Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: J. Prandota,
Waga produktu: 0.400 kg
EAN: 9788387944698
Wysyłka od: 9.90 PLN

Podstawy farmakogenetyki i farmakogenomiki w praktyce klinicznej. Jak leczyć skuteczniej i bardziej bezpiecznie

Wrocław 2003, wyd. 1, format 170 x 245, objętość 200 str., oprawa twarda


W książce tej krótko przedstawiono przegląd struktury genu z molekularnymi mechanizmami polimorfizmu genetycznego wielu enzymów biorących udział w procesach metabolicznych substancji egzogennych i endogennych. Mały słownik genetyczny zamieszczony na końcu wyjaśnia wiele specjalistycznych określeń. Podano tu także wskazania do badania profilu farmakogenetycznego chorego, metody oznaczania fenotypu i genotypu oraz wpływ polimorfizmu genetycznego enzymów cytochromu P450 i innych czynników, w tym soku grejpfrutowego, oraz markerów, genów i struktury receptorów lub transporterów na farmakokinetykę i farmakodynamikę leków, opierając się na badaniach klinicznych oraz charakterystycznych przypadkach. Omówiono zmiany fenotypu charakterystyczne dla okresu wieku rozwojowego oraz różnych chorób.

Książką tą powinni zainteresować się nie tylko lekarze medycyny uniwersyteckiej i specjaliści w zakresie poszczególnych dziedzin, lecz także studenci medycyny, bowiem podczas studiów medycznych problemom leczenia poświęca się mniej czasu niż diagnostyce, a znajomość zasad farmakogenetyki znacznie ułatwia podejmowanie właściwych decyzji terapeutycznych.

Spis treści

1. Indywidualne różnice w reakcji na leki
2. Objawy uboczne działania leków i mniejsza skuteczność farmakoterapii
3. Przegląd struktury genu
4. Metabolizm leków
5. Wskazania do badania profilu farmakogenetycznego chorego
6. Wpływ polimorfizmu genetycznego enzymów CYP na farmakokinetykę leków
7. Wpływ polimorfizmu genetycznego enzymów CYP na farmakodynamikę leków
8. Konsekwencje mutacji genów CYP
9. Zmiany fenotypu specyficzne dla wieku rozwojowego i chorób
10. Genetyczne warianty białkowych transporterów leków
11. Wiązanie leków z wariantami genetycznymi białek osocza
12. Enzymy metabolizujące leki
13. Glukuronozyltransferazy
14. N-acetylotransferazy, NAT2 i NAT1 (status acetylatora)
15. S-metyltransferaza tiopuryny (TPMT)
16. Polimorfizmy markerów, genów i receptorów wpływające na farmakodynamikę leków i funkcjonalną czynność białek
17. Receptory glikokortykosteroidów (GR)
18. Receptory beta-2-adrenergiczne (P2-AR)
19. Krzywica witamino-D oporna
20. Zastosowanie farmakogenetyki w psychiatrii
21. Uzależnienie a farmakogenomika
22. Farmakogenetyka w chorobach autoimmunologicznych
23. Główne enzymy cytochromu P450, ich substraty, inhibitory i substancje indukujące
24. Mały słownik terminów genetycznych

Książka

  • ISBN: 

    978-83-87944-69-8

  • Autor: 

    J. Prandota

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss