Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Eugeniusz Spiechowicz,
Waga produktu: 1.100 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788320046700
Wysyłka od: 9.90 PLN

Warszawa 2013, wydanie 6, format 165 x 235, objętość 704 str., oprawa miękka

W publikacji omówiono metody leczenia, rehabilitację i profilaktykę stomatologiczną. Przedstawiono w niej także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii i materiałów protetycznych. Przybliżono zagadnienia tak ważne, jak wszczepy stomatologiczne i protezy nakładowe.

Spis treści

Rozdział 1. Współczesna protetyka stomatologiczna
Rozdział 2. Elementy anatomii, fizjologii i patofizjologii układu stomatognatycznego w odniesieniu do projektowania i wykonywania protez stomatologicznych
Wprowadzenie
Podłoże kostne
Resorpcja kości
Zanik bezzębnego wyrostka zębodołowego
Układ mięśniowy
Jama ustna
Błona śluzowa jamy ustnej
Gruczoły ślinowe i ślina
Naczynia i nerwy jamy ustnej
Zęby
Staw skroniowo-żuchwowy
Położenie żuchwy w stosunku do szczęki. Ruchy artykulacyjne żuchwy
Krzywe kompensacyjne
Rozdział 3. Klasyfikacja braków uzębienia
Wprowadzenie
Klasyfikacja Kennedy?ego
Klasyfikacja Applegate?a i Kennedy?ego
Klasyfikacja Eichnera
Klasyfikacja Fabiana i Fejerdy?ego
Klasyfikacja Galasińskiej-Landsbergerowej
Rozdział 4. Diagnostyka układu stomatognatycznego
Wprowadzenie
Wywiad
Badanie kliniczne
Badania dodatkowe
Modele diagnostyczne
Ocena podłoża protetycznego
Planowanie leczenia protetycznego
Rozdział 5. Przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego
Wprowadzenie
Przygotowanie chirurgiczne
Przygotowanie zachowawcze
Przygotowanie periodontologiczne
Przygotowanie ortodontyczne
Przygotowanie protetyczne
Stomatologiczno-protetyczne wychowanie pacjenta
Rozdział 6. Wszczepy stomatologiczne
Wprowadzenie
Krótki rys historyczny
Implantologia współczesna
Podział wszczepów
Systemy implantologiczne
Materiały stosowane do wykonywania wszczepów
Wszczepy jako filary protetyczne
Metody osadzania wszczepów w kości
Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wszczepów
Badania dodatkowe
Planowanie leczenia implantologicznego
Postępowanie kliniczne
Opieka następcza
Możliwe komplikacje
Uwagi końcowe
Rozdział 7. Współpraca lekarza i technika
Wprowadzenie
Odpowiedzialność lekarza
Odpowiedzialność technika dentystycznego
Rozdział 8. Protezy całkowite
Wprowadzenie
Analiza stanu podłoża protetycznego
Materiały wyciskowe
Materiały do czasowego podścielania protez
Materiały do biologicznej odnowy tkanek podłoża (tissue conditioners)
Materiały do okresowego uszczelniania i wyściełania płyt protez
Wyciski
Analiza wycisku czynnościowego i modelu roboczego
Ustalenie centralnego zwarcia
Dobór sztucznych zębów
Zwieraki (okludatory) i artykulatory
Ogólne zasady ustawiania zębów w protezach
Kontrola w jamie ustnej próbnej protezy (wzorników z ustawionymi zębami)
Uszczelnienie tylnej granicy protezy całkowitej górnej
Uszczelnienie tylnej granicy górnego wycisku czynnościowego
Odciążenia
Wprowadzenie protez do jamy ustnej
Ocena protez osadzonych w jamie ustnej
Adaptacja do protez
Podsumowanie postępowania klinicznego
Biofunkcyjny System Protetyczny (BPS)
Rozdział 9. Protezy nakładowe (overdentures)
Wprowadzenie
Zalety
Wady lub ograniczenia stosowania
Rodzaje
Planowanie leczenia
Wskazania do stosowania
Elementy retencyjne dla protez nakładowych
Całkowita proteza nakładowa
Częściowa proteza nakładowa
Rozdział 10. Protezy częściowe płytowe osiadające
Wprowadzenie
Wskazania do stosowania
Postępowanie kliniczne
Wyciski
Projektowanie konstrukcji protezy
Siły utrzymujące protezę na podłożu
Klamry utrzymujące protezę
Kontrola próbnej protezy
Wprowadzenie na podłoże i oddanie protezy pacjentowi
Wizyty kontrolne
Podsumowanie postępowania klinicznego
Rozdział 11. Protezy natychmiastowe
Wprowadzenie
Całkowita proteza natychmiastowa
Planowanie wstępnych ekstrakcji
Wyciski
Ustalenie centralnego zwarcia
Ustawienie zębów sztucznych
Opracowanie modelu gipsowego
Zabieg chirurgiczny
Wprowadzenie protezy na podłoże
Wizyty kontrolne
Częściowa proteza natychmiastowa
Podsumowanie postępowania klinicznego
Adaptacja do protez
Wpływ protez na kształtowanie się wyrostka zębodołowego
Rozdział 12. Naprawy i podścielenia protez płytowych
Pęknięcie płyty protezy
Złamanie płyty protezy
Dostawienie zęba, który wypadł z protezy
Dostawienie brakującego zęba
Dostawienie klamry
Podścielenie protezy
Błędy powstające przy podścielaniu protezy
Rozdział 13. Protezy szkieletowe
Wprowadzenie
Planowanie leczenia
Części składowe protezy
Połączenia kładkowe
Analiza paralelometryczna modelu roboczego
Postępowanie kliniczne
Kontrola próbnej protezy
Oddanie gotowej protezy
Protezy higieniczne
Wizyty kontrolne
Podsumowanie postępowania klinicznego
Szynoprotezy
Rozdział 14. Rola odżywiania w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej osób użytkujących protezy ruchome
Wprowadzenie
Wymogi żywieniowe
Rozdział 15. Protezy stałe jednoczłonowe
Wprowadzenie
Wkłady koronowe
Wkłady koronowo-korzeniowe
Korony
Cementowanie wkładów i koron
Rozdział 16. Protezy stałe wieloczłonowe ? mosty
Wprowadzenie
Wskazania i przeciwwskazania do stosowania
Teoria skróconego łuku zębowego
Planowanie i projektowanie
Ocena jakości zębów filarowych
Przęsła
Problemy dodatkowe związane z projektowaniem konstrukcji mostów
Przykłady projektowania mostów przy różnych brakach zębowych
Postępowanie kliniczne
Mosty specjalne
Nowe rozwiązania konstrukcyjne
Rozdział 17. Protezy nietypowe
Wprowadzenie
Proteza-obturator długoczasowy
Postępowanie kliniczne
Protezy twarzy
Rozdział 18. Protetyczne leczenie zaburzeń zwarcia
Wprowadzenie
Postępowanie kliniczne
Wykonanie protez długoczasowych
Szyny zgryzowe
Rozdział 19. Stomatopatie protetyczne
Wprowadzenie
Uraz mechaniczny
Infekcja grzybami drożdżopodobnymi
Oddziaływanie płytki protez
Działanie innych czynników
Wpływ ogólnego stanu zdrowia
Objawy kliniczne
Różnicowanie
Leczenie
Profilaktyka
Rozdział 20. Leczenie protetyczne w okresie wieku rozwojowego
Wprowadzenie
Leczenie protetyczne dzieci w wieku od 0 do 6 lat
Leczenie protetyczne dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Leczenie protetyczne młodzieży w wieku od 12 do 18 lat
Rozdział 21. Profilaktyka w protetyce stomatologicznej
Wprowadzenie
Postępowanie kliniczne
Profilaktyka płytki nazębnej
Rozdział 22. Geroprotetyka ? protetyka wieku podeszłego
Leczenie protetyczne pacjentów w podeszłym wieku
Leczenie protezami stałymi
Zredukowany łuk zębowy
Protezy częściowe ruchome
Protezy całkowite
Całkowite protezy nakładowe
Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-200-4670-0

  • Autor: 

    Eugeniusz Spiechowicz

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss