Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Piotr Grochowski, Piotr Żurek,
Waga produktu: 0.250 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: WSPiA

Obecne czasy nie sprzyjają niesieniu pomocy potrzebującym. Ciągły pośpiech i skupianie uwagi tylko na sobie to czynniki utrudniające dostrzeganie sytuacji, w których ludzkie życie może być zagrożone. Poza tym ponoszenie odpowiedzialności za czynności wykonywane podczas niesienia pomocy czasem odstrasza przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Czym rzeczywiście jest udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej? Jakie są nasze obowiązki, a jakie ograniczenia? Co powinniśmy zrobić, co musimy, a czego nie możemy czynić podczas takiego postępowania? Jakie są konsekwencje, odpowiedzialność prawna za odpowiednie aspekty podjęcia działania w celu ratowania ludzkiego życia? I wreszcie – jakie są sposoby, techniki i metody pomocy? Podręcznik ten ma dać odpowiedzi na powyższe pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z ewentualnym postępowaniem z osobą poszkodowaną.

Spis treści

1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Akty prawne i rozporządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. Etapy i zasady udzielania pomocy przedmedycznej . . . . . . . . . . . . 15
3.1. Podstawowe etapy udzielania pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1.1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia . . . . . 15
3.1.2. Kontrola czynności życiowych – ocena stanu
poszkodowanego lub poszkodowanych . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.3. Wezwanie pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1.4. Dalsze udzielanie pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2. Podstawowe zasady udzielania pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2.1. Próba nawiązania kontaktu/rozmowa
z poszkodowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2.2. Pozostań przy poszkodowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2.3. Nie przenoś poszkodowanego, jeśli nie zagraża mu
bezpośrednio niebezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2.4. Zabezpiecz poszkodowanego przed skrajnymi
temperaturami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2.5. Nie podawaj poszkodowanemu nic do picia, jedzenia
oraz żadnych leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4. Techniki i metody udzielania pomocy odpowiednio związane
ze stanem poszkodowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.1. Utrata przytomności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.1.1. Omdlenie – płytka utrata przytomności . . . . . . . . . . . . . 24
4.1.2. Głęboka utrata przytomności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2. Zatrzymanie oddechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.2.1. Pozycja boczna bezpieczna (ustalona) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.3. Zatrzymanie krążenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa/ Automatyczna
defibrylacja zewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.4.1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) . . . . . . . . . . . 30
4.4.2. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.5. Zakrztuszenia/zachłyśnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.5.1. Zakrztuszenie osoby dorosłej. Poszkodowany
jest przytomny i znajduje się w pozycji stojącej . . . . . . . . 36
4.5.2. Zakrztuszenie osoby dorosłej. Poszkodowany
jest przytomny i znajduje się w pozycji leżącej . . . . . . . . . 36
4.5.3. Zakrztuszenie osoby dorosłej. Poszkodowany
jest nieprzytomny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.5.4. Zakrztuszenie kobiety w ciąży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.5.5. Zakrztuszenie dziecka (wiek poniżej siedmiu lat).
Dziecko jest przytomne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.5.6. Zakrztuszenie dziecka (wiek poniżej siedmiu lat).
Dziecko jest nieprzytomne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.5.7. Zakrztuszenie niemowlęcia. Niemowlę jest przytomne . . . 41
4.5.8. Zakrztuszenie niemowlęcia. Niemowlę jest
nieprzytomne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.6. Wstrząsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.6.1. Wstrząs hipowolemiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.6.2. Wstrząs kardiogenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.6.3. Wstrząs anafilaktyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.6.4. Cukrzyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.6.5. Hiperglikemia (śpiączka cukrzycowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.6.6. Hipoglikemia (niedocukrzenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.6.7. Zawał serca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.6.8. Drgawki (epilepsja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.7. Krwotoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.7.1. Krwotok wewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.7.2. Krwotok zewnętrzny pośredni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.7.3. Krwotok zewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.8. Urazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.8.1. Urazy kręgosłupa i/lub rdzenia kręgowego . . . . . . . . . . . . 56
4.8.2. Urazy klatki piersiowej (złamania żeber) . . . . . . . . . . . . . . 57
4.8.3. Urazy miednicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.8.4. Urazy szyi oraz krtani i tchawicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.9. Oparzenia i odmrożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.9.1. Oparzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.9.2. Porażenie prądem elektrycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.9.3. Odmrożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.10. Ewakuacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.11. Apteczka pierwszej pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.11.1. Uniwersalna podstawowa apteczka pierwszej pomocy . . . 69
4.11.2. Apteczka samochodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.11.3. Apteczka turystyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.11.3. Apteczka biurowa/domowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5. Budowa i funkcje organizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.1. Układ oddechowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.2. Układ krążenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.2.1. Serce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.2.2. Naczynia krwionośne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.3. Układ nerwowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.3.1. Neuron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.2.1. Rdzeń kręgowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.2.2. Autonomiczny układ nerwowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.4. Układ mięśniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.5. Budowa i funkcje skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
6. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7. O autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Książka

 • ISBN: 

  978-83-60038-28-4

 • Autor: 

  Piotr Grochowski, Piotr Żurek

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2011

 • Format: 

  145 x 205

 • Liczba stron: 

  82

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...