Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Luigi Stecco, Carla Stecco,
Waga produktu: 1.450 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Odnova-Med

Leczenie dysfunkcji trzewnych w fizjoterapii jest zupełnie nowym trendem. Wielki wpływ na zrozumienie relacji
między narządem ruchu a trzewiami wywarły prace wielu osteopatów, powstałe na przestrzeni ponad 100 lat istnienia osteopatii. Szczególną rolę odegrał J.P. Barral, francuski osteopata, który opisał szereg bezpośrednich technik pracy w okolicy poszczególnych narządów.
Jednakże treści, z jakimi mamy możliwość zapoznać się w trzeciej już książce dotyczącej układu powięziowego, są czymś całkowicie odmiennym. Jest to zupełnie nowe spojrzenie na relacje między narządami wewnętrznymi, powięziami i układem autonomicznym, niespotykane w żadnym kręgu terapeutycznym.
Zaprezentowane przez autorów książki, fizjoterapeutę Luigiego Stecco i jego córkę, profesor medycyny Carlę Stecco, nowe podejście do zrozumienia tych relacji jest co najmniej rewolucyjne.
Jako osteopata i fizjoterapeuta, zajmujący się od wielu lat takimi problemami, po spotkaniu z tym systemem
terapeutycznym, zmieniłem całkowicie sposób myślenia i wnioskowania klinicznego. Wcześniej leczenie czynnościowych
zaburzeń trzewnych polegało głównie na równoważeniu napięć w układzie powięziowym bez logicznego połączenia wszystkich objawów u pacjenta w jeden spójny ciąg przyczynowo-skutkowy. Ani w literaturze z zakresu medycyny klasycznej, ani też w literaturze
osteopatycznej nie mogłem znaleźć, tak wydawałoby się prostych, wyjaśnień relacji między poszczególnymi aparatami i układami naszego ciała. To, co zaproponowali autorzy, jest niezwykle spójne, oparte na gruntownej analizie anatomicznej i, co najważniejsze, na wnikliwej obserwacji klinicznej objawów spotykanych u naszych
pacjentów.
Kolejnym aspektem przemawiającym za wyjątkowością tego konceptu jest jego niezwykła efektywność terapeutyczna,
która w ciągu zaledwie kliku wizyt pozwala rozwiązać wiele problemów pacjentów leczonych klasycznie
przez lata.
Zaprezentowane w tej książce nowe próby rozumienia działania układu autonomicznego wydają się kontrowersyjne
w klasycznym ujęciu, ale tylko ci, którzy mają wielką odwagę, próbują tworzyć nowe teorie, zmieniając nasze rozumienie funkcjonowania ludzkiego ciała. Zazwyczaj po pewnym czasie większość z tych hipotez zostaje potwierdzona i ogólnie zaakceptowana. Przypomnę tylko, że hipotezy proponowane przez Stecco w jego pierwszej książce na temat roli systemu powięziowego, zaprezentowane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, są dzisiaj w większości kręgów, zarówno naukowców jak
i klinicystów, ogólnie przyjęte.
Z tego też powodu gorąco zachęcam wszystkich terapeutów do pochylenia się nad tą publikacją, ponieważ po uważnym przestudiowaniu jej treści zmienia ona spojrzenie na ludzkie ciało, które dzięki temu nabiera nowego wymiaru.


dr n.k.f. Jarosław Ciechomski D.O., P.T.
Międzynarodowy Instruktor Fascial Manipulation

Spis treści

Wykaz skrótów
Przedmowa do wydania polskiego
Przedmowa do wydania anglojęzycznego
Wstęp
Podstawowe zagadnienia
Powięzie mięśni zależnych od naszej woli
Powięzie mięśni niezależnych od naszej woli

Część I
JEDNOSTKI NARZĄDOWO-POWIĘZIOWE
Rozdział 1
ANATOMIA JEDNOSTEK NARZĄDOWO- -POWIĘZIOWYCH
Jamy tułowia
Jednostka narządowo-powięziowa
Nomenklatura jednostek narządowo-powięziowych
Jednostki narządowo-powięziowe głowy

Rozdział 2
EWOLUJCA JEDNOSTEK NARZĄDOWO- -POWIĘZIOWYCH
Ewolucja miąższu narządu (parenchymy)
Powstawanie jednostek n-p trzewnych
Powstawanie jednostek n-p naczyniowych
Powstawanie jednostek n-p gruczołowych
Ewolucja powięzi okrywających
Ewolucja układu enterycznego

Rozdział 3
FIZJOLOGIA JEDNOSTEK NARZĄDOWO- -POWIĘZIOWYCH
Odwaga do zmian
Układ śródścienny i perystaltyka segmentama
Układ zewnątrzścienny i perystaltyka jednostki
narządowo-powięziowej

Rozdział 4
STRUKTURY CIĘGNOWE
Obejmować bez kompresji
Struktury cięgnowe
Struktury cięgnowe w inżynierii budowlanej
Struktury cięgnowe i jamy ciała
Tensory przednio-tylne (AP)
Tensory boczno-boczne (LL)
Tensory skośne (OB)
Od anatomii do leczenia
Od anatomii do patologii
Punkty węzłowe

Rozdział 5
LOKALNY BÓL RZUTOWANY
Ból głęboki i ból ścienny
Od zewnątrz do wewnątrz: ból somato-trzewny
Od wewnątrz na zewnątrz: ból trzewno-somatyczny Anatomiczne wyjaśnienie bólu trzewno-somatycznego..
Karta pacjenta w leczeniu dysfunkcji wewnętrznych
Zbieranie danych i historia pacjenta
Hipoteza
Weryfikacja
Leczenie
Wyniki leczenia

Rozdział 6
SZYJNA STRUKTURA CIĘGNOWA
Jednostka n-p trzewna szyi
Powięzie jednostki vi-cl
Funkcje jednostki vi-cl
Dysfunkcje jednostki vi-cl
Jednostka n-p naczyniowa szyi
Powięzie jednostki va-cl
Funkcje jednostki va-cl
Dysfunkcje jednostki va-cl
Jednostka n-p gruczołowa szyi
Powięzie jednostki gl-cl
Funkcje jednostki gl-cl
Dysfunkcje jednostki gl-cl
Leczenie szyjnej struktury cięgnowej
Przypadek kliniczny

Rozdział 7
PIERSIOWA STRUKTURA CIĘGNOWA
Jednostka n-p trzewna klatki piersiowej
Powięzie jednostki vi-th
Funkcje jednostki vi-th
Dysfunkcje jednostki vi-th
Jednostka n-p naczyniowa klatki piersiowej
Powięzie jednostki va-th
Funkcje jednostki va-th
Dysfunkcje jednostki va-th
Jednostka n-p gruczołowa klatki piersiowej
Powięzie jednostki gl-th
Funkcje jednostki gl-th
Dysfunkcje jednostki gl-th
Leczenie piersiowej struktury cięgnowej
Przypadek kliniczny

Rozdział 8
LĘDŹWIOWA STRUKTURA CIĘGNOWA
Jednostka n-p trzewna segmentu lędźwiowego
Powięzie jednostki vi-lu
Funkcje jednostki vi-lu
Dysfunkcje jednostki vi-lu
Jednostka n-p naczyniowa segmentu lędźwiowego
Powięzie jednostki va-lu
Funkcje jednostki va-lu
Dysfunkcje jednostki va-lu
Jednostka n-p gruczołowa segmentu lędźwiowego
Powdęzie jednostki gl-lu
Funkcje jednostki gl-lu
Dysfunkcje jednostki gl-lu
Leczenie lędźwiowej struktury cięgnowej
Przypadek kliniczny

Rozdział 9
MIEDNICZNA STRUKTURA CIĘGNOWA
Jednostka n-p trzewna miednicy
Powięzie jednostki vi-pv
Funkcje jednostki vi-pv
Dysfunkcje jednostki vi-pv
Jednostka n-p naczyniowa miednicy
Powięzie jednostki va-pv
Funkcje jednostki va-pv
Dysfunkcje jednostki va-pv
Jednostka n-p gruczołowa miednicy
Powięzie jednostki gl-pv
Funkcje jednostki gl-pv
Dysfunkcje jednostki gl-pv
Leczenie miednicznej struktury cięgnowej
Przypadek kliniczny

Rozdział 10
GŁOWOWA STRUKTURA CIĘGNOWA
Jednostka n-p wzroku
Powięzie jednostki n-p wzroku
Funkcje jednostki n-p wzroku
Dysfunkcje jednostki n-p wzroku
Jednostka n-p stereopsji
Powięzie jednostki n-p stereopsji
Funkcje jednostki n-p stereopsji
Dysfunkcje jednostki n-p stereopsji
Jednostka n-p słuchu
Powięzie jednostki n-p słuchu
Funkcje jednostki n-p słuchu
Dysfunkcje jednostki n-p słuchu
Jednostka n-p odruchu statokinetycznego
Powięzie jednostki n-p odruchu statokinetycznego....
Funkcje jednostki n-p odruchu statokinetycznego
Dysfunkcje jednostki n-p odruchu statokinetycznego
Jednostka n-p węchu
Powięzie jednostki n-p węchu
Funkcje jednostki n-p węchu
Dysfunkcje jednostki n-p węchu
Jednostka n-p smaku
Powięzie jednostki n-p smaku
Funkcje jednostki n-p smaku
Dysfunkcje jednostki n-p smaku
Leczenie głowowej struktury cięgnowej
Przypadek kliniczny
Manipulacja Powięzi w leczeniu dysfunkcji wewnętrznych wskazania do leczenia zaburzeń segmentarnych

Część II
Sekwencje aparatowo-powięziowe

Rozdział 11
ANATOMIA SEKWENCJI APARATOWO- -POWIĘZIOWYCH
Sekwencje oraz tensory
Sekwencje aparatowo-powięziowe
Sekwencja trzewna
Sekwencja naczyniowa
Sekwencja gruczołowa
Sekwencja receptorowa

Rozdział 12
EWOLUCJA SEKWENCJI APARATOWO- -POWIĘZIOWYCH
Sekwencje aparatowo-powięziowe oraz nerwy OUN
Ewolucja trzech wewnętrznych sekwencji powięziowych..
Ewolucja przegrody poprzecznej
Ewolucja trzech układów autonomicznych
Układ parasympatyczny
Układ ortosympatyczny
Układ adenosympatyczny

Rozdział 13
KATENARIE I TENSORY DYSTALNE
Fizjologia wewnętrznych sekwencji powięziowych
Katenaria (lina nośna, krzywa łańcuchowa)
Katenarie oraz struktury cięgnowe tułowia
Katenarie i tensory dystalne
Półprzewodniki i piezoelektryczność
Karta pacjenta w leczeniu aparatów

Rozdział 14
DYSTALNY BÓL RZUTOWANY
Od bólu segmentarnego do w'ielosegmentamego
Cztery drogi dystalnego bólu rzutowanego
Kompensacje zewnętrzne
Somato-somatyczny ból rzutowany
Somato-trzewny ból rzutowany
Kompensacje wewnętrzne
Trzewno-trzewny ból rzutowany
Trzewno-somatyczny ból rzutowany
Równolegle z akupunkturą
Nazwy meridianów i narządy wewnętrzne
Trzy obwody energetyczne
Punkty na tułowiu i punkty dystalne
Akupunktura i aurikuloterapia

Rozdział 15
SEKWENCJA TRZEWNA
Anatomia sekwencji trzewnej
Aparat oddechowy (ARE)
Funkcje aparatu oddechowego
Dysfunkcje aparatu oddechowego
Aparat trawienny (ADI)
Funkcje aparatu trawiennego
Dysfunkcje aparatu trawiennego
Leczenie sekwencji trzewnej
Zbieranie danych i historia pacjenta
Hipoteza
Weryfikacja palpacyjna
Leczenie
Przypadek kliniczny

Rozdział 16
SEKWENCJA NACZYNIOWA
Anatomia sekwencji naczyniowej
Aparat krążenia (ACI)
Funkcje aparatu krążenia
Dysfunkcje aparatu krążenia
Aparat moczowy (AUN)
Funkcje aparatu moczowego
Dysfunkcje aparatu moczowego
Leczenie sekwencji naczyniowej
Zbieranie danych i historia pacjenta
Hipoteza
Weryfikacja palpacyjna
Leczenie
Przypadek kliniczny

Rozdział 17
SEKWENCJA GRUCZOŁOWA
Anatomia sekwencji gruczołowej
Aparat endokrynny (AEN)
Funkcje aparatu endokrynnego
Dysfunkcje aparatu endokrynnego
Aparat hematopoetyczny (AHE)
Funkcje aparatu hematopoetycznego
Dysfunkcje aparatu hematopoetycznego...
Leczenie sekwencji gruczołowej
Zbieranie danych i historia pacjenta
Hipoteza
Weryfikacja palpacyjna
Leczenie
Przypadek kliniczny

SEKWENCJA RECEPTOROWA
Anatomia sekwencji receptorowej
Aparat fotoreceptorowy (APR)
Funkcje aparatu fotoreceptorowego
Dysfunkcje aparatu fotoreceptorowego
Aparat mechanoreceptorowy (AMR)
Funkcje aparatu mechanoreceptorowego
Dysfunkcje aparatu mechanoreceptorowego
Aparat chemoreceptorowy (ACR)
Funkcje aparatu chemoreceptorowego
Dysfunkcje aparatu chemoreceptorowego....
Leczenie sekwencji receptorowej
Zbieranie danych i historia pacjenta
Hipoteza
Weryfikacja palpacyjna
Leczenie
Synergie sekwencji receptorowej
Przypadek kliniczny
Manipulacja Powięzi w leczeniu dysfunkcji wewnętrznych: wskazania w przypadku zaburzeń globalnych
Część III Układy

Rozdział 19
ANATOMIA UKŁADÓW
Układy a powięź powierzchowna
Reakcje układów na stres
Stres i autonomiczny układ nerwowy
Stres i układ ortosympatyczny
Stres i układ parasympatyczny
Stres i układ adenosympatyczny
Patologie układowe i wieloukładowe

Rozdział 20
EWOLUCJA UKŁADÓW
Komponenty zewnętrzne i wewnętrzne należące
do układów
Ewolucja układu limfatyczno-immunologicznego
Ewolucja układu skórno-termoregulacyjnego
Ewolucja układu tłuszczowo-metabolicznego
Ewolucja zwojów autonomicznych

Rozdział 21
KWADRANTY POWIĘZI POWIERZCHOWNEJ
Powięź powierzchowna
Kwadranty
Troczki poprzeczne powięzi powierzchownej
Troczki podłużne powdęzi powierzchownej
Kwadranty powięzi powierzchownej
Karta pacjenta w leczeniu układów
Wypełnianie karty pacjenta w leczeniu układów
Hipoteza
Weryfikacja palpacyjna
Leczenie

UKŁAD LIMFATYCZNO-IMMUNOLOGICZNY
Układ limfatyczno-immunologiczny (SLI) a stres....
Układ limfatyczny
Funkcje układu limfatycznego
Dysfunkcje układu limfatycznego
Układ immunologiczny
Funkcje układu immunologicznego
Dysfunkcje układu immunologicznego
Leczenie SLI
Manipulacja układu immunologicznego
Mobilizacja układu limfatycznego
Przypadek kliniczny

Rozdział 23
UKŁAD TLUSZCZOWO-METABOLICZNY
Układ tłuszczowo-metaboliczny (SAM) a stres
Układ tłuszczowy
Funkcje układu tłuszczowego
Dysfunkcje układu tłuszczowego
Układ metaboliczny
Funkcje układu metabolicznego
Dysfunkcje układu metabolicznego
Leczenie SAM
Zbieranie danych i historia pacjenta
Hipoteza
Weryfikacja palpacyjna
Leczenie
Przypadek kliniczny

Rozdział 24
UKŁAD SKÓRNO-TERMOREGULACYJNY
Układ skómo-temioregulacyjny (SCT) a stres
Układ skórny i obwodowy układ nerwowy
Funkcje układu skórnego
Dysfunkcje układu skórnego
Układ termoregulacyjny
Funkcje układu termoregulacyjnego
Dysfunkcje układu termoregulacyjnego
Leczenie SCT oraz obwodowego układu nerwowego
Przypadek kliniczny !

Rozdział 25
UKŁAD NEURO-PSYCHOGENICZNY
Reakcje układu neuro-psychogenicznego na stres :
Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) !
Funkcje ośrodkowego układu nerwowego !
Dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego
Leczenie OUN '
Zbieranie danych i historia pacjenta
Hipoteza
Weryfikacja
Leczenie
Układ psychogeniczny
Funkcje układu psychogenicznego
Dysfunkcje układu psychogenicznego
Leczenie SPS
Zbieranie danych i historia pacjenta
Hipoteza
Weryfikacja palpacyjna
Leczenie
Leczenie zaburzeń psychosomatycznych
Przypadki kliniczne
Manipulacja Powięzi w leczeniu dysfunkcji wewnętrznych wskazania w przypadku zaburzeń układowych
Rozdział 26
ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zakończenie
Słownik
Literatura
Indeks

Książka

 • ISBN: 

  978-83-939274-8-7

 • Autor: 

  Luigi Stecco, Carla Stecco

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2016

 • Format: 

  205 x 290 mm

 • Liczba stron: 

  372

 • Oprawa: 

  Twarda

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...