Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Kamiński Bogdan, Kubler Andrzej
Waga produktu: 0.430 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN

Warszawa 2014, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 266 str., oprawa miękka

Jest to podręcznik z dziedziny anestezjologii, który zawiera podstawy anestezjologii ogólnej i szczegółowej. Książka jest adresowana do studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych.

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ
ROZDZIAŁ 2. CELE ZNIECZULENIA I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ANESTEZJOLOGII
Anestezjologia jako specjalność medyczna
Znieczulenie ogólne (anestezja)
Resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa
Intensywna terapia
Doraźna pomoc
Śmierć pnia mózgu
Leczenie bólu
Organizacja postępowania anestezjologicznego
Miejsce pracy anestezjologa (stanowisko znieczulenia)
Wyposażenie stanowiska anestezjologicznego
Organizacja pracy w sali operacyjnej
Świadoma zgoda na znieczulenie
Zadania anestezjologa poza salą operacyjną
Pozycja anestezjologii i anestezjologa
Anestezjologia jako specjalność
Perspektywy dalszego rozwoju anestezjologii i intensywnej terapii
ROZDZIAŁ 3. PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO ZNIECZULENIA
Ocena stanu chorego
? Wywiad
? Badanie fizykalne
? Badania dodatkowe
Ocena ryzyka anestezjologicznego
Wybór metody znieczulenia
Uzyskanie zgody chorego na postępowanie anestezjologiczne
Premedykacja
? Cel premedykacji
? Droga podania leków
? Czas podania leków
? Rodzaj leków
Dodatkowe informacje dla chorego
ROZDZIAŁ 4. LEKI STOSOWANE W ANESTEZJOLOGII
Środki znieczulające ogólnie
? Wziewne środki znieczulające ogólnie
? Dożylne środki znieczulające ogólnie
? Neuroleptanalgezja i jej odmiany
Środki znieczulające miejscowo
? Lidokaina
? Bupiwakaina
? Postępowanie w zwalczaniu działań niepożądanych i toksycznych
Środki zwiotczające mięśnie prążkowane
? Środki zwiotczające działające przez depolaryzację
? Niedepolaryzujące środki zwiotczające
Leki stosowane w chorobach układu krążenia
? Leki wpływające na naczynia krwionośne
? Leki wpływające na mięsień sercowy
? Leki stosowane w zaburzeniach przewodzenia
Leki neuroleptyczne
Leki przeciwwymiotne
ROZDZIAŁ 5. ZASADY PROWADZENIA ZNIECZULENIA OGÓLNEGO
Anestezjologia i intensywna terapia jako specjalność medyczna
Ryzyko znieczulenia
Przygotowanie do indukcji znieczulenia
Wprowadzenie do znieczulenia ? indukcja
Podtrzymywanie znieczulenia
Budzenie pacjenta
Metody utrzymywania drożności dróg oddechowych
Bezprzyrządowe sposoby udrożniania dróg oddechowych
Przyrządowe sposoby udrożniania dróg oddechowych
ROZDZIAŁ 6. APARATURA ANESTEZJOLOGICZNA
Ogólna charakterystyka aparatury anestezjologicznej
Koncepcja stanowiska znieczulenia
Aparat do znieczulenia
? Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem operacyjnym
Respirator operacyjny
? Respirator wyposażony w urządzenia do podawania anestetyków
Wyposażenie dodatkowe
Monitorowanie
Personel
System zbierania i transmisji danych
? Składniki systemu
Zasady organizacji stanowiska anestezjologicznego
Ryzyko znieczulenia
Karta znieczulenia i dokumentacja
Sprzęt do resuscytacji
Utrzymanie ciepłoty ciała pacjenta podczas operacji
Urządzenia do infuzji i przetaczania krwi
? Sprzęt jednorazowy
? Dostępy donaczyniowe
Zespół techniczny
? Warunki pracy aparatury medycznej (atest, naprawy, serwisy)
Tendencje w przyszłości
Symulatory
ROZDZIAŁ 7. ZNIECZULENIE PRZEWODOWE
Podział znieczulenia przewodowego oparty na anatomicznym miejscu działania środka
Znieczulenie centralne
? Postępowanie przed znieczuleniem przewodowym
Znieczulenie nasiękowe (infiltracyjne)
Odcinkowe znieczulenie dożylne
Analgezja doopłucnowa
Blokada splotu ramiennego
Znieczulenie zewnątrzoponowe
Znieczulenie krzyżowe
Znieczulenie podpajęczynówkowe (rdzeniowe)
Złożone znieczulenie zewnątrzoponowo-podpajęczynówkowe
ROZDZIAŁ 8. SEDACJA I NADZÓR ANESTEZJOLOGICZNY
Wskazania do zastosowania monitorowanego nadzoru anestezjologicznego (MNA)
Przygotowanie chorych do MNA
? Monitorowanie chorego podczas MNA
? Monitorowanie funkcji organizmu
Monitorowanie głębokości sedacji
Leki stosowane podczas MNA
Sedacja kontrolowana przez pacjenta (PCS)
Korzyści i ryzyko MNA
ROZDZIAŁ 9. SPECJALNE PROBLEMY ANESTEZJOLOGICZNE
Znieczulenie dzieci
? Ryzyko znieczulenia
? Przygotowanie do znieczulenia
? Premedykacja
? Wybór metody znieczulenia
? Wprowadzenie do znieczulenia (indukcja)
? Układy anestetyczne
? Znieczulenie podtrzymujące
? Okres budzenia
? Inne zadania anestezjologa podczas operacji
? Wyposażenie stanowiska do znieczulenia
Znieczulenie w położnictwie
? Analgezja porodu drogami fizjologicznymi
? Znieczulenie do cięcia cesarskiego
? Znieczulenie kobiet ciężarnych w stanie zagrożenia
? Powikłania znieczulenia porodu
? Resuscytacja noworodka
? Inne operacje wykonywane u kobiety ciężarnej
Znieczulenie na oddziale dziennym
? Zasady kwalifikacji i dyskwalifikacji pacjentów do znieczulenia na oddziale dziennym
? Dobór środków do znieczulenia na oddziale dziennym
? Zasady monitorowania pacjenta na oddziale dziennym
? Opieka nad pacjentem po znieczuleniu na oddziale dziennym i kryteria wypisu
ROZDZIAŁ 10. POWIKŁANIA ZNIECZULENIA OGÓLNEGO I PRZEWODOWEGO
Powikłania znieczulenia ogólnego
? Układ oddechowy
? Układ krążenia
? Układ nerwowy
? Układ mięśniowy
? Inne powikłania znieczulenia ogólnego
Powikłania znieczulenia przewodowego
? Układ oddechowy
? Układ krążenia
? Układ nerwowy
? Inne powikłania znieczulenia przewodowego
Powikłania alergiczne w anestezjologii
ROZDZIAŁ 11. POSTĘPOWANIE ANESTEZJOLOGICZNE NA ODDZIALE POOPERACYJNYM
Idea i zasady tworzenia oddziałów pooperacyjnych
? Lokalizacja, personel, wyposażenie
? Istotne wiadomości o chorym, zabiegu i znieczuleniu
? Monitorowanie czynności życiowych
Leczenie bólu pooperacyjnego
? Poglądy na temat postępowania
Pooperacyjna niewydolność oddechowa
? Tlenoterapia na oddziale pooperacyjnym
? Respiratory na oddziale pooperacyjnym
Intensywna terapia w okresie pooperacyjnym
? Wahania ciśnienia tętniczego
? Badania dodatkowe
? Bilans płynów po zabiegu operacyjnym
? Drenaż opłucnowy
? Kaniulacja naczyń
? Przetaczanie środków krwiopochodnych
? Postępowanie przeciwzakrzepowe
? Wymioty pooperacyjne
? Podsumowanie
ROZDZIAŁ 12. PODSTAWY RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ
Resuscytacja-reanimacja
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
? Podstawowe czynności podtrzymywania życia ? BLS
? Zaawansowane czynności podtrzymywania życia ? ACLS
? Rozstrzygające czynności przedłużania życia
? Kryteria zakończenia reanimacji
? Czynniki zwiększające szanse przeżycia pacjenta
ROZDZIAŁ 13. ZADANIA ANESTEZJOLOGA POZA SALĄ OPERACYJNĄ. CIĘŻKIE ZABURZENIA STANU OGÓLNEGO U CHORYCH NIE OPEROWANYCH
Masywny zator tętnicy płucnej
? Objawy
? Badania dodatkowe
? Leczenie
Ostra astma oskrzelowa
? Objawy
? Badania dodatkowe
? Leczenie ostrego ataku astmy oskrzelowej
Wstrząs kardiogenny
? Objawy
? Leczenie
Ostra niewydolność nerek
? Objawy
? Badania dodatkowe
? Leczenie
Śmierć mózgu i postępowanie z dawcą narządów
? Definicja i rozpoznanie śmierci mózgowej
? Postępowanie z dawcą narządów
ROZDZIAŁ 14. PODSTAWY DIAGNOSTYKI I LECZENIE BÓLU PRZEWLEKŁEGO
Ból w życiu człowieka
? Definicja bólu
? Doświadczenie bólowe
? Rola bólu w życiu osobniczym
Ból ostry a ból przewlekły
? Nocycepcja
? Patologiczne objawy czuciowe towarzyszące bólowi
? Rodzaje bólu
? Lokalizacja bólu
? Endogenne układy antynocyceptywne
Ocena kliniczna chorego z bólem przewlekłym
Zasady i technika leczenia bólu przewlekłego
? Farmakoterapia
? Blokady układu nerwowego
? Niefarmakologiczne techniki leczenia bólu przewlekłego
? Metody psychologiczne
Ważniejsze zespoły bólu przewlekłego
? Ból w chorobie nowotworowej
? Bóle twarzy
? Inne zespoły bólu neuropatycznego
SKOROWIDZ

Książka

  • ISBN: 

    978-83-200-4901-5

  • Redaktor: 

    Kamiński Bogdan, Kubler Andrzej

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...