Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: M. Rękas
Waga produktu: 0.68 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788365835659
Wysyłka od: 9.90 PLN

Seria podręczników Basic and Clinical Science CourseTM(BCSC) to kompleksowe, a zarazem zwięzłe kompendium wiedzy w zakresie szeroko pojętej okulistyki.

 Co roku członkowie Amerykańskiej Akademii Okulistyki (American Academy of Ophthalmology – AAO) weryfikują zawartość podręczników, wzbogacają je o wiele nowych tekstów, liczne ilustracje i materiały filmowe, zwracając szczególną uwagę na wprowadzanie uaktualnień naukowych, co pozwala okulistom na bieżąco zaznajamiać się z najnowszymi odkryciami dotyczącymi wielu podspecjalności i stosować je w swojej praktyce klinicznej. 

Seria BCSC powstaje dzięki wysiłkowi i doświadczeniu ponad 90 znakomitych autorów oraz zespołu redakcyjnego AAO. Przed publikacją każdy tom oceniany jest m.in. przez członków Akademickiego Komitetu Doradczego Okulistów Praktyków ds. Nauki (Academy’s Practicing Ophthalmologists Advisory Committee for Education). Dodatkowo członkowie Europejskiej Rady Okulistyki (European Board of Ophthalmology) sprawdzają tekst pod względem różnic między amerykańską a europejską praktyką okulistyczną.

Spis treści

Przedmowa xv
Jaskra – cele publikacji     xvii
1 Wstęp: terminologia, epidemiologia i dziedziczenie jaskry 3
Definicje     3
Jaskra pierwotna oraz wtórna otwartego i zamkniętego kąta 3
Jaskra o złożonym mechanizmie6
Aspekty epidemiologiczne jaskry6
Jaskra pierwotna otwartego kąta 6
Jaskra pierwotna zamkniętego kąta     9
Czynniki genetyczne i środowiskowe w jaskrze10
Czynniki środowiskowe11
Badania genetyczne 12
2 Ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz dynamika odpływu cieczy wodnistej 13
Produkcja oraz skład cieczy wodnistej13
Hamowanie wytwarzania cieczy wodnistej 16
Pomiar szybkości wydzielania cieczy wodnistej    17
Odpływ cieczy wodnistej     17
Odpływ przez beleczkowanie18
Pomiar łatwości odpływu     19
Odpływ nadnaczyniówkowy 19
Ciśnienie w żyłach nadtwardówkowych 20
Ciśnienie wewnątrzgałkowe20
Rozkład w populacji oraz związek z jaskrą 20
Czynniki wpływające na ciśnienie wewnątrzgałkowe 21
Metody pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego 23
3 Badania kliniczne 29
Wywiad i badanie ogólne     29
Refrakcja 29
Aparat ochronny oka     30
Źrenice     30
Biomikroskopia    31
Gonioskopia    33
Gonioskopia bezpośrednia i pośrednia 35
Ocena i dokumentacja badania kąta przesączania 37
Nerw wzrokowy    41
Anatomia i histologia     42
Neuropatia jaskrowa47
Badanie tarczy nerwu wzrokowego     49
Pole widzenia    61
Czynniki wpływające na wyniki badania perymetrycznego     61
Automatyczna perymetria statyczna     62
Interpretacja pojedynczego wyniku pola widzenia     64
Wzory uszkodzenia pola widzenia w jaskrze 70
Interpretacja serii kolejnych pól widzenia i wykrycie progresji
zmian pola widzenia    74
Inne testy perymetryczne78
Inne badania w wybranych przypadkach    81
4 Jaskra otwartego kąta 83
Jaskra pierwotna otwartego kąta 83
Objawy kliniczne    83
Czynniki ryzyka 84
Choroby powiązane z jaskrą 87
Rokowanie i leczenie    88
Jaskra otwartego kąta bez podwyższonego ciśnienia
wewnątrzgałkowego (jaskra normalnego ciśnienia)    89
Czynniki ryzyka i cechy kliniczne 89
Diagnostyka różnicowa 91
Badania diagnostyczne 91
Rokowanie i leczenie     92
Pacjent z podejrzeniem jaskry    93
Nadciśnienie oczne     94
Jaskra wtórna otwartego kąta 96
Zespół rzekomego złuszczania    96
Zespół rozproszenia barwnika 99
Jaskra związana z patologią soczewki 102
Guzy wewnątrzgałkowe 104
Stan zapalny oka i jaskra wtórna otwartego kąta 105
Podwyższone ciśnienie w żyłach nadtwardówki 108
Uraz przypadkowy i chirurgiczny 109
Zespół Schwartza (zespół Schwartza-Matsuo)     116
Leki i jaskra     116
5 Jaskra zamkniętego kąta 123
Wstęp    123
Patogeneza i patofizjologia zamknięcia kąta     124
Blok źreniczny 125
Jaskra zamkniętego kąta z blokiem źrenicznym spowodowana
przez soczewkę126
Zamknięcie kąta bez bloku źrenicznego     126
Zamknięcie kąta spowodowane przez tęczówkę 126
Pierwotne zamknięcie kąta 127
Czynniki ryzyka rozwoju pierwotnego zamknięcia kąta     127
Predyspozycja do zamknięcia kąta129
Ostre pierwotne zamknięcie kąta     130
Podostre lub okresowe zamknięcie kąta     133
Przewlekłe zamknięcie kąta    134
Zespół płaskiej tęczówki135
Wtórne zamknięcie kąta z blokiem źrenicznym    136
Zamknięcie kąta indukowane przez soczewkę 136
Wtórne zamknięcie kąta bez bloku źrenicznego    140
Jaskra neowaskularna 141
Zespół tęczówkowo-rogówkowo-śródbłonkowy    145
Guzy     147
Stan zapalny    147
Jaskra złośliwa 149
Nieotworopochodne odwarstwienie siatkówki i odłączenie
naczyniówki    151
Wrastanie nabłonka i włóknika     151
Uraz 153
Chirurgia siatkówki i choroby naczyń siatkówki153
Małoocze (nanophtalmos)     154
Przetrwałe unaczynienie płodowe    154
Płytka komora przednia    155
Polekowa jaskra wtórna zamkniętego kąta 155
6 Jaskra u dzieci i młodzieży 157
Klasyfikacja 157
Genetyka    160
Jaskra pierwotna wrodzona    161
Jaskra młodzieńcza otwartego kąta163
Jaskra rozwojowa ze współwystępującymi anomaliami ocznymi
lub układowymi    163
Zespół Axenfelda-Riegera     164
Anomalia Petersa     165
Beztęczówkowość     165
Zespół Sturge’a-Webera 166
Nerwiakowłóknikowatość    166
Jaskry wtórne 167
Jaskra afakijna 167
Badanie pacjenta pediatrycznego168
Wywiad 168
Ostrość widzenia    168
Ogólna ocena okolicy oka     169
Badanie przedniego odcinka 169
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego169
Pachymetria    170
Gonioskopia    170
Badanie dna oka i ocena tarczy nerwu wzrokowego171
Ultrasonografia w prezentacji A 171
Pozostałe badania 171
Leczenie 171
Leczenie chirurgiczne 171
Leczenie farmakologiczne    176
Rokowanie i monitorowanie     178
7 Farmakoterapia jaskry 181
Analogi prostaglandyn     182
Mechanizm działania 182
Dostępne analogi prostaglandyn i częstość ich podawania 190
Działania niepożądane    190
Leki działające przez receptory adrenergiczne     192
Antagoniści receptora β-adrenergicznego (β-blokery)    192
Agoniści receptorów adrenergicznych193
Inhibitory anhydrazy węglanowej    195
Mechanizm działania 195
Dostępne preparaty i ich dawkowanie196
Działania niepożądane i przeciwwskazania197
Parasympatykomimetyki     197
Mechanizm działania 198
Działania niepożądane    198
Preparaty złożone     199
Środki hiperosmotyczne199
Podstawowe zasady farmakoterapii jaskry    200
Leczenie przewlekłe 200
Leczenie ostrego wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego     202
Aplikowanie leków okulistycznych    202
Stosowanie leków przeciwjaskrowych u kobiet w ciąży oraz
w czasie karmienia piersią    202
Stosowanie leków przeciwjaskrowych u pacjentów
w podeszłym wieku 203
Leki generyczne    204
Stosowanie się do zaleceń lekarza    204
8 Leczenie chirurgiczne jaskry 205
Leczenie laserowe     206
Trabekuloplastyka laserowa    206
Irydotomia laserowa    209
Gonioplastyka laserowa, czyli irydoplastyka obwodowa     212
Zabiegi cyklodestrukcyjne 213
Leczenie operacyjne 215
Trabekulektomia216
Zabieg filtracyjny łączony z usunięciem zaćmy     233
Usunięcie zaćmy 234
Implanty drenujące    235
Niepenetrująca chirurgia jaskry 239
Inne procedury przeciwjaskrowe     241
Zabiegi operacyjne w jaskrze wąskiego kąta    242
Szczególne zagadnienia w leczeniu chirurgicznym osób
w podeszłym wieku    243
Teksty podstawowe     245
Dodatkowe materiały American Academy of Ophthalmology 247
Pytania kontrolne     249
Arkusz do zaznaczania odpowiedzi    254
Odpowiedzi     255
Skorowidz    261

Książka

 • ISBN: 

  978-83-65835-65-9

 • Redaktor: 

  M. Rękas

 • Wydanie: 

  2

 • Rok wydania: 

  2018

 • Format: 

  175 x 235

 • Liczba stron: 

  264

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss