Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Hieronim Bartel,
Waga produktu: 0.880 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN

Warszawa 2009, wydanie 1, Format 240 x 285, objętość 336 str., oprawa miękka

Jest to nowe, oryginalne opracowanie podręcznika do embriologii. W sposób zwięzły i przystępny omówiono budowę i czynności układu rozrodczego żeńskiego i płciowego męskiego, embriogenezę, z uwzględnieniem wad wrodzonych, oraz organogenezę.

Forma tego podręcznika odbiega od dotychczas wydanych. Na jednej stronie znajduje się kolorowy schemat, a na drugiej - opis ilustrowanego zagadnienia. Kolorowe ryciny powinny ułatwić zrozumienie złożonych przekształceń morfologicznych, jakie zachodzą w zarodku i płodzie. Pomocne w czasie nauki są również zestawy pytań zamieszczone na końcu każdego rozdziału.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów kierunków licencjackich akademii medycznych, jak: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, a także kierunków uniwersyteckich, jak: biologia, pedagogika i psychologia.

Spis treści

1. Komórka płciowa męska ? plemnik
Budowa jądra
Spermatocytogeneza
Regulacja hormonalna czynności jądra
Czynniki wpływające na aktywność plemnikotwórczą jąder
Nasienie
2. Komórka płciowa żeńska ? komórka jajowa
Budowa jajnika
Oogeneza
Regulacja hormonalna czynności jajnika
3. Żeński cykl płciowy
Cykl jajnikowy
Stadium pęcherzykowe
Jajeczkowanie (owulacja)
Ciałko żółte
Cykl miesiączkowy
Faza złuszczania (miesiączka)
Faza wzrostu
Faza wydzielnicza
Menopauza
Zespół napięcia przedmiesiączkowego
4. Zapłodnienie
Zaplemnienie
Kapacytacja
Etapy zapłodnienia
Polispermia
Zapłodnienie poza ustrojem kobiety ? zapłodnienie in vitro
Techniki wspomaganego rozrodu
5. Pierwszy tydzień rozwoju
Bruzdkowanie
Powstawanie blastocysty
Zagnieżdżanie
Nieprawidłowe miejsca zagnieżdżenia
Nieprawidłowy wzrost trofoblastu
Hamowanie procesu zagnieżdżania
6. Drugi i trzeci tydzień rozwoju
Różnicowanie się trofoblastu
Powstawanie dwulistkowej tarczy zarodkowej
Powstawanie trzylistkowej tarczy zarodkowej
Powstawanie owodni, pęcherzyka żółtkowego, kosmówki i omoczni
Owodnia
Pęcherzyk żółtkowy
Rozwój kosmówki i doczesnej
Omocznia
Mezoderma wewnątrzzarodkowa
Endoderma
Ektoderma
Samoistne poronienie zarodka
Fałdowanie się zarodka
7. Łożysko
Budowa i czynność łożyska
Sznur pępowinowy (pępowina)
Zaburzenia w rozwoju łożyska i sznura pępowinowego
Wady łożyska
Wady sznura pępowinowego
8. Ciąża mnoga
Bliźnięta dwuzygotyczne
Bliźnięta jednozygotyczne
Chimery
Ciąże trojacze i powyżej
9. Określanie czasu trwania ciąży oraz wieku zarodka (płodu)
Określanie czasu trwania ciąży i terminu porodu
Określanie wieku zarodka (płodu)
Zmiany macicy w przebiegu ciąży
Poród
10. Wady wrodzone
Informacje podstawowe
Wady wrodzone wywołane czynnikami genetycznymi
Uszkodzenia (mutacje) pojedynczego genu
Dziedziczenie mitochondrialne
Aberracje chromosomowe
Dziedziczenie wieloczynnikowe
Wady wrodzone wywołane czynnikami środowiskowymi
Krytyczny okres embriogenezy
Dawka teratogenu
Genotyp zarodka
Czynniki teratogenne dla człowieka
Chemiczne czynniki teratogenne
Infekcyjne czynniki teratogenne
Fizyczne czynniki teratogenne
Mechaniczne czynniki teratogenne
Środowiskowe czynniki teratogenne
Pokarmowe czynniki teratogenne
Matczyne czynniki teratogenne
11. Diagnostyka prenatalna
Diagnostyka przedimplantacyjna
Diagnostyka postimplantacyjna
Techniki nieinwazyjne
Techniki inwazyjne
Inne techniki diagnostyczne
Wskazania do wykonania diagnostyki prenatalnej
Zabiegi operacyjne na płodzie
?-Fetoproteina
Acetylocholinesteraza
12. Jamy ciała i błony surowicze. Przepona
Powstawanie jam ciała
Rozwój przepony
Torba sieciowa i krezka grzbietowa żołądka
Krezki i jama brzuszna
Krezka pierwotna
Krezka brzuszna
Krezka grzbietowa
Zaburzenia w rozwoju przepony, jam ciała i krezek
13. Narząd gardłowy. Głowa i okolica szyi
Rozwój narządu gardłowego
Łuki gardłowe
Kieszonki gardłowe
Bruzdy gardłowe
Błony gardłowe
Rozwój tarczycy
Język
Ślinianki
Twarz
Jamy nosowe
Podniebienie
Zaburzenia w rozwoju narządu gardłowego, głowy i okolicy szyi
Zaburzenia w rozwoju narządu gardłowego
Zaburzenia w rozwoju języka
Zaburzenia w rozwoju tarczycy
Zaburzenia w rozwoju twarzy i podniebienia
14. Układ oddechowy
Rozwój krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc
Zaburzenia w rozwoju układu oddechowego
15. Układ pokarmowy
Jelito przednie
Przełyk
Żołądek
Dwunastnica
Wątroba i pęcherzyk żółciowy
Trzustka
Śledziona
Jelito środkowe
Jelito tylne
Zaburzenia w rozwoju przewodu pokarmowego
Wady jelita przedniego
Wady jelita środkowego
Wady jelita tylnego
16. Układ moczowo-płciowy
Układ moczowy
Nerka i moczowód
Pęcherz moczowy i cewka moczowa
Gruczoł krokowy (stercz, prostata)
Układ płciowy
Gonady
Narządy płciowe wewnętrzne ? przewody płciowe
Narządy płciowe zewnętrzne
Zstępowanie jąder
Zaburzenia rozwojowe układu moczowo-płciowego.
Wady układu moczowego
Wady układu płciowego
17. Układ sercowo-naczyniowy
Rozwój serca
Powstawanie pętli sercowej
Podział kanału przedsionkowo-komorowego, pierwotnego przedsionka i pierwotnej komory
Zatoka żylna
Pierwotna żyła płucna i lewy przedsionek
Podział pierwotnej komory, opuszki serca i pnia tętniczego
Układ przewodzący serca
Układ tętniczy
Łuki aorty
Układ żylny
Żyły żółtkowe (żółtkowo-jelitowe)
Żyły pępowinowe (pępowinowo-omoczniowe)
Żyły zasadnicze
Układ chłonny
Układ krążenia płodu i noworodka
Krążenie płodowe
Zmiany w krążeniu w czasie porodu
Zaburzenia w rozwoju układu sercowo-naczyniowego
Wady serca i dużych naczyń krwionośnych
Wady łuku aorty
Wady układu żylnego
Wady układu chłonnego
18. Krew
Hematopoeza
Zaburzenia związane z hematopoezą oraz rozwojem odporności
Konflikt matczyno-płodowy
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Talasemia
Wrodzone zaburzenia układu odpornościowego
19. Układ nerwowy
Powstawanie pęcherzyków mózgowych
Układ nerwowy ośrodkowy
Rdzeń kręgowy
Mielinizacja włókien nerwowych
Opony
Mózgowie
Spoidła mózgowe
Układ nerwowy obwodowy
Nerwy czaszkowe
Układ nerwowy autonomiczny
Układ nerwowy współczulny
Układ nerwowy przywspółczulny
Zaburzenia w rozwoju układu nerwowego
Wady ośrodkowego układu nerwowego
Wady gruczołu nadnerczowego
20. Oko
Rozwój narządu wzroku
Siatkówka
Tęczówka
Ciało rzęskowe
Soczewka
Ciało szkliste
Rogówka
Komora przednia i tylna gałki ocznej
Mięśnie zewnętrzne oka
Powieki
Gruczoły łzowe
Wady wrodzone narządu wzroku
21. Ucho ? narząd słuchu i równowagi
Ucho zewnętrzne
Ucho środkowe
Ucho wewnętrzne
Błędnik błoniasty i kostny
Wady wrodzone narządu słuchu i równowagi
22. Układ szkieletowy
Rozwój kości
Kostnienie na podłożu błoniastym
Kostnienie na podłożu chrzęstnym
Czaszka
Kręgosłup
Żebra i mostek
Rozwój kości obręczy kończyny górnej, obręczy kończyny dolnej oraz kończyn
Wady wrodzone układu szkieletowego
Wady czaszki
Wady kręgosłupa
Wady klatki piersiowej
Uogólnione wady układu szkieletowego
23. Układ mięśniowy
Rozwój mięśni
Zaburzenia rozwojowe mięśni
24. Kończyny
Rozwój kończyn
Dermatomy a skórne unerwienie kończyn
Zaburzenia w rozwoju kończyn
Najczęściej występujące wady
25. Powłoka wspólna
Skóra
Naskórek
Skóra właściwa
Włosy
Paznokcie
Gruczoły łojowe
Gruczoły potowe
Gruczoły sutkowe
Zaburzenia w rozwoju powłoki wspólnej
Wady wrodzone skóry
Wady wrodzone włosów
Wady wrodzone paznokci
Wady wrodzone gruczołu sutkowego
26. Zęby
Rozwój zębów
Wady wrodzone zębów
27. Genetyczne i molekularne podstawy rozwoju
Struktura DNA, gen i genom
Odczytywanie informacji genetycznej
Indukcja i powstawanie narządów
Molekuły sygnałowe
Geny HOX i homeobiałka
Transformujący czynnik wzrostu typu ß (TGFß)
Fibroblastyczny czynnik wzrostu (FGF)
Białka WNT
Białka HH ? hedgehog
Molekularny szlak przekazywania (transdukcji) sygnału
System sygnalizacyjny Delta-Notch
28. Klonowanie
Klonowanie zarodkowe
Klonowanie somatyczne
Zwierzęta transgeniczne
Klonowanie terapeutyczne
Uwagi końcowe
Pytania i odpowiedzi
Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-200-3337-3

  • Autor: 

    Hieronim Bartel

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss

W okresie od 27.07 do 15.08
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 15.08.