Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Johannes Buckup, Reinhard Hoffmann
Waga produktu: 0.55 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788320048063
Wysyłka od: 9.90 PLN

Kolejne, V już, wydanie praktycznego przewodnika do szybkiego i prostego rozpoznania zaburzeń czynnościowych układu mięśniowo-szkieletowego.
Obecną edycję przygotowano na postawie najnowszego VI wydania oryginału. Zasadniczą zmianą w stosunku do poprzednich edycji jest fakt, iż każdy rozdział został ponownie opracowany i uzupełniony przez specjalistę w zakresie danego stawu.
Badanie, przeprowadzone na podstawie zawartych w książce materiałów, umożliwia sprawne diagnozowanie różnicowe i – niejednokrotnie – pozwala uniknąć czasochłonnych, kosztownych badań radiologicznych lub tomograficznych.

Spis treści

Podstawy
Podstawy badania pacjenta

1. Kręgosłup
Ocena ruchomości kręgosłupa (punkt wyjścia w pozycji zerowej)
Test odległości końca palca od podłoża
Objaw Otta
Objaw Schobera
Test fałdu skóry Kiblera
Testy klatki piersiowej
Test ucisku mostka
Test ucisku żeber
Test obwodu klatki piersiowej
Test Schepelmanna
Testy szyjnego odcinka kręgosłupa
Badanie skriningowe ruchów rotacyjnych szyjnego odcinka kręgosłupa
Test rotacji głowy przy maksymalnym wyproście
Test rotacji głowy przy maksymalnym zgięciu
Segmentarny test funkcjonalny szyjnego odcinka kręgosłupa
Test Soto–Halla
Test perkusyjny
Test O’Donoghue’a
Test Valsalvy
Test Spurlinga
Test dystrakcyjny szyjnego odcinka kręgosłupa
Test Elveya (testy rozciągowe kończyny górnej)
Test rozciągowy splotu ramiennego
Test przemieszczania barku w kierunku dystalnym
Test odwiedzenia ramienia (test Bakody)
Test kompresyjny Jacksona
Test kompresyjny otworów międzykręgowych
Test kompresyjny w zgięciu
Test kompresyjny w wyproście
Objaw Lhermitte’a
Testy piersiowego odcinka kręgosłupa
Objaw Adama
Test wypadu (osuwania)
Segmentarne testy funkcjonalne piersiowego odcinka kręgosłupa w wyproście i zgięciu
Testy lędźwiowego odcinka kręgosłupa
Test biernego zginania goleni wbrew oporowi
Test opukiwania wyrostków kolczystych
Objaw ze strony mięśnia lędźwiowego
Test uwalniania (upuszczania) Lasegue’a
Test sprężynowania I (resorowy)
Test przeprostu
Test stania na jednej nodze (test Storcha, test przeprostu lędźwi)
Test podpieranego (podtrzymywanego) zgięcia do przodu (test obręczy)
Zespoły uciskowe korzeni nerwowych
Test zgięciowy (Slump Test)
Objaw Lasegue’a (test SLR – Straight Leg Raise)
Objaw udowy Lasegue’a (odwrócony objaw Lasegue’a)
Objaw Bonneta (objaw mięśnia gruszkowatego)
Objaw Lasegue’a–Moutauda–Martina (skrzyżowany objaw Lasegue’a)
Objaw Bragarda
Różnicujący test Lasegue’a
Objaw Duchenne’a
Test Kerniga–Brudzińskiego
Test poruszania się na piętach lub palcach
Objaw Lasegue’a w pozycji siedzącej
Objaw Hoovera
Staw krzyżowo-biodrowy
Testy więzadłowe
Test sprężynowania II
Test Patricka (test Fabere) – objaw czwórki
Trójfazowy test przeprostu
Test kolców
Objaw wyprzedzania
Test sprężynowania stawów krzyżowo-biodrowych z udem
Test mobilizacji stawu krzyżowo-biodrowego (test potrząsania, podrzucania, podnoszenia)
Objaw Derbolowsky’ego
Test Gaenslena (drugi objaw Mennella)
Test uciskowy kości biodrowej
Pierwszy objaw Mennella
Test Yeomana
Test Laguerre’a
Krzyżowo-biodrowy test rozciągania
Test odwodzenia z obciążeniem

2. Bark i staw ramienny
Zakres ruchomości stawu ramiennego (punkt wyjścia w pozycji zerowej stawu)
Testy orientacji (ustawienia)
Szybki test do oceny złożonego ruchu w stawie (test Apleya)
Chwyt Codmana
Test „znaku dłoni” i test „znaku palca”
Testy zapalenia kaletek
Kaletki
Objaw zapalenia kaletki
Test Dawbarna
Dyskineza łopatkowo-żebrowa
Test łopatkowy z asystą
Pierścień rotatorów
Test zerowego odwodzenia
Test mięśnia nadgrzebieniowego Jobe’a (test pustej puszki)
Test mięśnia podłopatkowego
Objaw ułożeniowy ramienia w rotacji wewnętrznej (IRLS, Internal Rotation Lag Sign)
Test startu Gerbera
Test ucisku brzucha
Objaw oderwania ręki od brzucha
Test przytulania „na misia”
Objaw Napoleona
Test zerowej rotacji zewnętrznej (test mięśnia podgrzebieniowego)
Objaw ułożeniowy ramienia w pozycji rotacji zewnętrznej (ERLS, External Rotation Lag Sign)
Test odwodzenia i zewnętrznej rotacji (test Patte)
Niespecyficzny test mięśnia nadgrzebieniowego
Objaw opadającego ramienia (drop-arm)
Objaw trębacza wg Walcha
Test draśnięcia Apleya (Apleys scratch test)
Bolesny łuk I
Test ciasnoty Neera
Test siły w rotacji wewnętrznej ramienia (IRRST, Internal Rotation Resistance Strenth-Test)
Test ciasnoty Hawkinsa i Kennedy’ego
Test ciasnoty Neera po iniekcji środka przeciwbólowego
Staw barkowo-obojczykowy
Bolesny łuk II
Test forsownego przywodzenia zwisającej kończyny górnej
Test przemieszczania dalszego końca obojczyka w płaszczyźnie poziomej
Test skrzyżowanego przywodzenia
Test stawu barkowo-obojczykowego po iniekcji środka przeciwbólowego
Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego
Niespecyficzny test ścięgna mięśnia dwugłowego
Test Abotta–Saundersa
Test dłoni zwróconej ku górze (Palm up Test)
Test trzasku
Test Yergasona
Objaw Huetera
Test więzadła poprzecznego kości ramiennej
Test Ludingtona
Test Lippmana
Uszkodzenie typu SLAP (Superior Labrum Anterior Posterior)
Czynno-kompresyjny test O’Briena
Test rozciągania
Test obciążania mięśnia dwugłowego ramienia I
Test obciążania mięśnia dwugłowego ramienia II
Test zgięcia z oporem Habermeyera
Niestabilność stawu ramiennego
Test ucisku
Przedni test obronny
Test obronny w pozycji leżącej
Test rzutu
Test Lefferta
Test szufladki przedniej i tylnej
Tylny test obronny (Posterior Shift and Load Test)
Test przedniej szufladki Gerbera–Ganza (Anterior Drawer Test)
Test tylnej szufladki Gerbera–Ganza (Posterior Drawer Test)
Test szarpnięcia
Test Fukudy
Objaw rowka, dolna szufladka
Test nadmiernego odwiedzenia Gageya
Test Rowego

3. Staw łokciowy
Ocena ruchomości stawu łokciowego (punkt wyjścia w pozycji zerowej stawu)
Testy funkcjonalne stawu łokciowego
Testy orientacyjne
Test maksymalnego zgięcia
Test wymuszonego odwracania
Testy stabilności stawu łokciowego
Test wymuszonego szpotawienia
Test wymuszonego koślawienia
Test koślawienia w ruchu
Tylno-boczny test obawy (tylno-boczny pivot-shift)
Testy świadczące o obecności zespołów bolesności przedziałów stawu łokciowego
Test krzesła
Test Bowdena
Test Thomsona (objaw łokcia tenisisty)
Test Milla
Test wymuszonego ruchu
Test Cozena
Odwrócony test Cozena
Objaw łokcia gracza w golfa
Test prostowania przedramienia
Objawy ucisku pni nerwowych
Test Tinela
Test zginania stawu łokciowego
Test kompresyjny mięśnia odwracacza

4. Nadgarstek, ręka i palce
Ocena ruchomości ręki (punkty wyjścia w pozycji zerowej stawów)
Testy funkcjonalne ręki (testy ścięgien zginaczy)
Mięsień zginacz głęboki palców
Mięsień zginacz powierzchowny palców
Mięsień zginacz długi kciuka i mięsień prostownik długi kciuka
Test Muckarda
Test Finkelsteina
Test Grinda
Test Linburga
Test funkcjonalny Bunella–Littlera
Test Watsona (test przemieszczania kości łódeczkowatej)
Test balotowania łódeczkowato-półksiężycowatego
Test wyprostu palców (test łuski)
Test przemieszczenia grzbietowego kości główkowatej
Test reakcji (test balotowania półksiężycowato-trójgraniastego)
Test stabilności po uszkodzeniu pobocznych więzadeł łokciowych stawu śródręczno-paliczkowego kciuka
Test unoszenia w odwróceniu
Zespoły uciskowe nerwów kończyny górnej
Test mięśnia nawrotnego obłego
Zespół kanału de Guyona
Zespół kanału nadgarstka
Zespół rowka nerwu łokciowego
Motoryczne testy funkcjonalne ręki
Badanie chwytu szczypcowego
Badanie chwytu klucza
Badanie chwytu zgrubnego
Badanie chwytu dłonią
Badanie siły chwytu
Szybki test dla nerwu promieniowego
Test prostowania kciuka
Test odwracania (supinacji)
Objaw Hoffmanna–Tinela
Szybki test dla nerwu pośrodkowego
Test Ochsnera
Objaw zespołu kanału nadgarstka
Test Phalena
Objaw cyrkla (kręgu)
Test butelki Lüthy’ego
Odwrócony test Phalena
Test nawracania
Objaw Fromenta
Szybki test nerwu łokciowego
Test wewnętrznych mięśni ręki
Test O
Test zginania nadgarstka

5. Staw biodrowy
Zakres ruchomości stawu biodrowego (punkt wyjścia w pozycji zerowej stawu)
Testy funkcjonalne stawu biodrowego
Test końca palca
Test przykurczu mięśnia prostego uda
Test rozciągnięcia mięśnia prostego uda (test Ely’ego)
Test wyprostu stawu biodrowego
Chwyt Thomasa
Test kompresyjny Noble’a
Test Obera
Objaw Drehmanna
Test rotacji biernej (test rolowania)
Test Anvila
Test bólu przy pchnięciu w osi uda
Test na mięsień gruszkowaty
Objaw Trendelenburga–Duchenne’a
Objaw Fabere–Patricka (świadczy o chorobie Perthesa)
Objaw teleskopowy
Test Rosera–Ortolaniego–Barlowa
Test Galeazzi–Ellisa
Test antetorsji (test Craiga)
Test określający różnicę długości kończyn dolnych
Objaw sztywności prostowników biodrowo-lędźwiowych
Objaw podrażnienia krętarza
Test tylnego brzegu
Testy dysplazji biodra wg Kalchschmidta
Test cieśni udowo-panewkowej

6. Staw kolanowy
Ocena ruchomości stawu kolanowego (punkt wyjścia w pozycji zerowej)
Testy rozciągania mięśni
Test rozciągania mięśnia czworogłowego uda (test przykurczu mięśnia czworogłowego uda)
Test rozciągania mięśnia prostego uda
Test rozciągania mięśni zginaczy kolana (mięśnie kulszowo-goleniowe)
Obrzęk stawu kolanowego
Test szczotkowania
Objaw balotowania rzepki (tańcząca rzepka)
Rzepka
Kąt Q
Test przemieszczania rzepki
Objaw Zohlena
Test bólowy po ucisku powierzchni stawowych
Test trzeszczenia (krepitacji)
Test obronny Fairbanka
Test McConnella
Test hamowania podwichnięcia
Test nachylania
Test Dreyera
Test fałdu przyśrodkowego rzepki
Test fałdu Hugstona
Łąkotka
Test dystrakcyjno-kompresyjny Apleya (Grinding test)
Test Thessaly’ego
Test McMurraya (objaw Fouche)
Test Bragarda
Objaw Payra
Test Payra
Objaw Steinmanna I
Objaw Steinmanna II
Test Böhlera–Krömera
Test Merke’a
Test Cabota
Objaw Finoschietto (signo del salto)
Objaw Childressa
Objaw Turnera
Przyśrodkowy i boczny test kompresyjny Andersona
Test rotacyjno-kompresyjny Pässlera
Objaw Czaklina
Test Wilsona
Testy stabilności
Test odwodzenia–przywodzenia (test koślawienia–szpotawienia)
Testy funkcjonalne do oceny przedniego więzadła krzyżowego
Test Lachmanna (szufladka w pobliżu wyprostu)/ test Noulisa
Test Lachmanna w pozycji leżenia przodem
Test Lachmanna po stabilizacji
Test Lachmanna bez dotykania (no touch)
Czynny test Lachmanna
Test przedniej szufladki w zgięciu stawu kolanowego do 90°
Test maksymalnej szufladki Jakoba
Test pivot-shift (test Galwaya)
Stopniowany test pivot-shift Jakoba
Zmodyfikowany test pivot-shift
Test przyśrodkowego przesunięcia (Medialer Shift Test)
Łagodny test pivot-shift (Soft Pivot-shift Test)
Test Martensa
Test Loseego
Test Slocuma
Test cross over Arnolda (Cross over Test)
Test Noyesa
Test ustępowania (giving way) Jakoba
Test Lemaire
Test szarpnięcia Hughstona
Testy funkcjonalne do oceny tylnego więzadła krzyżowego
Test tylnej szufladki w zgięciu stawu kolanowego do 90° – tylny test Lachmanna
Odwrócony test pivot-shift Jakoba
Test skurczu mięśnia czworogłowego
Test tylnego opadania
Łagodny tylno-boczny test szufladki
Test opadania do tyłu pod wpływem grawitacji (Gravity Sign Recurvatum Test)
Test zewnętrznej rotacji i przeprostu Hughstona
Test Godfreya
Dynamiczny tylny test przemieszczenia
Test rotacyjny niestabilności przednio-tylnej Loomera
Pasmo biodrowo-piszczelowe
Test kompresyjny Noble’a

7. Staw skokowy i stopa
Ocena ruchomości stawu skokowego – stopy (punkt wyjścia w pozycji zerowej)
Testy funkcjonalne stawu skokowego
Test Grifki
Test Strunsky’ego
Test przesuwania palucha
Test „chrupania”
Chwyt Gänsslena
Test opukiwania śródstopia
Test uciskowy Thompsona
Objaw Hoffy
Test opukiwania ścięgna piętowego (Achillesa)
Test Colemana
Test giętkości (elastyczności) stopy
Test korekcji przywiedzenia przodostopia
Więzadła poboczne i więzozrosty
Test stabilności skokowej 1 (test przywiedzenia/szpotawienia)
Test stabilności skokowej 2 (test odwiedzenia/koślawienia)
Test szufladki przedniej i tylnej
Test rotacji zewnętrznej (test Kleigera)
Test wyciskania
Test zgięcia grzbietowego
Test uciskania pięty
Zespoły cieśni stawu skokowego górnego (skokowo-goleniowego)
Test na przedni zespół cieśni stawu skokowego (test przeprostu)
Test na tylny zespół cieśni stawu skokowego (test maksymalnego zgięcia)
Uszkodzenia nerwów
Test rozciągania na nerw międzypalcowy
Test trzasku Muldera (test Mortona)
Objaw Tinela
Złamania
Test kompresji pięty

8. Zaburzenia postawy
Test Krausa–Webera
Testy zdolności do utrzymania postawy Matthiasa

9. Zakrzepica żylna
Test Lowenberga
Test Trendelenburga
Test Perthesa
Test Homansa

10. Zaburzenia przepływu krwi w naczyniach tętniczych – zespoły cieśni
Test Allena (test zamknięcia pięści)
Test tętnicy kręgowej według George’a (test De-Klyn)
Test Ratschowa–Boergera
Zespół górnego otworu klatki piersiowej
Test żebrowo-obojczykowy (chwyt Geisela)
Test forsownego odwiedzenia
Test chromania przestankowego
Manewr Allena
Chwyt Allena
Test Wrighta
Test Adsona

11. Zaburzenia nerwowe ośrodkowe
Test utrzymywania kończyn górnych
Test utrzymywania kończyn dolnych
Piśmiennictwo
Skorowidz

Książka

 • ISBN: 

  978-83-200-4806-3

 • Autor: 

  Johannes Buckup, Reinhard Hoffmann

 • Redaktor: 

  Białoszewski Dariusz, Hadamus Anna

 • Wydanie: 

  5

 • Rok wydania: 

  2020

 • Format: 

  145 x 205

 • Liczba stron: 

  424

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 15.07.2024.