Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: 2954
Waga produktu: 0.450 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788375871128
Wysyłka od: 11.50 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2008,  wyd. 1, format 165 x 235, objętość 284 str., oprawa twarda
Książka Rodzinne, psychologiczne i edukacyjne wyznaczniki rozwoju stawia pytania i poszukuje odpowiedzi o najkorzystniejsze warunki do rozwoju i egzystencji  w przypadku dziecka, szczególnie dziecka, którego rozwój przebiega w sposób nietypowy, mającego specjalne potrzeby edukacyjne, ale także człowieka dorosłego, skoro ujmujemy rozwój jako proces ciągły.
Praca stanowi pokłosie Jubileuszowej Konferencji z okazji 30-lecia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Umożliwiła ona spotkanie mistrzów w dziedzinie psychologii z niemal wszystkich polskich uczelni wyższych.
Do rąk Czytelników oddajemy ostatni – trzeci tom publikacji z tej konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z dwoma poprzednimi: Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna pod redakcją Mieczysława Plopy i Magdaleny Błażek (2008); Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka pod redakcją Gabrieli Chojnackiej-Szawłowskiej i Beaty Pastwy-Wojciechowskiej (2007).

Spis treści

Część I
Rodzinne wyznaczniki rozwoju

Maria Straś-Romanowska
Szanse i zagrożenia rozwoju człowieka we współczesnym świecie
Roman Ossowski
Człowiek niepełnosprawny w rodzinie – dylematy rozwoju i wsparcia
Teresa Rostowska
Psychologiczne determinanty jakości życia rodzinnego.
Pojęcie jakości życia i kierunki badań Barbara Harwas-Napierała
Komunikacja wewnątrzrodzinna a jakość życia rodziny
Maria Kaźmierczak
Empatia w związkach małżeńskich
Iwona Janicka
Dynamika związku a wzajemna zależność partnerów kohabitujących
Aleksandra Nowakowska
Jakość życia w związkach marynarskich
Piotr Połomski
Jedynactwo w perspektywie XXI wieku
Aleksandra Lewandowska-Walter
Psychospołeczne uwarunkowania adaptacji dzieci do życia w rodzinie
zrekonstruowanej
Agnieszka Miłkowska
Lęk i depresyjność u młodzieży w świetle systemowych zasobów
rodzinnych
Bożena Petrykowska, Monika Zielińska
Postawy rodziców dziecka autystycznego
Grażyna Poraj
Rodzina jako środowisko stymulujące agresywne zachowanie dzieci
na rożnych etapach rozwoju

Część II
Edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju

Alina Kolańczyk
Nieuświadamiana kontrola afektu. Od pierwszeństwa afektu
do kontroli działania (czy eksperymentator powinien rozumieć
osobę badaną?)
Grażyna Krasowicz-Kupis
Świadomość językowa a komunikowanie się za pomocą pisma
Izabela Pietras
Młodzież z dysortografią – próba typologii
Krystyna Sochacka
Znaczenie płci w procesie nauki czytania
Celestyna Grzywniak
Przetrwałe odruchy a powstanie trudności szkolnych
u dzieci w wieku szkolnym
Irena Sorokosz
Radzenie sobie ze stresem szkolnym a osobowość uczniów z dysleksją
Urszula Oszwa
Od agnozji liter i cyfr do dyskalkulii rozwojowej. Neuropsychologia
zaburzeń liczenia wczoraj, dziś, jutro
Aneta R. Borkowska
Oblicza impulsywności w zespole ADHD
Małgorzata Lipowska, Leszek Buliński
Współczesne koncepcje współwystępowania dysleksji rozwojowej
i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
Dorota Kalka
Przyszłość w oczach młodzieży – jak i co planują adolescenci
z nadpobudliwością psychoruchową, dysleksją
oraz młodzież uzależniona?
Marta Łockiewicz, Dorota Kalka
Efektywność Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
we wspomaganiu rozwoju psychomotorycznego dzieci
w okresie wczesnego dzieciństwa
Marta Bogdanowicz
Rozwój i edukacja dzieci z dysleksją w Europie pod ochroną prawną
– dane Kwestionariusza Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (EDA)
Paulina Petrus, Katarzyna Jaroszewska, Anna Konopacka-Rzepiak,
Joanna Lewańczyk, Natalia Rybak
Wartość różnorodności – obcojęzyczna szkoła
a czytanie w języku ojczystym
Monika Zielińska, Aneta Bagińska, Beata Kubiak
Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem
wczesnodziecięcym i zespołem Aspergera
Henryk Olszewski
Psychologia wobec starzenia się i starości: o paradoksach związanych
z pojęciem adaptacji do wieku

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7587-112-8

  • Redaktor: 

    Marta Bogdanowicz i Małgorzata Lipowska

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss