Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Bręborowicz Grzegorz H.
Waga produktu: 1.900 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN

Nowy podręcznik położnictwa i ginekologii dla studentów medycyny, zgodny z  programem nauczania tego przedmiotu określonym przez Ministerstwo Zdrowia oraz z Syllabusem  Medycznym. Książka jest źródłem niezbędnej lekarzom wiedzy na temat zdrowia kobiety i dziecka rozwijającego się w jej łonie oraz najnowszych metod diagnostycznych i terapeutycznych, w tym technik operacyjnych.

W tomie 1 omówiono zagadnienia związane z położnictwem, jak: ciąża o przebiegu prawidłowym,  ciąża o przebiegu nieprawidłowym, choroby współistniejące z ciążą, poród i połóg oraz diagnostyka stanu płodu, a w tomie 2 - problemy  z zakresu ginekologii, jak: budowa i wady kobiecych narządów płciowych, zakażenia kobiecych narządów płciowych, choroby przenoszone drogą płciową, endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku dziecięcego, niepłodność, onkologia ginekologiczna i operacje ginekologiczne.

Dydaktyczną wartość podręcznika podnosi zamieszczony na końcu podręcznika zestaw pytań do samokontrolnego sprawdzania stopnia opanowania materiału.

Spis treści

1. Ciąża o przebiegu prawidłowym
1.1. Zapłodnienie
1.1.1. Przygotowanie komórki jajowej do zapłodnienia
1.1.2. Przygotowanie plemników do zapłodnienia
1.1.3. Penetracja plemników
1.1.4. Zapobieganie polispermii
1.1.5. Fuzja gamet
1.1.6. Następstwa zapłodnienia
1.2. Płód i popłód
1.2.1. Rozwój i budowa płodu
1.2.2. Rozwój, budowa i hormonalna czynność popłodu
1.2.3. Płyn owodniowy
1.3. Immunologiczne aspekty ciąży
1.3.1. Immunoregulacyjna rola łożyska
1.3.2. Odpowiedź immunologiczna ciężarnej
1.4. Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży
1.4.1. Zmiany w układzie krążenia
1.4.2. Zmiany w układzie oddechowym
1.4.3. Zmiany w układzie pokarmowym
1.4.4. Zmiany w układzie kostnym
1.4.5. Zmiany w układzie moczowym
1.4.6. Zmiany w gruczołach wydzielania wewnętrznego
1.4.7. Zmiany w metabolizmie
1.5. Rozpoznanie ciąży i ustalenie terminu porodu
1.5.1. Rozpoznanie ciąży
1.5.2. Ustalenie terminu porodu
1.6. Organizacja opieki medycznej nad kobietą w ciąży
1.6.1. Elementy opieki medycznej nad kobietą w ciąży
1.6.2. Opieka prekoncepcyjna
1.6.3. Opieka medyczna nad kobietą w ciąży
1.6.4. Wskaźniki pozwalające określić jakość opieki okołoporodowej
1.7. Żywienie kobiet ciężarnych
1.7.1. Tłuszcze
1.7.2. Białko
1.7.3. Węglowodany
1.7.4. Witaminy
2. Ciąża o przebiegu nieprawidłowym
2.1. Nieprawidłowy czas trwania ciąży
2.1.1. Zagrażający poród przedwczesny
2.1.2. Ciąża po terminie
2.2. Ciąża ektopowa
2.2.1. Etiologia
2.2.2. Umiejscowienie ciąży ektopowej
2.2.3. Metody diagnozowania
2.2.4. Leczenie
2.2.5. Wpływ leczenia ciąży ektopowej na potencjał rozrodczy
2.3. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych
2.3.1. Etiopatogeneza
2.3.2. Rozpoznanie
2.3.3. Postępowanie terapeutyczne
2.4. Konflikt serologiczny
2.4.1. Etiopatogeneza
2.4.2. Diagnostyka
2.4.3. Leczenie
2.4.4. Profilaktyka
2.5. Poronienie
2.5.1. Epidemiologia
2.5.2. Rodzaje poronień
2.5.3. Etiopatogeneza
2.5.4. Poronienie a wiek kobiety
2.5.5. Mechanizm poronienia
2.5.6. Czynniki rokownicze
2.5.7. Profilaktyka
2.6. Krwawienia w II i III trymestrze ciąży
2.6.1. Przedwczesne oddzielenie się łożyska
2.6.2. Łożysko przodujące
2.7. Wielowodzie i małowodzie
2.7.1. Wielowodzie
2.7.2. Małowodzie
2.8. Ciąża wielopłodowa
2.8.1. Powstawanie ciąży wielopłodowej
2.8.2. Epidemiologia
2.8.3. Popłody ciąż bliźniaczych
2.8.4. Rozpoznanie ciąży wielopłodowej
2.8.5. Powikłania w przebiegu ciąży wielopłodowej
2.8.6. Wady rozwojowe i anomalie chromosomalne
2.8.7. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków pochodzących z ciąż wielopłodowych
2.9. Ciąża obumarła
2.9.1. Epidemiologia
2.9.2. Etiopatogeneza
2.9.3. Rozpoznanie
2.9.4. Postępowanie
2.9.5. Profilaktyka
2.10. Koagulopatie położnicze
2.10.1. Układ hemostazy w przebiegu ciąży prawidłowej
2.10.2. Nabyte koagulopatie położnicze
2.10.3. Wrodzone koagulopatie położnicze
2.10.4. Małopłytkowość
2.11. Nieprawidłowe wzrastanie płodu (hipotrofia i hipertrofia)
2.11.1. Hipotrofia płodu
2.11.2. Hipertrofia płodu
2.12. Ciążowa choroba trofoblastyczna
2.12.1. Zaśniad groniasty
2.12.2. Rak kosmówki (kosmówczak)
2.13. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa
2.13.1. Etiopatogeneza
2.13.2. Rozpoznanie
2.13.3. Leczenie
2.13.4. Rokowanie
2.14. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych
3. Choroby współistniejące z ciążą
3.1. Farmakoterapia w okresie ciąży
3.1.1. Transport leków
3.1.2. Metabolizm leków
3.1.3. Teratogenny wpływ leków na rozwój zarodka i płodu
3.1.4. Leczenie hormonalne kobiet ciężarnych
3.1.5. Suplementacja witaminami i składnikami mineralnymi diety kobiet ciężarnych
3.1.6. Farmakoterapia płodu
3.2. Nadciśnienie tętnicze
3.2.1. Nadciśnienie przewlekłe
3.2.2. Stan przedrzucawkowy
3.2.3. Rzucawka
3.2.4. Stan przedrzucawkowy nałożony na nadciśnienie przewlekłe
3.3. Choroby wątroby
3.3.1. Choroby wątroby specyficzne dla okresu ciąży
3.3.2. Choroby nieswoiste dla okresu ciąży, które mogą wystąpić w czasie jej trwania
3.3.3. Choroby związane z istniejącymi przed ciążą zaburzeniami funkcji wątroby
3.4. Choroby układu moczowego
3.4.1. Przewlekła niewydolność nerek
3.4.2. Ostra niewydolność nerek
3.4.3. Kamica nerkowa
3.4.4. Zakażenie dróg moczowych
3.5. Choroby układu sercowo-naczyniowego
3.5.1. Diagnostyka układu krążenia u kobiet ciężarnych
3.5.2. Wady serca
3.5.3. Chora ze sztuczną zastawką serca
3.5.4. Kardiomiopatie
3.5.5. Choroba niedokrwienna serca
3.5.6. Zaburzenia rytmu serca
3.6. Choroby układu krwiotwórczego
3.6.1. Niedokrwistość
3.6.2. Nowotwory układu krwiotwórczego
3.7. Cukrzyca
3.7.1. Ciąża u kobiety chorej na cukrzycę
3.7.2. Działanie insuliny w okresie ciąży
3.7.3. Wpływ ciąży na cukrzycę
3.7.4. Leczenie pacjentki z cukrzycą
3.7.5. Cukrzyca ciążowa
3.8. Choroby gruczołów dokrewnych
3.8.1. Choroby gruczołu tarczowego
3.8.2. Choroby przysadki
3.8.3. Choroby nadnerczy
3.9. Choroby immunologiczne
3.9.1. Zespół antyfosfolipidowy
3.9.2. Małopłytkowość samoistna (małopłytkowość autoimmunologiczna)
3.9.3. Toczeń rumieniowaty układowy
3.9.4. Twardzina uogólniona
3.9.5. Reumatoidalne zapalenie stawów
3.9.6. Nużliwość mięśni (miastenia)
3.9.7. Pemfigoid ciężarnych (opryszczka ciężarnych)
3.10. Nowotwory
3.10.1. Nowotwory jajnika
3.10.2. Nowotwory sutka
3.10.3. Nowotwory szyjki macicy
3.10.4. Postępowanie
3.10.5. Chemioterapia
3.10.6. Wpływ promieniowania jonizującego na kobietę w ciąży
3.11. Choroby układu oddechowego
3.11.1. Dychawica oskrzelowa (astma)
3.11.2. Zapalenie płuc
3.11.3. Zespół ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych
3.11.4. Gruźlica
3.11.5. Sarkoidoza
3.12. Zakażenia i zarażenia
3.12.1. Zakażenia bakteriami
3.12.2. Zakażenia mikoplazmami
3.12.3. Zakażenia wirusami
3.12.4. Zarażenia pierwotniakami
3.12.5. Zarażenia grzybami
4. Poród
4.1. Anatomia położnicza
4.1.1. Miednica kostna
4.1.2. Budowa kanału rodnego
4.1.3. Mięśnie i więzadła miednicy mniejszej
4.1.4. Narządy płciowe zewnętrzne
4.1.5. Narządy płciowe wewnętrzne
4.1.6. Stosunki otrzewnowe miednicy mniejszej
4.1.7. Anatomia płodu
4.2. Poród prawidłowy
4.2.1. Badanie i postępowanie wstępne
4.2.2. Przebieg porodu fizjologicznego
4.3. Poród nieprawidłowy
4.3.1. Znieczulenie w czasie porodu
4.3.2. Poród w położeniu miednicowym płodu
4.3.3. Poród w nieprawidłowym ułożeniu płodu
4.3.4. Poród w nieprawidłowych ustawieniach płodu
4.3.5. Poród w ciąży wielopłodowej
4.3.6. Poród po cesarskim cięciu
4.4. Poród patologiczny
4.4.1. Zaburzenia czynności skurczowej mięśnia macicy
4.4.2. Nieprawidłowy przebieg trzeciego okresu porodu
4.5. Operacje położnicze
4.5.1. Cięcie cesarskie
4.5.2. Nacięcie krocza
4.5.3. Operacja kleszczowa
4.5.4. Wyciągacz próżniowy
4.5.5. Operacje w położeniu poprzecznym płodu
4.5.6. Postępowanie w przypadku wypadniętej pępowiny
5. Połóg
5.1. Fizjologia połogu
5.1.1. Połogowe zmiany ogólnoustrojowe
5.1.2. Laktacja
5.1.3. Połogowe zmiany w narządach płciowych
5.1.4. Postępowanie w połogu
5.2. Powikłania połogowe
5.2.1. Zakażenie połogowe
5.2.2. Choroba zakrzepowa
5.2.3. Późne krwawienia poporodowe
5.2.4. Zaburzenia laktacji
6. Diagnostyka rozwoju i stanu płodu
6.1. Badanie równowagi kwasowo-zasadowej
6.1.1. Technika pobierania krwi włośniczkowej ze skalpu płodu
6.1.2. Prawidłowe wartości
6.1.3. Interpretacja wyników
6.1.4. Ocena krwi pępowinowej po porodzie
6.1.5. Technika pobierania krwi z pępowiny
6.2. Ocena aktywności ruchowej płodu
6.2.1. Ocena ruchów płodu przez ciężarną
6.2.2. Profil biofizyczny płodu
6.2.3. Postępowanie kliniczne w zależności od wyniku badania profilu biofizycznego płodu
6.3. Ocena czynności serca płodu w czasie ciąży i porodu
6.3.1. Osłuchiwanie czynności serca płodu
6.3.2. Kardiotokografia
6.3.3. Elektrokardiografia płodowa
6.4. Badanie ultrasonograficzne w czasie ciąży
6.4.1. Badanie ultrasonograficzne w I trymestrze ciąży
6.4.2. Kliniczne zastosowanie badania ultrasonograficznego między 11. a 14. tygodniem ciąży
6.4.3. Ocena rozwoju i anatomii płodu w rutynowym badaniu ultrasonograficznym między 18. a 22. tygodniem ciąży
6.4.4. Ocena ultrasonograficzna serca płodu
6.4.5. Ultrasonograficzna ocena biometrii płodu
6.4.6. Badanie ultrasonograficzne łożyska i sznura pępowinowego
6.4.7. Ultrasonograficzna ocena płynu owodniowego
6.4.8. Diagnostyka prenatalna
6.4.9. Ultrasonografia trójwymiarowa
6.4.10. Standardowe badania ultrasonograficzne w czasie ciąży
6.5. Zastosowanie badań dopplerowskich w położnictwie
6.5.1. Tętnica pępowinowa
6.5.2. Tętnica maciczna
6.5.3. Krążenie mózgowe
6.5.4. Inne naczynia płodowe
6.5.5. Krążenie żylne
6.5.6. Ciąża wielopłodowa
6.5.7. Echokardiografia
6.6. Pulsoksymetria płodowa
6.7. Obrazowanie NMR w położnictwie
6.7.1. Skutki biomedyczne i niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem metody MR
6.7.2. Wskazania do wykonania badania MR w ciąży
6.7.3. Warunki wykonywania badań tomografii MR w ciąży
6.7.4. Diagnostyka budowy miednicy kostnej metodą tomografii MR
6.7.5. Łożysko przodujące w tomografii MR
6.7.6. Płód w tomografii MR
6.7.7. Zastosowanie spektroskopii 31P NMR i 1H NMR w badaniu niedotlenienia mózgu płodu
6.7.8. Badanie aktywności mózgu płodu metodą fMRS (funkcjonalna spektroskopia rezonansu magnetycznego)
6.8. Biochemiczna ocena rozwoju ciąży
6.8.1. Oznaczenia hormonalne
6.8.2. Hormony steroidowe łożyska
6.8.3. Alfa-fetoproteina
6.8.4. Oznaczenia enzymatyczne
6.8.5. Oznaczenia innych substancji
7. Noworodek
7.1. Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego
7.2. Podstawy patologii noworodka
7.2.1. Krwiak podokostnowy
7.2.2. Złamanie obojczyka
7.2.3. Porażenie nerwu twarzowego
7.2.4. Zespół zaburzeń oddychania
7.2.5. Zespół aspiracji smółki
7.2.6. Zapalenie płuc
7.2.7. Dysplazja oskrzelowo-płucna
7.2.8. Żółtaczki
7.2.9. Przetrwały przewód tętniczy
7.2.10. Martwicze zapalenie jelit
7.2.11. Krwawienia śródczaszkowe
Skorowidz
TOM 2
8. Rozwój, budowa i fizjologia żeńskich narządów płciowych
8.1. Jajnik
8.2. Jajowód
8.3. Macica
8.4. Pochwa
8.5. Srom
8.6. Krocze
8.7. Dno miednicy
8.8. Miednica kostna
8.9. Unaczynienie narządów płciowych
8.10. Unerwienie narządów płciowych
9. Cykl miesiączkowy
9.1. Układ podwzgórzowo-przysadkowy
9.1.1. Podwzgórze
9.1.2. Przysadka mózgowa
9.2. Hormony steroidowe jajnika
9.2.1. Estrogeny
9.2.2. Gestageny
9.2.3. Androgeny
9.3. Cykl jajnikowy
9.3.1. Faza folikularna
9.3.2. Owulacja
9.3.3. Faza lutealna
9.4. Cykl endometrialny
9.4.1. Faza miesiączkowa (1.?5. dzień cyklu)
9.4.2. Faza proliferacyjna (wzrostowa) (6.?13. dzień cyklu)
9.4.3. Faza owulacyjna (14. dzień cyklu)
9.4.4. Faza sekrecyjna (wydzielnicza) (15.?28. dzień cyklu)
9.5. Cykl szyjkowy
10. Wady wrodzone żeńskich narządów płciowych
10.1. Podział wad pochwy i macicy
10.2. Wady macicy
10.2.1. Diagnostyka
10.2.2. Leczenie
10.3. Wady pochwy
10.3.1. Wrodzony brak pochwy
10.3.2. Poprzeczne przegrody pochwy
10.3.3. Podłużne przegrody pochwy
11. Zaburzenia statyki żeńskich narządów płciowych
11.1. Fizjologia
11.1.1. Prawidłowe położenie macicy i pochwy
11.1.2. Siły oddziałujące na narządy płciowe
11.1.3. Aparat utrzymujący narządy płciowe
11.2. Nieprawidłowości statyki narządów płciowych
11.2.1. Częstość występowania
11.2.2. Rozpoznanie
11.2.3. Leczenie
11.2.4. Profilaktyka
12. Zakażenia żeńskich narządów płciowych
12.1. Zapalenia
12.1.1. Zapalenie sromu, pochwy i szyjki macicy
12.1.2. Zapalenia górnego odcinka narządów płciowych
12.1.3. Zakażenie rany pooperacyjnej
12.2. Choroby przenoszone drogą płciową
12.2.1. Epidemiologia
12.2.2. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce
12.2.3. Etiologia
12.2.4. Wywiad
12.2.5. Badanie podmiotowe
12.2.6. Badania dodatkowe
12.2.7. Zasady leczenia i prewencji
13. Urologia ginekologiczna
13.1. Nietrzymanie moczu u kobiet
13.1.1. Fizjologia mikcji
13.1.2. Etiopatogeneza nietrzymania moczu
13.1.3. Diagnostyka
13.1.4. Profilaktyka
13.1.5. Leczenie
13.2. Uszkodzenia układu moczowego (przetoki moczowo-płciowe)
13.2.1. Etiologia
13.2.2. Klasyfikacja
13.2.3. Objawy
13.2.4. Rozpoznawanie
13.2.5. Leczenie
14. Endokrynologia ginekologiczna
14.1. Układ podwzgórzowo-przysadkowy
14.1.1. Podwzgórze
14.1.2. Przysadka mózgowa
14.2. Zaburzenia cyklu miesiączkowego
14.2.1. Terminologia
14.2.2. Klasyfikacje zaburzeń miesiączkowania
14.2.3. Zespół napięcia przedmiesiączkowego
14.2.4. Bolesne miesiączkowanie
14.2.5. Brak miesiączki pochodzenia macicznego
14.3. Pierwotna niewydolność jajników
14.3.1. Dysgenezje gonad
14.3.2. Niedorozwój jajników (hipoplazja jajników)
14.3.3. Przedwczesne wygasanie czynności jajników (POF)
14.4. Zaburzenia różnicowania płci
14.4.1. Obojnactwo prawdziwe
14.4.2. Obojnactwo rzekome żeńskie
14.4.3. Obojnactwo rzekome męskie
14.5. Zespoły hiperandrogenizacji u kobiet
14.5.1. Hiperandrogenizm
14.5.2. Hirsutyzm
14.5.3. Jajnikowe przyczyny hiperandrogenizacji
14.5.4. Nadnerczowe przyczyny hiperandrogenizacji
14.5.5. Hiperprolaktynemia
14.6. Przekwitanie
14.6.1. Terminologia
14.6.2. Wiek, w którym występuje menopauza
14.6.3. Zmiany hormonalne w okresie przekwitania
14.6.4. Zespół klimakteryczny
14.6.5. Zmiany zanikowe w tkankach estrogenozależnych
14.6.6. Hormonalna terapia zastępcza
14.7. Diagnostyka w endokrynologii ginekologicznej
14.7.1. Wywiad
14.7.2. Badanie przedmiotowe
14.7.3. Ocena drugorzędowych cech płciowych
14.7.4. Ocena obwodowego działania hormonów jajnikowych
14.7.5. Badania hormonalne
15. Niepłodność
15.1. Diagnostyka niepłodności
15.2. Metody leczenia niepłodności
15.3. Niepłodność idiopatyczna
15.4. Zaburzenia fazy lutealnej
15.5. Oligoowulacja
15.6. Anowulacja
15.7. Czynnik jajowodowy niepłodności
15.8. Czynnik maciczny niepłodności
15.9. Czynnik szyjkowy niepłodności
15.10. Endometrioza
15.11. Czynnik męski niepłodności
15.12. Skuteczność postępowania terapeutycznego w leczeniu niepłodności
15.12.1. Szanse terapeutyczne w przypadku jajnikowego czynnika niepłodności
15.12.2. Szanse terapeutyczne w przypadku jajowodowego czynnika niepłodności
15.12.3. Szanse terapeutyczne w przypadku szyjkowego czynnika niepłodności
15.12.4. Szanse terapeutyczne w przypadku macicznego czynnika niepłodności
15.12.5. Szanse terapeutyczne w przypadku męskiego czynnika niepłodności
15.13. Techniki rozrodu wspomaganego medycznie
15.13.1. Skuteczność leczenia niepłodności bez stosowania technik wspomagania rozrodu
15.13.2. Inseminacje domaciczne
15.13.3. Zapłodnienie pozaustrojowe ? przeniesienie embrionu
15.13.4. Docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników
15.14. Diagnostyka przedimplantacyjna
15.15. Klonowanie
15.16. Niemożność donoszenia ciąży
15.17. Psychospołeczne aspekty niepłodności
16. Ginekologia dziecięca i dziewczęca
16.1. Dojrzewanie płciowe
16.1.1. Neuroendokrynologiczne aspekty dojrzewania płciowego
16.1.2. Sygnał metaboliczny. Krytyczna masa ciała. Leptyna
16.1.3. Wiek ginekologiczny i wiek metrykalny ? kryteria dojrzałości dziewcząt
16.2. Zaburzenia rozwoju płciowego
16.2.1. Przedwczesne dojrzewanie płciowe
16.2.2. Opóźnione pokwitanie lub brak pokwitania
16.2.3. Zahamowania pokwitania lub zahamowanie rozwoju płciowego
16.3. Guzy jajnika w wieku rozwojowym
16.3.1. Rodzaje nowotworów jajnika u dziewcząt
16.3.2. Torbiele czynnościowe
16.3.3. Pierwotne nowotwory nabłonkowe
16.3.4. Nowotwory specyficzne dla gonad
16.3.5. Leczenie nowotworów jajnika u dziewcząt
16.4. Prawidłowy i powikłany rozwój sutków
16.4.1. Fizjologiczne obrzmienie sutków u noworodków
16.4.2. Powiększenie sutków u dziewczynek
16.4.3. Nieprawidłowości i zaburzenia rozwoju sutków w okresie pokwitania
16.4.4. Guzy nowotworowe sutków
16.4.5. Hiperprolaktynemia czynnościowa a choroby sutka
16.5. Grupy i czynniki ryzyka w karcynogenezie raka szyjki macicy
16.5.1. Zagadnienia dotyczące współżycia płciowego dziewcząt
16.5.2. Nadżerka części pochwowej szyjki macicy w wieku rozwojowym
16.6. Zapalenia narządów płciowych
16.6.1. Zapalenia sromu i pochwy
16.6.2. Stany zapalne przydatków
17. Onkologia ginekologiczna
17.1. Podział nowotworów
17.2. Epidemiologia
17.3. Nowotwory sromu
17.3.1. Nowotwory niezłośliwe
17.3.2. Stany przedrakowe
17.3.3. Rak sromu
17.4. Nowotwory pochwy
17.4.1. Nowotwory niezłośliwe pochwy
17.4.2. Nowotwory złośliwe pochwy
17.5. Nowotwory szyjki macicy
17.5.1. Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego
17.5.2. Stan przerakowy
17.5.3. Rak śródnabłonkowy
17.5.4. Rak szyjki macicy
17.6. Nowotwory trzonu macicy
17.6.1. Rak błony śluzowej trzonu macicy
17.6.2. Nowotwory mezenchymalne trzonu macicy
17.6.3. Nowotwory podścieliska endometrium
17.6.4. Mieszane nowotwory mezodermalne
17.7. Nowotwory jajowodu
17.7.1. Rak jajowodu
17.8. Nowotwory jajnika
17.8.1. Pierwotne nabłonkowe nowotwory jajnika
17.8.2. Nowotwory germinalne jajnika
17.8.3. Nowotwory o utkaniu monomorficznym
17.8.4. Rak zarodkowy
17.8.5. Nowotwory odtwarzające tkanki pozazarodkowe
17.8.6. Rak kosmówki
17.8.7. Nowotwory odtwarzające linie różnicowania zarodkowego
17.8.8. Inne nowotwory germinalne
17.9. Nowotwory gonadalne jajnika
17.9.1. Gyneblastomata
17.9.2. Ziarniszczak
17.9.3. Otoczkowiak i włókniak
17.9.4. Androblastomata
17.9.5. Jądrzak
17.10. Nowotwory gonadalne mieszane
17.10.1. Gynandroblastoma
17.11. Nowotwory gonadalne niesklasyfikowane
17.12. Nowotwory mieszane germinalno-gonadalne
17.12.1. Gonadoblastoma
17.13. Pierwotne nowotwory jajnika nieswoiste dla gonady
17.14. Nowotwory przerzutowe jajnika
17.15. Radioterapia i chemioterapia nowotworów narządów płciowych kobiety
17.15.1. Radioterapia
17.15.2. Chemioterapia
17.16. Nowotwory sutka
17.16.1. Podział nowotworów sutka
17.16.2. Nowotwory niezłośliwe
17.16.3. Nowotwory złośliwe
17.16.4. Diagnostyka zmian gruczołów sutkowych
17.16.5. Leczenie nowotworów sutka
17.16.6. Rokowanie
18. Endometrioza
18.1. Etiopatogeneza endometriozy
18.2. Kliniczne postacie endometriozy
18.3. Rozpoznanie
18.4. Badanie kliniczne
18.5. Metody inwazyjne diagnozowania endometriozy
18.6. Leczenie endometriozy
18.6.1. Leczenie operacyjne
18.6.2. Leczenie farmakologiczne
18.7. Zapobieganie endometriozie
19. Osteoporoza
19.1. Etiologia i patogeneza osteoporozy
19.2. Podział osteoporozy
19.2.1. Kryterium lokalizacji
19.2.2. Kryterium etiologiczne
19.3. Diagnostyka w osteoporozie
19.3.1. Badanie kliniczne
19.3.2. Markery kostne
19.3.3. Markery kościotworzenia
19.3.4. Markery resorpcji
19.4. Badanie densytometryczne
19.5. Profilaktyka osteoporozy
19.6. Leczenie osteoporozy
19.6.1. Wzmożony wysiłek fizyczny
19.6.2. Suplementacja wapnia
19.6.3. Witamina D3
19.6.4. Hormonalna terapia zastępcza
19.6.5. Selektywny modulator receptora estrogenowego
19.6.6. Bisfosfoniany
19.6.7. Kalcytonina
19.6.8. Inne preparaty stosowane w leczeniu osteoporozy
20. Seksuologia
20.1. Zarys historii seksuologii
20.2. Rozwój psychoseksualny
20.3. Pojęcie normy seksualnej
20.4. Patologia seksualna
20.4.1. Nerwice seksualne
20.4.2. Parafilia
20.5. Diagnostyka i terapia seksuologiczna
20.5.1. Badanie seksuologiczne
20.5.2. Terapia seksuologiczna
20.5.3. Psychoterapia
20.5.4. Farmakoterapia
20.5.5. Leczenie chirurgiczne
20.5.6. Inne metody leczenia
21. Ginekologia operacyjna
21.1. Operacyjne leczenie w ginekologii
21.1.1. Kwalifikacja i przygotowanie pacjentki do operacji
21.1.2. Metody operacyjne
21.1.3. Przegląd najważniejszych rodzajów operacji stosowanych w ginekologii
21.1.4. Specjalne procedury operacyjne w onkologii ginekologicznej
21.1.5. Operacje wykonywane na przydatkach
21.1.6. Zachowawcze wycięcie mięśniaków macicy
21.2. Laparoskopia w ginekologii
21.2.1. Technika zabiegu
21.2.2. Wskazania do laparoskopii
21.2.3. Przeciwwskazania do laparoskopii
21.2.4. Laparoskopia diagnostyczna
21.2.5. Laparoskopia operacyjna ? wybrane zagadnienia
21.2.6. Powikłania laparoskopii
21.3. Histeroskopia
21.3.1. Technika histeroskopii
21.3.2. Wskazania
21.3.3. Powikłania
22. Regulacja urodzeń
22.1. Definicja
22.2. Podział metod antykoncepcji
22.2.1. Metody naturalne
22.2.2. Antykoncepcja hormonalna
22.2.3. Kształtka wewnątrzmaciczna
22.2.4. Metody mechaniczne
22.2.5. Środki plemnikobójcze
22.2.6. Prezerwatywa
22.2.7. Sterylizacja chirurgiczna
23. Diagnostyka ginekologiczna
23.1. Badanie ginekologiczne
23.1.1. Badanie podmiotowe
23.1.2. Badanie przedmiotowe ogólne
23.1.3. Badanie gruczołów sutkowych
23.1.4. Badanie ginekologiczne
23.1.5. Badanie zestawione: pochwa ? per rectum
23.1.6. Badanie ultrasonograficzne
23.1.7. Procedury diagnostyczne dla poszczególnych części narządów płciowych
23.1.8. Inne metody diagnostyczne
23.2. Badanie histopatologiczne
23.3. Diagnostyka cytologiczna
23.3.1. Nabłonek szyjki macicy i pochwy
23.3.2. Zasady pobierania rozmazu cytologicznego szyjki macicy
23.3.3. Ocena preparatów cytologicznych i algorytmy postępowania
23.4. Badanie andrologiczne
23.4.1. Wywiad
23.4.2. Badanie przedmiotowe
23.4.3. Badania dodatkowe
23.5. Kolposkopia
23.5.1. Budowa i rodzaje kolposkopów
23.5.2. Technika badania kolposkopowego
23.5.3. Etapy badania kolposkopowego
23.5.4. Zadania kolposkopii
23.5.5. Klasyfikacja obrazów kolposkopowych
Pytania kontrolne
Skorowidz

Książka

 • ISBN: 

  978-83-2004-191-06-0

 • Redaktor: 

  Bręborowicz Grzegorz H.

 • Wydanie: 

  2

 • Rok wydania: 

  2017

 • Format: 

  168 x 245 mm.

 • Liczba stron: 

  1034

 • Oprawa: 

  twarda

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...