Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Ernst Mutschler, Gerd Geisslinger, Heyo K., W. Buczko
Waga produktu: 0.650 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: MedPharm POLSKA

Wrocław 2011, wydanie 2, format 170 x 240, objętość 528 str., oprawa miękka

Kompendium to jest niezwykle przejrzystym przeglądem współczesnej farmakologii, a wszystkie informacje zostały przekazane w sposób niezmiernie prosty, jasny i zwięzły. Stanowi doskonałe uzupełnienie do nauki farmakologii dla studentów oraz osób szkolących się i przygotowujących do egzaminów dyplomowych i specjalizacyjnych. Ogromne zainteresowanie studentów tym podręcznikiem, a także konieczność zaktualizowania zawartej w nim wiedzy spowodowały, że ze zrozumieniem przyjąłem prośbę Wydawnictwa MedPharm Polska, aby podjąć się redakcji drugiego wydania polskiego Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera.

Ogromne zainteresowanie studentów tym podręcznikiem, a także konieczność zaktualizowania zawartej w nim wiedzy spowodowały, że ze zrozumieniem przyjąłem prośbę Wydawnictwa MedPharm Polska, aby podjąć się redakcji drugiego wydania polskiego Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera. Zachowując rzetelność oryginalnego tekstu, zawarłem uzupełnienia umieszczone w dużym podręczniku i dodałem krótką informację na temat terapii chorób trzustki. Liczę na wyrozumiałość prof. Mutschlera, ponieważ uzupełniłem jego książkę o najnowsze dane, usuwając jednocześnie wiadomości już nieaktualne.

Postęp badań nad nowymi lekami, stałe doskonalenie form farmakoterapii oraz popularność podręcznika Farmakologia i toksykologia Ernsta Mutschlera i jego współpracowników sprawiły, że w roku 2008 ukazało się już dziewiąte wydanie niemieckie, poprawione i uzupełnione, a dwa lata później powstało drugie wydanie polskie pod moją redakcją. W porównaniu z pierwszym wydaniem usunięta została znaczna część informacji nieaktualnych, umieszczono natomiast najnowsze dane dotyczące leków i standardów terapeutycznych. Podkreślić należy zwłaszcza przejrzystą formę, w jakiej przedstawiono trudne zagadnienia związane z działaniem leku na ustrój człowieka. Rzecz jasna, rozległość poruszanej tematyki wpływa znacząco na objętość podręcznika. Niekiedy jednak istnieje potrzeba uzyskania wiadomości nie tylko aktualnych i usystematyzowanych, lecz także podanych w formie niezwykle skondensowanej.

Spis treści

A. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Definicje
2. Farmkokinetyka
3. Farmakodynamika
4. Działania niepożądane leków
5. Interakcje leków
6. Farmakogenetyka
7. Terapia genowa i antysensowna, klonowanie terapeutyczne
8. Preparaty złożone
9. Poszukiwanie i badanie nowych leków
B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
1. Leki wpływające na układ nerwowy
2. Hormony i leki stosowane w leczeniu układu hormonalnego
3. Mediatory (autakoidy, hormony parakrynne)
4. Leki działające na krew i kład krążenia
5. Leki działające na układ oddechowy
6. Leki działające na przewód pokarmowy
7. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa; leki wpływające na układ moczowo-płciowy
8. Leki stosowane w leczeniu chorób oczu
9. Leki dermatologiczne
10. Witaminy. Pierwiastki śladowe
11. Profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych
12. Chemioterapia nowotworów złośliwych
13. Substancje wpływające na układ immunologiczny
14. Środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej
C. ZATUCIA
1. Działy toksykologii
2. Ogólne postępowanie w zatruciach
3. Zatrucia specjalne
Dodatek
Indeks

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60466-42-1

  • Autor: 

    Ernst Mutschler, Gerd Geisslinger, Heyo K.

  • Redaktor: 

    W. Buczko

Inne tytuły z tej serii: