Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: A. Pituch-Noworolska
Waga produktu: 0.7 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 6.99 PLN

Pomysł napisania publikacji na temat immunologicznych mechanizmów odgrywających istotną rolę w schorzeniach skóry powstał w trakcie obserwacji zmian skórnych u dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności. Nasunęło się pytanie, czy zmiany skórne u tych pacjentów przebiegają inaczej ze względu na podstawowe schorzenie, jakim jest zaburzenie układu odporności. Odpowiedź wymagała opisania mechanizmów immunologicznych zaangażowanych w schorzenia skóry u osób bez niedoborów odporności i porównania ich z tymi, które występują u pacjentów obciążonych tymi schorzeniami. To był początek. W trakcie gromadzenia materiałów okazało się, że zagadnienie jest poważne, wiedza obszerna i stale uzupełniana nowymi doniesieniami. Jej znaczenie kliniczne jest istotne, bo stosowane w tych schorzeniach leczenie najczęściej jest kierowane na modyfikowanie aktywności układu odporności, głównie hamowanie w sytuacji przewlekłych procesów zapalnych lub autoimmunizacyjnych.
Przedstawiam Państwu aktualny stan wiedzy na temat układu odporności w wybranych schorzeniach skóry, w których mechanizmy immunologiczne są podstawą patomechanizmu objawów i czynnikiem istotnym dla przebiegu klinicznego.
Mam nadzieję, że ta wiedza będzie przydatna dla lekarzy dermatologów, immunologów, a także wszystkich innych osób zajmujących się skórą człowieka, np. kosmetologów, chirurgów dermatologicznych. Mam również nadzieję, że choć temat nie jest łatwy, to lektura tego podręcznika pozwoli na poszerzenie wiedzy, a także jej usystematyzowanie.

Spis treści:

Skróty ix
Przedmowa xi
ROZDZIAŁ 1 Histologia skóry z uwzględnieniem zmian związanych z wiekiem 1
Warstwy skóry 2
Naskórek 2
Warstwa łącząca i skóra właściwa 3
Tkanka podskórna 3
Unerwienie i unaczynienie skóry 3
Przydatki skórne 4
Zmiany skóry związane z wiekiem 5
Skóra płodu, noworodka i dziecka 5
Skóra dojrzała 6
Starzenie się skóry – wewnętrzne czynniki starzenia 7
Zewnątrzpochodne czynniki starzenia się skóry – promieniowanie 7
Zewnątrzpochodne czynniki starzenia się skóry – środowisko, zanieczyszczenie, tryb życia 8
Szczególne cechy skóry starej 9
Wiotkość jako cecha skóry starej 10
ROZDZIAŁ 2 Układ immunologiczny skóry zdrowej 11
Komórki Langerhansa 12
Komórki dendrytyczne skóry (DC) 13
Komórki dendrytyczne w zapaleniu 16
Funkcja komórek obecnych w skórze 17
Komórki odporności wrodzonej 19
TLR receptory 19
Granulocyty 19
Monocyty i makrofagi 19
Mastocyty 20
Limfoidalne komórki odporności wrodzonej 21
Limfocyty T 21
Limfocyty T i subpopulacje 23
Limfocyty T regulatorowe 24
Limfocyty T pamięci 26
Limfocyty B 27
Komórki NK w skórze 28
Miejscowa produkcja cytokin 30
Unikalne cechy skóry 31
Gojenie ran skóry – rola granulocytów 32
ROZDZIAŁ 3 Skóra w schorzeniach o mechanizmach immunologicznych 35
Zespoły autozapalne 36
Patomechanizm 36
Choroba Leśniowskiego-Crohna 37
Reumatoidalne zapalenie stawów i choroba Stilla 39
Łuszczyca 41
Limfocyty T wspomagające (T helper) i cytotoksyczne (T cytotoxic) w łuszczycy 41
Limfocyty T TCR g/d 43
Przebieg łuszczycy i aktualne sposoby leczenia 47
Zespoły gorączkowe z objawami skórnymi 48
Schorzenia autoimmunizacyjne – patomechanizm i role autoprzeciwciał 50
Produkcja autoprzeciwciał 51
Cytokiny prozapalne i ich rola w procesie autozapalnym i autoimmunizacyjnym 52
Twardzina skórna i układowa 52
Wrodzony układ odporności w procesach włóknienia 52
Limfocyty T w procesach włóknienia 54
Rola limfocytów B w rozwoju procesu włóknienia w twardzinie 54
Rola autoprzeciwciał w patomechanizmie twardziny 56
Młodzieńcze postacie twardziny 57
Szczególne postacie twardziny skórnej 57
Choroba Shulmana 58
Toczeń rumieniowaty układowy i toczeń skórny 58
ROZDZIAŁ 4 Schorzenia skórne związane z mechanizmami immunologicznymi 61
Mastocytoza skórna 62
Atopowe zapalenie skóry 63
Nadwrażliwość kontaktowa 65
Nadwrażliwość na ukłucia komarów (HMB) 66
Mięczak zakaźny 67
Choroba Dühringa (dermatitis herpetiformis) 68
Choroby pęcherzowe 69
Pęcherzyca (pęcherzyca zwyczajna) 70
Pemphigoid pęcherzowy 71
Zespół hiper-IgE 72
Zaburzenia pigmentacji – bielactwo 74
Objawy skórne związane z zespołem zależnym od IgG4 77
ROZDZIAŁ 5 Zmiany skórne w pierwotnych niedoborach odporności 79
Zespół Wiskotta-Aldricha 80
Zespół Omenna i Comel-Nethertona 81
Kandidiaza skórno-śluzówkowa 82
Anhydrotyczna dysplazja ektodermalna 83
Defekty produkcji IFNg i jego receptora 86
Defekt molekuł adhezyjnych – LAD-1, LAD-2 87
Wrodzona dyskeratoza (Hoyeraal-Hreidarsson syndrome) 87
ROZDZIAŁ 6 Leczenie zmian skórnych 89
Skóra jako cel działania leków 90
Nanotechnologie w terapii chorób skóry 90
Nanoemulsje 93
Liposomy 93
Transferosomy 93
Etosomy 94
Fytosomy 94
Leki przeciwzapalne i przeciwalergiczne 94
Leki immunosupresyjne 95
Leki biologiczne w leczeniu chorób skóry 97
Eliminacja TNF jako leczenie schorzeń skóry 97
Immunoglobuliny w leczeniu schorzeń skóry 101
Mezenchymalne komórki macierzyste 102
Inne leki 105
Literatura 109
Skorowidz 115

Książka

 • ISBN: 

  978-83-66548-43-5

 • Autor: 

  A. Pituch-Noworolska

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2020

 • Format: 

  210 x 270

 • Liczba stron: 

  120

 • Oprawa: 

  twarda

Inne tytuły z tej serii: