Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Bogna Wierusz-Wysocka, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz,
Waga produktu: 0.150 kg
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Via Medica

Gdańsk 2009, wydanie 1, format 145 x 205, objętość 96 str., oprawa miękka

Powszechnie wiadomo, że zaburzenia gospodarki węglowodanowej stanowią epidemię XXI wieku. Ich narastająca częstość powoduje, że nie ma już dziedziny medycyny, w której nie istnieją trudności z opieką nad zwiększającą się grupą pacjentów z cukrzycą lub znajdujących się w stanie przedcukrzycowym. Nie można oczekiwać, że wszystkie problemy związane ze specyficzną opieką nad chorym na cukrzycę rozwiążą specjaliści diabetolodzy. Istnieje więc pilna potrzeba dostarczenia przedstawicielom wielu specjalności medycznych zwięzłych i konkretnych informacji o ostrych stanach w cukrzycy, które ułatwiałyby codzienną praktykę lekarską. W znacznym stopniu podstawą propozycji zawartych w przygotowanym materiale są doświadczenia własne, wynikające z wieloletniej pracy z chorymi na cukrzycę, a także ze współpracy z przedstawicielami prawie wszystkich specjalności medycznych. Zamiarem autorek było przygotowanie książki, która będzie pomocna w codziennej praktyce szpitalnej i ambulatoryjnej lekarzom zajmującym się chorymi na cukrzycę. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie prowokować do własnych przemyśleń nad trudnymi i nietypowymi sytuacjami zachodzącymi w życiu osób z cukrzycą. Wierzymy także, że zawarte w niej informacje doprowadzą do poprawy opieki medycznej nad tą specyficzną grupą chorych. Inspiracją do podjęcia wysiłków nad przygotowaniem przedstawionego materiału były sugestie onkologa, dr. hab. med. Piotra Wysockiego, za które jesteśmy bardzo wdzięczne. Dziękujemy również Kolegom z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za nieocenioną pomoc i duże poparcie dla podjętej inicjatywy.
Prof. dr hab. med. Bogna Wierusz-Wysocka
Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińsk-Ziółkiewicz

Spis treści

Słowo wstępne
1. Kryteria rozpoznawania cukrzycy i stanu przedcukrzycowego, podział cukrzycy oraz wykładniki dobrej kontroli metabolicznej schorzenia
2. Rozpoznawanie i leczenie ostrych powikłań cukrzycy
3. Zabieg chirurgiczny u chorych na cukrzycę lub w stanie przedcukrzycowym
4. Postępowanie w ostrym zespole wieńcowym u chorych na cukrzycę - leczenie hipoglikemizujące
5. Zakażenia i wywołane nimi ostre stany zapalne u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej
6. Zaburzenia metabolizmu glukozy u osób leczonych glikokortykosteroidami
7. Leczenie zaburzeń metabolizmu glukozy u pacjentów z chorobą nowotworową
8. Zaburzenia metabolizmu glukozy u osób z mukowiscydozą
9. Zaburzenia metabolizmu glukozy u osób z wirusowym zapaleniem wątroby
10. Zaburzenia metabolizmu glukozy u osób po transplantacji narządów
11. Zaburzenia metabolizmu glukozy u osób z chorobami psychicznymi
12. Leczenie cukrzycy u osób uprawiających sport
13. Podstawowe zasady intensywnego leczenia insuliną podawaną podskórnie
14. Ogólne zasady leczenia insuliną podawaną w ciągłym wlewie dożylnym
15. Zasady leczenia hipoglikemizującego u chorych na cukrzycę wymagających długotrwałego żywienia pozajelitowego
Aneks

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7555-135-8

  • Autor: 

    Bogna Wierusz-Wysocka, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss