Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Magdalena Chrzan-Dętkoś,
Waga produktu: 0.270 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Harmonia

Gdańsk 2012, wydanie 1, format 145 x 205, objętość 200 str., oprawa miękka
Wcześniak to każde dziecko urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży. […] Na samym początku życia, zwłaszcza gdy poród nastąpił przed 32. tygodniem ciąży, musi pokonać długą drogę, "walcząc" o swoje zdrowie, a nawet życie, oraz podejmować heroiczny wysiłek, by dostosować się do nowego otoczenia. […] Przedwczesne narodziny to również „narodziny” rodziców, którzy muszą radzić sobie z wieloma zadaniami związanymi z wcześniactwem: zarówno medycznymi, opiekuńczymi, jak i emocjonalnymi.
Ze Wstępu
W książce zostały przedstawione zarówno medyczne, jak i psychologiczne konsekwencje przedwczesnego porodu, z którymi borykają się dziecko i jego rodzice. Autorka opisuje wyniki badań dotyczących późniejszego funkcjonowania dziecka oraz przedstawia sposoby wspierania tak rozwoju dziecka, jak i kondycji jego najbliższych.

Spis treści

Podziękowania
Wstęp

Rozdział 1.
Wprowadzenie do tematyki wcześniactwa
1.1. Definicja przedwczesnego porodu
1.2. Niezwykła historia neonatologii
1.3. Przyczyny przedwczesnych porodów
1.4. Najczęstsze powikłania medyczne
1.4.1. Mózgowe porażenie dziecięce jako konsekwencja wczesnych uszkodzeń rozwijającego się mózgu
1.4.2. Wpływ przeżywanego przez noworodka stresu na rozwój mózgu oraz zdolność do samoregulacji

Rozdział 2.
Psychologiczne konsekwencje przedwczesnego porodu
2.1. Rozwój wcześniaków w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym ....
2.1.1. Rozwój emocjonalno-społeczny w pierwszych latach życia
2.2. Rozwój wcześniaków w okresie przedszkolnym
2.2.1. Uwarunkowania rozwoju wcześniaków
w wieku przedszkolnym
2.3. Rozwój wcześniaków w wieku szkolnym
2.3.1. Wczesne uszkodzenia mózgu a rozwój
2.3.2. Rozwój emocjonalny i społeczny
2.3.3. Nadpobudliwość psychoruchowa
2.3.4. Czynniki ochronne i czynniki ryzyka w funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalnym
2.4. Rozwój wcześniaków w okresie dorastania i wczesnej dorosłości ....
2.5. Psychologiczne funkcjonowanie rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie
2.5.1. Rozwój przywiązania między rodzicami a dzieckiem

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych
3.1. Cel badania
3.2. Główne problemy badawcze
3.3. Metody badawcze
3.4. Przebieg badań
3.5. Osoby badane
3.5.1. Statystyki opisowe grupy

Rozdział 4.
Rozwój psychoruchowy przedwcześnie urodzonych dzieci w wieku przedszkolnym
4.1. Przedwczesny poród a rozwój poznawczo-intelektualny
4.2. Dojrzałość dziecka w momencie urodzenia
a rozwój psychoruchowy
4.3. Masa urodzeniowa a rozwój psychoruchowy
4.4. Wczesne uszkodzenie mózgu a rozwój psychoruchowy
4.5. Przedwczesny poród a rozwój sprawności manualnej
oraz rozwój motoryczny
4.5.1. Przykłady rysunków wykonanych przez dzieci z grupy kryterialnej oraz kontrolnej
4.6. Przykładowe opinie psychologiczne dzieci
urodzonych przedwcześnie
4.6.1. Opinia psychologiczna nr 1
4.6.2. Opinia psychologiczna nr 2
4.7. Przedwczesny poród a rozwój emocjonalno-społeczny
4.7.1. Dojrzałość w momencie urodzenia a rozwój emocjonalno- -społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
4.7.2. Masa urodzeniowa a rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym
4.7.3. Wczesne uszkodzenie mózgu a funkcjonowanie emocjonalno-społeczne wcześniaków
4.8. Podsumowanie badań
4.8.1. Rozwój poznawczy
4.8.2. Rozwój emocjonalno-społeczny

Rozdział 5.
Przedwczesny poród a postawy rodzicielskie
oraz psychologiczny obraz dziecka u matek
5.1. Przedwczesny poród a postawy rodzicielskie matek
5.1.1. Związek dojrzałości dziecka w momencie narodzin
z postawami rodzicielskimi matek
5.1.2. Związek stwierdzonego u dziecka krwawienia
do OUN z postawami rodzicielskimi matek
5.2. Przedwczesny poród a psychologiczny obraz dziecka u matki ...
5.2.1. Porównanie nasilenia cech i zachowań określonych przez matki jako niepokojące lub mocne strony dziecka
w obu badanych grupach
5.2.2. Związek przedwczesnego porodu z poszczególnymi składowymi psychologicznego obrazu dziecka u matek
z grupy kontrolnej oraz kryterialnej
5.2.3. Związek dojrzałości dziecka w momencie urodzenia
z psychologicznym obrazem dziecka u matki
5.3. Podsumowanie

Rozdział 6.
Czynniki ochronne i czynniki ryzyka w rozwoju przedwcześnie urodzonych dzieci w wieku przedszkolnym
6.1. Wczesny kontakt „skóra do skóry" a emocjonalne funkcjonowanie wcześniaków w wieku przedszkolnym
6.2. Model równań strukturalnych. Czynniki ochronne
i czynniki ryzyka rozwoju psychoruchowego dzieci
6.3. Model drzew klasyfikacyjnych. Związek wczesnych czynników ochronnych oraz czynników ryzyka z rozwojem intelektualnym dzieci
6.4. Czynniki ochronne i czynniki ryzyka. Wybrane przypadki badanych dzieci
6.4.1. Prezentacja kliniczna I: Kamila, 4,10
6.4.2. Prezentacja kliniczna II: Tomasz, 5,5
6.5. Wyniki badań nad czynnikami ochronnymi
i ryzyka u wcześniaków
6.5.1. Dojrzałość w momencie urodzenia a rozwój psychoruchowy badanych dzieci
6.5.2. Masa urodzeniowa a rozwój psychoruchowy badanych dzieci
6.5.3. Przedwczesny poród a postawy rodzicielskie
i obraz dziecka u matki
6.5.4. Czynniki ochronne i czynniki ryzyka w rozwoju przedwcześnie urodzonych dzieci
6.6. Podsumowanie

Rozdział 7.
Sposoby wspierania rodziny we wczesnym okresie życia przedwcześnie urodzonego dziecka
7.1. Oddziaływania skierowane na rodziców dziecka
7.2. Oddziaływania psychoedukacyjne
7.2.1. Co potrafi wcześniak? Charakterystyka umiejętności
i zachowań noworodków urodzonych przedwcześnie
7.3. Wspieranie rozwoju więzi w sytuacji rozłąki rodziców
z dzieckiem
7.3.1. Kangurowanie
7.3.2. Organizacja pracy oddziału intensywnej terapii noworodków. System NIDCAP (Newborn lndividualized Developmental Care and Assessment Program)
7.3.3. Skala Oceny Zachowania Noworodka NBAS Brazeltona ....
7.3.4. Psychoterapia rodzice - dziecko
7.4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Bibliografia

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7744-014-8

  • Autor: 

    Magdalena Chrzan-Dętkoś

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...