496
Endoproteza pierwotna z zachowaniem więzadła krzyżowego
tylnego 496
Endoproteza pierwotna bez zachowania więzadła krzyżowego
tylnego 497
Endoproteza pierwotna ze stabilizacją tylną 497
Endoproteza pierwotna ze stabilizacją przednią 500
Endoproteza pierwotna z obrotową wkładką
(mobile bearing) 501
Wykorzystanie implantów modułowych w pierwotnej endoprotezoplastyce stawu kolanowego 502
Całkowicie związana endoproteza stawu kolanowego 503
CZĘŚĆ 17 REWIZYJNA ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO 504
Ocena przedoperacyjna 504
Dostęp operacyjny 505
Komponenty endoprotezy 505
Wymiana modułu wkładki ze wskazania przedwczesnego
zużycia 505
Rewizyjna endoprotezoplastyka stawu kolanowego – technika
operacyjna 505
Rewizyjna endoprotezoplastyka stawu kolanowego – komponent rzepkowy 506
CZĘŚĆ 18 TOR RZEPKI W CAŁKOWITEJ ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO 506
Wprowadzenie 506
Znaczenie kąta Q w całkowitej endoprotezoplastyce stawu
kolanowego 506
Metody zapewnienia optymalnego toru rzepki 506
Śródoperacyjna ocena nieprawidłowości toru rzepki 510
Pooperacyjna ocena nieprawidłowości toru rzepki 510
Zbyt niskie położenie rzepki 510
Z wymianą lub bez wymiany powierzchni stawowej rzepki 510
CZĘŚĆ 19 KATASTROFICZNE ZUŻYCIE ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO 511
Przedwczesne zużycie implantu 511
Czynniki powodujące katastroficzne zużycie endoprotezy
stawu kolanowego 511
Grubość wkładki wykonanej z polietylenu 511
Geometria stawu 512
Kinematyka stawu 512
Technika operacyjna 513
Obróbka polietylenu 513
Scenariusz katastroficznego zużycia 514
Sposoby ograniczania katastroficznego zużycia wkładek
wykonanych z polietylenu 514
CZĘŚĆ 20 OCENA PACJENTA Z ARTROZĄ STAWU RAMIENNEGO 515
Wprowadzenie 515
Wywiad i badanie fizykalne 515
Badania obrazowe 515
Leczenie 517
CZĘŚĆ 21 ENDOPROTEZOPLASTYKA POŁOWICZA STAWU RAMIENNEGO 518
Wskazania 518
Wymagania 518
Powikłania 518
Konwersja od endoprotezoplastyki połowiczej do całkowitej
endoprotezoplastyki stawu ramiennego 518
Endoprotezoplastyka połowicza w leczeniu artropatii z uszkodzenia stożka rotatorów 518
CZĘŚĆ 22 CAŁKOWITA ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU RAMIENNEGO 518
Wprowadzenie 518
Wymagania 518
Położenie komponentów endoprotezy 519
Usprawnianie 519
Powikłania 519
CZĘŚĆ 23 ODWRÓCONA ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU RAMIENNEGO 519
Wprowadzenie 519
Wymagania 520
Położenie komponentów endoprotezy 520
Powikłania 520
CZĘŚĆ 24 ZAKAŻENIA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU RAMIENNEGO 521
Wprowadzenie 521
Najczęściej rozpoznawane mikroorganizmy 521
Wywiad i badanie fizykalne 521
Badania obrazowe i laboratoryjne 521
Wyniki badań mikrobiologicznych 521
Postępowanie 522
PODSUMOWANIE 522

TOM 2
6 STANY CHOROBOWE STOPY
I STAWU SKOKOWEGO 527
Anish R. Kadakia i Jeffrey D. Seybold
7 CHIRURGIA RĘKI, KOŃCZYNY
GÓRNEJ I MIKRONACZYNIOWA 628
Lance M. Brunton i A. Bobby Chhabra
8 KRĘGOSŁUP 719
Francis H. Shen
9 PATOLOGIE ORTOPEDYCZNE, 777
Ginger E. Holt
10 REHABILITACJA: CHÓD,
AMPUTACJE, PROTEZY, ORTEZY
I URAZY NEUROLOGICZNE 822
MaCalus Vinson Hogan, Ermias S. Abebe
11 OBRAŻENIA POURAZOWE 844
David J. Hak, Cyril Mauffrey
12 ZASADY ETYKI LEKARSKIEJ 953
Marc McCord DeHart
13 BIOSTATYKA I PROJEKTOWANIE
BADAŃ NAUKOWYCH 961
Joseph M. Hart
SKOROWIDZ 975

Książka

 • ISBN: 

  978-83-66548-31-2

 • Autor: 

  M.D. Miller, S.R. Thompson

 • Redaktor: 

  L. Romanowski

 • Wydanie: 

  7

 • Rok wydania: 

  2020

 • Format: 

  210 x 275

 • Liczba stron: 

  996

 • Oprawa: 

  twarda

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss