Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Jerzy Czernik
Waga produktu: 0.700 kg
EAN: 9788320037227
Wysyłka od: 9.90 PLN


Warszawa 2008, wyd. 1, format 165 x 235, ojętość 568 str, oprawa miękka

Jest to pierwsze tego typu opracowanie w polskim piśmiennictwie medycznym, które kompleksowo ujmuje problem powikłań w chirurgii dziecięcej.

Publikacja jest poświęcona powikłaniom występującym w leczeniu operacyjnym noworodków i niemowląt oraz dzieci młodzieży. Zawiera wiedzę z etiologii, patofizjologii i techniki chirurgicznej, którą należy uwzględnić przy leczeniu pacjentów.

Ogromną jej zaletą są informacje dotyczące rozpoznania, obrazowania i leczenia powikłań pooperacyjnych, a także cenne wskazówki, których przestrzeganie pozwoli uniknąć wielu powikłań.

Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii dziecięcej, chirurgów ogólnych, pediatrów i lekarzy rodzinnych, a także dla studentów uczelni medycznych.


Spis treści

1. Ogólne powikłania związane ze znieczuleniem i leczeniem operacyjnym u dzieci
1.1. Wprowadzenie
1.2. Problem śmiertelności i zdarzeń krytycznych ? zatrzymanie krążenia w anestezjologii dziecięcej
1.2.1. Przyczyny
1.3. Powikłania znieczulenia ogólnego u dzieci
1.3.1. Powikłania indukcji znieczulenia
1.3.2. Powikłania związane z podtrzymywaniem znieczulenia
1.3.3. Przebudzenia
1.3.4. Powikłania okresu budzenia
1.4. Pooperacyjne nudności i wymioty
1.5. Krwawienie pooperacyjne
1.6. Odległe następstwa znieczuleń ogólnych u dzieci
1.7. Powikłania znieczuleń regionalnych
1.8. Zapobieganie powikłaniom u dzieci w przebiegu znieczulenia
2. Chirurgia płodu
2.1. Wprowadzenie
2.2. Rozpoznawanie wad u płodów
2.3. Leczenie chirurgiczne u płodów
2.3.1. Zwyrodnienie gruczolakotorbielowate płuc (CCAM ? congenital cystic adenomatoid malformation)
2.3.2. Guz krzyżowo-ogonowy
2.3.3. Przepuklina przeponowa
2.3.4. Zastawka cewki tylnej
2.3.5. Przepuklina oponowo-rdzeniowa
2.3.6. Torbiel jajnika
2.3.7. Wytrzewienie wrodzone
2.3.8. Procedura EXIT
2.4. Powikłania w chirurgii płodu
2.5. Zapobieganie powikłaniom
3. Wrodzona niedrożność przełyku (wrodzone zarośnięcie przełyku)
3.1. Określenie
3.2. Epidemiologia powikłań
3.3. Powikłania
3.3.1. Powikłania okołooperacyjne
3.3.2. Powikłania śródoperacyjne
3.3.3. Powikłania pooperacyjne wczesne
3.3.4. Powikłania pooperacyjne odległe
3.3.5. Powikłania związane z endoskopowym leczeniem wrodzonego zarośnięcia przełyku
3.4. Zapobieganie powikłaniom ? doświadczenia własne
4. Przerostowe zwężenie odźwiernika
4.1. Określenie
4.2. Leczenie operacyjne
4.2.1. Klasyczna pyloromiotomia
4.2.2. Inne techniki operacyjne
4.3. Powikłania
4.3.1. Powikłania śródoperacyjne
4.3.2. Powikłania pooperacyjne
5. Wrodzona niedrożność dwunastnicy
5.1. Określenie
5.2. Objawy i rozpoznanie
5.3. Metody leczenia
5.3.1. Wewnątrzpochodna niedrożność dwunastnicy
5.3.2. Przegroda dwunastnicy
5.3.3. Zewnątrzpochodna niedrożność dwunastnicy
5.3.4. Laparoskopowe techniki korekcji niedrożności dwunastnicy
5.4. Powikłania
5.4.1. Powikłania śródoperacyjne
5.4.2. Powikłania pooperacyjne wczesne
5.4.3. Późne powikłania pooperacyjne
6. Wrodzona niedrożność jelita cienkiego
6.1. Określenie
6.2. Objawy i rozpoznanie
6.3. Leczenie operacyjne
6.3.1. Resekcja końcowego segmentu odcinka bliższego i pierwotne zespolenie jelitowe
6.3.2. Minimalna resekcja, enteroplastyka i pierwotne zespolenie jelitowe
6.3.3. Leczenie etapowe ? enterostomia
6.3.4. Mnogie zarośnięcie jelita cienkiego
6.4. Powikłania
6.4.1. Powikłania śródoperacyjne
6.4.2. Wczesne powikłania pooperacyjne
6.4.3. Powikłania pooperacyjne późne
6.5. Podsumowanie
7. Wrodzone zarośnięcie dróg żółciowych
7.1. Określenie
7.2. Epidemiologia
7.3. Rozpoznanie
7.4. Leczenie
7.5. Powikłania
7.5.1. Powikłania śródoperacyjne
7.5.2. Powikłania wczesne
7.5.3. Powikłania odległe
7.6. Podsumowanie
8. Choroba Hirschsprunga
8.1. Określenie
8.2. Objawy
8.3. Rozpoznanie i leczenie
8.3.1. Diagnostyka
8.3.2. Leczenie
8.4. Powikłania
8.4.1. Epidemiologia powikłań
8.5. Rodzaje powikłań
8.5.1. Powikłania wynikające z istoty choroby Hirschsprunga
8.5.2. Powikłania pooperacyjne
8.5.3. Leczenie powikłań
8.5.4. Doświadczenia własne
9. Wady wrodzone odbytu i odbytnicy
9.1. Wprowadzenie
9.2. Rys historyczny
9.3. Epidemiologia powikłań
9.4. Rodzaje powikłań
9.4.1. Powikłania wczesne
9.4.2. Powikłania późne
9.4.3. Powikłania odległe
9.4.4. Diagnostyka odległych powikłań w zakresie układu moczowego
9.5. Leczenie powikłań
9.5.1. Leczenie powikłań wczesnych
9.5.2. Leczenie powikłań późnych
9.6. Zapobieganie powikłaniom
9.7. Doświadczenia własne
10. Obumierające zapalenie jelit u noworodków i niemowląt
10.1. Wprowadzenie
10.2. Leczenie
10.3. Powikłania wczesne
10.4. Powikłania późne
10.5. Powikłania odległe
10.6. Doświadczenia własne
11. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
11.1. Określenie
11.2. Występowanie
11.3. Etiologia i patogeneza
11.4. Objawy
11.5. Rozpoznanie
11.6. Leczenie
11.7. Powikłania ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego
11.7.1. Naciek i zlokalizowany ropień okołowyrostkowy
11.7.2. Rozlane ropne zapalenie otrzewnej
11.7.3. Zakażenie rany pooperacyjnej
11.7.4. Ropnie wewnątrzbrzuszne
11.7.5. Wczesna niedrożność pooperacyjna
11.7.6. Opóźnione opróżnianie żołądka
11.7.7. Przetoka kałowa
11.7.8. Zapalenie płuc, wysięk i ropniak jamy opłucnej
11.7.9. Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego
11.7.10. Przepuklina w bliźnie pooperacyjnej
11.7.11. Zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci najmłodszych
11.7.12. Zapobieganie powikłaniom
11.7.13. Doświadczenia własne
12. Powikłania w chirurgii trzustki u dzieci
12.1. Wprowadzenie
12.2. Leczenie chirurgiczne chorób trzustki
12.3. Powikłania po chirurgii trzustki
12.3.1. Śródoperacyjne uszkodzenie żyły śledzionowej
12.3.2. Przetoka trzustkowa
12.3.3. Torbiel rzekoma trzustki
12.3.4. Przedziurawienie okrężnicy poprzecznej
12.3.5. Przetoka żółciowa
12.4. Podsumowanie
13. Nieswoiste zapalenie jelit
13.1. Określenie
13.2. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
13.3. Choroba Leśniowskiego?Crohna
13.3.1. Objawy kliniczne
13.3.2. Powikłania choroby
13.3.3. Leczenie powikłań
14. Powikłania w leczeniu wad powłok jamy brzusznej
14.1. Wprowadzenie
14.2. Przepuklina pępowinowa
14.2.1. Określenie
14.2.2. Epidemiologia i etiopatogeneza
14.3. Wytrzewienie wrodzone
14.3.1. Określenie
14.3.2. Epidemiologia i etiopatogeneza
14.4. Przepuklina sznura pępowinowego
14.4.1. Przepuklina pępkowa
14.5. Rozpoznanie wad powłok jamy brzusznej
14.5.1. Diagnostyka prenatalna
14.6. Leczenie
14.6.1. Wybór miejsca, czasu i sposobu porodu
14.6.2. Postępowanie przedoperacyjne
14.6.3. Leczenie zachowawcze
14.6.4. Leczenie operacyjne
14.6.5. Szczegółowe zalecenia dotyczące zabiegu operacyjnego
14.7. Postępowanie pooperacyjne
14.8. Powikłania
14.8.1. Rodzaje powikłań
14.8.2. Powikłania a technika operacyjna
14.8.3. Niedrożność czynnościowa przewodu pokarmowego
14.8.4. Zespół krótkiego jelita
14.8.5. Żywienie
14.8.6. Powikłania leczenia zachowawczego
14.9. Doświadczenia własne
15. Wrodzona przepuklina przeponowa
15.1. Określenie
15.2. Leczenie operacyjne
15.2.1. Pierwotne zszycie ubytku przepony
15.2.2. Rekonstrukcja przepony w rozległych przepuklinach
15.2.3. Przepuklina prawostronna
15.3. Powikłania
15.3.1. Powikłania śródoperacyjne
15.3.2. Powikłania pooperacyjne wczesne
15.3.3. Powikłania pooperacyjne odległe
16. Wady rozszczepowe układu nerwowego
16.1. Określenie
16.2. Przepukliny oponowe i oponowo-mózgowe
16.2.1. Leczenie operacyjne
16.2.2. Powikłania okołooperacyjne (śródoperacyjne)
16.2.3. Powikłania wczesne
16.2.4. Powikłania późne
16.2.5. Powikłania odległe
16.3. Przepukliny oponowe i oponowo-rdzeniowe
16.3.1. Powikłania okołooperacyjne
16.3.2. Powikłania wczesne
16.3.3. Powikłania późne
16.3.4. Powikłania odległe
17. Wodogłowie u dzieci
17.1. Określenie
17.2. Objawy
17.3. Rozpoznanie
17.4. Metody leczenia
17.4.1. Leczenie wodogłowia u płodów
17.4.2. Leczenie wodogłowia pokrwotocznego u wcześniaków
17.4.3. Chirurgiczne leczenie wodogłowia
17.4.4. Endoskopowe leczenie wodogłowia
17.5. Powikłania
17.5.1. Leczenie wodogłowia
17.5.2. Powikłania leczenia wodogłowia płodów
17.5.3. Powikłania leczenia wcześniaków
17.5.4. Powikłania występujące u dzieci z wodogłowiem, leczonych systemem zastawkowym
17.5.5. Powikłania późne
17.5.6. Inne powikłania
17.5.7. Powikłania endoskopowego leczenia wodogłowia
18. Rozszczep wargi i podniebienia
18.1. Określenie
18.2. Problem powikłań
18.2.1. Rodzaj powikłań
18.3. Metody leczenia i ich wpływ na powikłania późne
18.3.1. Leczenie chirurgiczne
18.4. Powikłania: epidemiologia, rodzaje i sposoby zapobiegania powikłaniom
18.4.1. Powikłania okołooperacyjne
18.4.2. Powikłania wczesne
18.4.3. Powikłania późne
18.4.4. Powikłania odległe ujawniające się po wielu latach
18.4.5. Rozpoznanie powikłań i ich leczenie
18.5. Doświadczenia własne
19. Obrażenia okołoporodowe noworodka
19.1. Wprowadzenie
19.2. Obrażenia okołoporodowe powłoki ciała
19.3. Obrażenia okołoporodowe układu kostno-stawowego
19.3.1. Złamania obojczyka
19.3.2. Złamania kości ramiennej
19.3.3. Złamania kości udowej
19.3.4. Złamania przedramienia i podudzia
19.4. Obrażenia okołoporodowe narządów wewnętrznych jamy brzusznej
19.4.1. Obrażenia okołoporodowe wątroby
19.4.2. Obrażenia okołoporodowe nadnercza
19.4.3. Obrażenia okołoporodowe śledziony noworodka
19.5. Obrażenia okołoporodowe głowy
19.5.1. Obrażenia okołoporodowe okolicy czaszkowo-mózgowej
20. Okołoporodowe obrażenia splotu ramiennego
20.1. Wprowadzenie
20.2. Czynniki ryzyka
20.3. Podział kliniczny
20.4. Leczenie okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego
20.4.1. Leczenie zachowawcze
20.4.2. Leczenie operacyjne
20.4.3. Dostęp operacyjny
20.5. Powikłania w leczeniu okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego
20.5.1. Powikłania wczesne
20.5.2. Powikłania późne
20.5.3. Powikłania odległe
20.6. Objawy i rozpoznanie powikłań
20.6.1. Objawy i leczenie powikłań wczesnych
20.6.2. Objawy i rozpoznanie powikłań późnych
20.6.3. Leczenie powikłań późnych
20.7. Podsumowanie
21. Ostre krwiopochodne zapalenie kości i stawów u noworodków i niemowląt
21.1. Wprowadzenie
21.2. Powikłania wczesne
21.3. Powikłania późne
21.4. Powikłania odległe
22. Deformacje klatki piersiowej
22.1. Lejkowata klatka piersiowa
22.1.1. Określenie
22.1.2. Objawy i patofizjologia
22.1.3. Diagnostyka
22.1.4. Leczenie
22.1.5. Operacja sposobem Ravitcha i jej modyfikacje
22.2. Kurza klatka piersiowa
22.2.1. Określenie
22.2.2. Etiologia
22.2.3. Leczenie
22.3. Powikłania w leczeniu deformacji klatki piersiowej
22.3.1. Powikłania w metodzie Ravitcha
22.3.2. Powikłania w metodzie Nussa
22.4. Zespół Polanda
22.4.1. Określenie
22.4.2. Leczenie
22.4.3. Powikłania wczesne i późne
23. Ropne schorzenia płuc i opłucnej
23.1. Ropień płuca
23.1.1. Określenie
23.1.2. Rozpoznanie
23.1.3. Leczenie
23.2. Ropniak opłucnej
23.2.1. Określenie
23.2.2. Etiologia
23.2.3. Objawy
23.2.4. Leczenie
23.3. Podsumowanie
24. Zaburzenia różnicowania płci
24.1. Wprowadzenie ? embriologia
24.2. Rozpoznanie
24.3. Leczenie
24.3.1. Techniki chirurgiczne ? plastyki feminizacyjne
24.4. Powikłania plastyk feminizacyjnych
24.4.1. Plastyka sromu i pochwy (wulwowaginoplastyka)
24.4.2. Powikłania przy rekonstrukcjach pochwy
24.4.3. Korekcja łechtaczki (klitoroplastyka)
24.5. Plastyki wirylizacyjne
25. Leczenie chirurgiczne wad wrodzonych układu moczowo-płciowego u noworodków i niemowląt
25.1. Wprowadzenie
25.2. Wodonercze (hydronephrosis)
25.2.1. Metody leczenia
25.2.2. Epidemiologia powikłań
25.3. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy (refluxus vesico-ureteralis)
25.3.1. Epidemiologia powikłań
25.3.2. Zapobieganie powikłaniom
25.4. Zdwojenie układu kielichowo-miedniczkowego
25.4.1. Epidemiologia powikłań
25.5. Zastawka cewki tylnej
25.5.1. Epidemiologia powikłań
26. Operacyjne leczenie chorób nerki
26.1. Wprowadzenie
26.2. Usunięcie nerki (nefrektomia)
26.2.1. Powikłania wycięcia nerki ze wskazań onkologicznych
26.3. Zabiegi oszczędzające miąższ nerki
26.3.1. Powikłania po operacjach oszczędzających miąższ nerki
26.4. Wycięcie nerki w następstwie urazu
26.5. Zabiegi w nerce podkowiastej
26.5.1. Powikłania pooperacyjne wczesne i odległe
26.6. Przezskórna nefrolitotrypsja
26.6.1. Powikłania przezskórnej nefrolitotrypsji
26.7. Przezskórna przetoka nerkowa
26.7.1. Powikłania przezskórnej przetoki nerkowej
27. Operacyjne leczenie wodonercza i chorób pęcherza moczowego
27.1. Wodonercze
27.1.1. Określenie
27.1.2. Leczenie
27.1.3. Wczesne powikłania leczenia chirurgicznego
27.2. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy
27.2.1. Określenie
27.2.2. Leczenie
27.2.3. Rozpoznanie powikłań i ich leczenie
27.2.4. Zapobieganie powikłaniom po leczeniu operacyjnym wstecznego odpływu pęcherzowo-moczowodowego
27.3. Torbiel ektopowa ujścia moczowodu
27.3.1. Leczenie chirurgiczne torbieli ektopowej moczowodu
27.4. Moczowód olbrzymi
27.4.1. Wskazania operacyjne
27.4.2. Metody leczenia chirurgicznego
27.4.3. Powikłania wczesne
27.4.4. Powikłania późne
27.4.5. Powikłania bocznych przetok moczowodowo-skórnych
27.5. Zabiegi powiększające pojemność pęcherza (augmentacje)
28. Zespół wynicowania pęcherza moczowego
28.1. Wprowadzenie
28.2. Wynicowany pęcherz moczowy
28.2.1. Określenie
28.2.2. Objawy
28.2.3. Leczenie
28.2.4. Powikłania
28.3. Wynicowanie steku
28.3.1. Określenie
28.3.2. Leczenie chirurgiczne
29. Wierzchniactwo
29.1. Określenie
29.2. Objawy
29.3. Leczenie
29.3.1. Techniki operacyjne stosowane współcześnie
29.3.2. Wyniki leczenia
29.3.3. Powikłania leczenia
30. Spodziectwo
30.1. Określenie
30.2. Rys historyczny
30.3. Powikłania
30.3.1. Powikłania wczesne
30.3.2. Powikłania odległe
30.4. Materiał własny
30.5. Podsumowanie
31. Wnętrostwo, torbiel nasienna i żylaki powrózka nasiennego
31.1. Wnętrostwo
31.1.1. Określenie
31.1.2. Rozpoznanie
31.1.3. Leczenie wnętrostwa
31.2. Powikłania
31.2.1. Zaburzenia w sferze psychologiczno-socjologicznej
31.2.2. Stany patologiczne, wynikające z obecności wad towarzyszących, dające obraz ?ostrego brzucha?
31.2.3. Powikłania leczenia zachowawczego
31.2.4. Powikłania leczenia operacyjnego
31.2.5. Powikłania późne
31.2.6. Następstwa wnętrostwa w aspekcie powikłań późnych i odległych
31.3. Zapobieganie powikłaniom leczenia (następstwom) wnętrostwa
31.4. Leczenie powikłań
31.5. Torbiel nasienna
31.5.1. Określenie
31.5.2. Rozpoznanie
31.5.3. Leczenie
31.5.4. Powikłania
31.5.5. Zapobieganie powikłaniom
31.6. Żylaki powrózka nasiennego
31.6.1. Określenie
31.6.2. Objawy
31.6.3. Rozpoznanie
31.6.4. Leczenie
31.6.5. Powikłania
31.6.6. Zapobieganie powikłaniom
32. Wodniak jądra z towarzyszącą przepukliną i bez towarzyszącej przepukliny pachwinowej oraz tzw. ostra moszna
32.1. Wodniak jądra z towarzyszącą przepukliną i bez towarzyszącej przepukliny pachwinowej
32.1.1. Określenie
32.1.2. Rozpoznanie różnicowe
32.1.3. Leczenie
32.1.4. Powikłania
32.1.5. Zapobieganie powikłaniom
32.2. ?Ostra moszna?
32.2.1. Określenie
32.2.2. Objawy
32.2.3. Rozpoznanie
32.2.4. Skręt jądra
32.2.5. Skręt przydatku jądra/najądrza
32.2.6. Zapalenie jądra/najądrza
32.2.7. Uraz jądra/moszny
33. Przeszczepienie narządów jamy brzusznej
33.1. Wprowadzenie
33.2. Przeszczepianie nerek u dzieci
33.2.1. Operacja przeszczepienia nerki
33.2.2. Powikłania śródoperacyjne
33.2.3. Powikłania po przeszczepieniu nerki
33.2.4. Powikłania urologiczne
33.2.5. Inne powikłania
33.3. Przeszczepienie wątroby
33.3.1. Wskazania do przeszczepienia wątroby u dzieci
33.3.2. Chirurgia przeszczepienia wątroby u dzieci
33.3.3. Powikłania po przeszczepieniu wątroby
34. Powikłania chirurgiczne leczenia choroby nowotworowej u dzieci
34.1. Wprowadzenie
34.2. Etiologia i patofizjologia powikłań chirurgicznych leczenia nowotworów u dzieci
34.3. Postępowanie przygotowawcze do leczenia chirurgicznych powikłań choroby nowotworowej wieku dziecięcego
34.4. Klasyfikacja powikłań chirurgicznych leczenia nowotworów wieku dziecięcego
34.4.1. Powikłania wczesne w przebiegu choroby nowotworowej
u dzieci, wymagające interwencji chirurgicznej
34.4.2. Powikłania późne
34.5. Późne urologiczne powikłania leczenia dzieci z chorobą nowotworową
34.5.1. Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego
34.6. Późne chirurgiczne powikłania chorób nowotworowych wieku dziecięcego dotyczące powłok ciała
34.6.1. Powierzchowne stany ropne powłok ciała
34.6.2. Poradiacyjna martwica skóry
34.7. Późne chirurgiczne powikłania związane z uszkodzeniem innych narządów jamy brzusznej u dzieci z chorobą nowotworową
34.7.1. Samoistne pęknięcie śledziony
34.8. Odległe chirurgiczne powikłania chorób nowotworowych wieku dziecięcego
34.8.1. Określenie
34.8.2. Odległe chirurgiczne powikłania dotyczące przewodu pokarmowego
34.9. Chirurgiczne powikłania po przeszczepieniu szpiku kostnego (PSK) u dzieci z chorobą nowotworową
34.9.1. Choroba wenookluzyjna
34.9.2. Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi
34.9.3. Pneumatoza jelitowa oraz wolne powietrze w jamie otrzewnej
34.9.4. Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego
34.9.5. Infekcje grzybicze
34.10. Powikłania chirurgiczne leczenia wspomagającego chorób nowotworowych wieku dziecięcego
34.10.1. Powikłania po implantacji cewników typu life-cath
34.11. Doświadczenia własne leczenia chirurgicznych powikłań chorób nowotworowych wieku dziecięcego
35. Nowotwory lite u dzieci i młodzieży
35.1. Określenie
35.2. Występowanie nowotworów u dzieci i młodzieży
35.3. Udział chirurgii w leczeniu skojarzonym nowotworów u dzieci
35.3.1. Zalecenia ogólne
35.3.2. Miejsce chirurgii w tzw. protokołach leczniczych
35.3.3. Operacje w trybie pilnym
35.4. Wskazania do leczenia chirurgicznego u dzieci z nowotworem
35.4.1. Wprowadzenie
35.4.2. Udział chirurgii w ustaleniu rozpoznania
35.5. Powikłania leczenia chirurgicznego najczęstszych nowotworów litych u dzieci
35.5.1. Zasady ogólne
35.5.2. Operacyjne pobranie materiału do badania diagnostycznego
35.6. Chirurgiczne leczenie nerczaka płodowego
35.6.1. Powikłania śródoperacyjne związane z leczeniem chirurgicznym Nerczaka
35.6.2. Powikłania wczesne
35.6.3. Powikłania odległe
35.7. Chirurgiczne leczenie nerwiaka zarodkowego współczulnego
35.7.1. Udział chirurgii w leczeniu neuroblastoma
35.7.2. Leczenie chirurgiczne odroczone
35.7.3. Powikłania chirurgiczne po operacji sposobem Tsuchida
35.8. Zapobieganie powikłaniom
36. Wideochirurgia u dzieci
36.1. Wprowadzenie
36.2. Powikłania w laparoskopii dziecięcej
36.2.1. Powikłania związane z wytworzeniem odmy otrzewnowej igłą Veressa i wprowadzaniem trokarów
36.2.2. Zapobieganie powikłaniom związanym z wytwarzaniem odmy otrzewnowej i wprowadzaniem trokarów
36.2.3. Powikłania śródoperacyjne
36.2.4. Powikłania pooperacyjne
36.2.5. Powikłania w wybranych procedurach laparoskopowych
Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-200-3722-7

  • Redaktor: 

    Jerzy Czernik

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 15.07.2024.